pátek 26. prosince 2008

Poruchy televizního příjmu...

"...Musíme užít všech prakticky možných metod, abychom poruchy oslabili nebo je odstranili..."(1964)

PF ´09
neděle 21. prosince 2008

Druhý test DVB-T2, nyní v Itálii

Italský veřejnoprávní provozovatel vysílání RAI spustil jako druhý na světě test digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2. Následuje tak pilotní projekt z Velké Británie, který proběhl před několika týdny. Britové vyhodnocují projekt po technické stránce a zatím ale marně hledají ekonomický model pro plnohodnotnou aplikaci, zejména kvůli potížím a nárokům při konverzi na straně koncových uživatelů a stím souvisejících věcí. Nyní se prakticky každým dnem očekává aktualizace britského D-BOOKu i o část pro HD včetně DVB-T2.

Italský projekt je situován do oblasti Turína s využitím zařízení od společnosti Sidsa and ScreenService.

pátek 19. prosince 2008

Akademická skupina NKS

V uplynulém týdnu proběhlo také jednání pracovní Akademické skupiny NKS, kterou vede Prof.Klíma. Jedním z hlavních bodů, kromě aktuální diskuze, je téma vysílání v DVB-T2 a další možné technologické perspektivy digitálního vysílání v českém prostředí. Otevřela se rovněž diskuze k aktuálně vydaným doporučením NKS k STA i prvnímu českému „D-BOOKu“. Tato diskuze bude pokračovat včetně sběru všech připomínek a námětů z řad odborné veřejnosti, které budou využity pro další kroky a aktualizace.

Zpráva o stavu digitalizace připravena pro jednání vlády

Zprávu o stavu digitalizace a o činnosti NKS schválila koordinační skupina na svém 24.zasedání a nyní dokument putuje přímo na jednání vlády. Obsahem je kromě souhrnných i aktuálních informací i další perspektiva české digitalizace.
V další fázi připravuje NKS další situační zprávu, a to ještě před finální fází vypnutí analogu v Praze. Zatím se projednává primární návrh dalšího rozpočtu využití "digitálního účtu", který spolu s uzávěrkou za letošní rok bude vládě předložen do února v souladu s příslušným vládním usnesením.

Z 24. zasedání NKS ,,,

Na 24.zasedání NKS v polovině prosince se řešila problematika informační kampaně, která odstartovala před časem spuštěním webové stránky, kterou dodavatelsky zajišťuje společnost IINFO s.r.o (www.digitalne.tv), a také bezplatné telefonní linky 800906030 (Cccentre), kde se plánuje další rozvoj a průběžná aktualizace a inovace. Pravidelné vyhodnocení úvodní fáze provozu vyznívá příznivě a je významným podkladem pro další kroky a rozvoj dosavadních i připravených projektů.

NKS mj. velmi podrobně projednala a ve finále odsouhlasila aktualizovanou a rozpracovanou strukturu a časový harmonogram kampaně, která byla již před časem zveřejněna a předložena k diskuzi. Po akceptaci části ze získaných námětů a připomínek bude kampaň realizovaná v rámci komplexu dílčích projektů v nadcházejících dnech a týdnech. Kromě realizace „autonomní“ kampaně budou dále pokračovat jednání nad spuštěním souvisejících konkrétních společných projektů s privátními partnery, zejména z řad provozovatelů vysílání, ale i s dalšími subjekty.

V posledních dnech došlo také k významné dohodě s dalšími aktéry digitalizace o „provozní“ spolupráci a vzájemném propojení informačních aktivit a systému pravidelné spolupráce a koordinace. V lednu je pak plánováno jednání Řídícího výboru za účasti zástupců v prosinci ustanovené Digikoalice. Některé projekty a nabídky dalšího komerčního poradenství zatím nebylo zatím možné ze strany NKS akceptovat pro nesoulad s právním a věcným rámcem.

Standardním způsobem byla v uplynulých dnech vyhlášena veřejná soutěž na komplexní mediální kampaň jako nadlimitní veřejná zakázka a postupně budou zveřejněny zadání dalších soutěží (web NKS).

V rámci pravidelné diskuze o digitálním rozhlasu byla část jednání věnována diskuzi se zástupci Českého rozhlasu včele s generálním ředitelem Václavem Kasíkem, a to včetně diskuze nad připravovanými legislativními návrhy. Jednání bude pokračovat již v užší pracovní skupině s přímo dotčenými subjekty hned po Vánocích. Digitalizace rozhlasu bude mj. i na programu lednových výborů a komisí PSP.

Evropa vyzývá k liberalizaci pravidel pro TV, ČR vpředu.

Evropská komise vyzvala ve čtvrtek členské státy , aby urychlily přijetí pravidel, která by liberalizovala podmínky pro televizní vysílání a přispěla ke "zrušení zastaralých a byrokratických předpisů omezujících poskytování digitálního televizního vysílání " (IP/08/2032).

Aktuálně jde hlavně o transpozici evropské směrnice o audiovizuálních službách, která je v ČR v současné době v podobě návrhu novely zákona v meziresortním připomínovém řízení před projednáním ve vládě a následně v Parlamentu. Mnoho zemí EU vč. například Německa či Itálie (Ve Francii byl návrh předložen Národnímu shromáždění v minulém měsíci) zatím ještě ani nezahájilo konzultace k této problematice.


http://duspiva.blogspot.com/2008/12/nvrh-aplikace-evropsk-smrnice-o.html

středa 17. prosince 2008

Diginovela je ústavní, problém je již řešen v novele ZEKu (v současnosti v PSP)

ČTK: Ústavní soudci odmítli návrh na zrušení kontroverzního ustanovení vysílacího zákona, které znemožňuje provozovatelům vysílacích sítí získat obsahovou licenci k vysílání. Ustanovení v praxi znamená například to, že mobilní operátoři zatím nemohou šířit do mobilů vlastní program, ale pouze vysílání jiných stanic. Právě operátoři zákon v minulosti kritizovali. Tisk nedávno informoval o přípravách novely, která by měla sporný zákaz zrušit. Rozhodnutí ústavních soudců je ode dneška přístupné v elektronickém archivu.

neděle 14. prosince 2008

NOVA CINEMA v DVB-T

Dnes od 17,04, v síti 2 (ČRA)
Vítejte v digitálním světě!
a souběžně i další sítě, dříve než se plánovalo - od 12.12. síť 3 (programy Óčko, Public, Z1 a rádio Proglas)http://www.digitalne.tv/

sobota 13. prosince 2008

Návrh aplikace evropské směrnice o audiovizuálních službách v českém právu je připraven pro rozhodování vlády

Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), který aplikuje evropskou směrnici z ledna letošního roku do systému českého mediálního práva , je nyní ze strany navrhovatele (Ministerstvo kultury), připraven v rámci standardního postupu pro jednání vlády.
Nyní běží tzv. meziresortní připomínkové řízení, po jehož vyhodnocení a případném zakomponování úprav bude zřejmě v lednu předán k rozhodnutí české vládě a následně Parlamentu ČR.

Přípravě české aplikace předcházela ze strany Ministerstva kultury rozsáhlá diskuze s odbornou sférou a to i na půdě Sněmovny.

Návrh je podle mého názoru sestaven ve velmi efektivní podobě s minimem nezbytných zásahů a bez nadbytečné regulace nad rámec stanovený EU. Současně si aplikace vyžádá i nkěteré další doprovodné kroky, jako je například nutnost navýšení počtu systemizovaných míst určených pro zaměstnance Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání cca o 8 míst v roce 2010, včetně jednorázově vynaložených nákladů a mzdových nákladů včetně nákladů režijních.

Text jako obvykle poskytnu zájemcům via mail.

NKS usnadnila vyhledávání oblastí vypnutí analogového vysílání podle seznamu obcí ČR (TZ)

Praha, 10. prosince 2008 – Na webové stránky NKS byl umístěn abecední seznam obcí ČR, kde je možné vyhledat, do které ucelené oblasti vypínání analogového televizního vysílání příslušná obec spadá.
Ucelené oblasti jsou součástí tzv. Technického plánu přechodu, který stanoví časový postup, jak bude docházet k ukončení analogového televizního vysílání v Česku. Kompletní databáze v interaktivní podobě by se velmi brzy objeví také na oficiálních stránkách digitalizace www.digitalne.tv .

Zjistěte si, do které ucelené oblasti vaše obec spadá a kdy dojde ve vaší obci k úplnému přechodu na digitální vysílání.
Další podrobnosti z činnosti NKS na webu http://www.mvcr.cz/digitalni-televizni-vysilani.aspx.

Informace pro diváky:
· Oficiální informační server kampaně www.digitalne.tv
· Bezplatná informační telefonní linka 800 90 60 30
(pracovní dny 8 -19 hod).

Semináře se servisními techniky a dalšími odborníky na ČT a další aktuality

NKS v rámci připravené komplexní kampaně navrhla uspořádat také sérii „doškolení“ a odborná setkání především se servisními formami a prodejci i s dalšími experty, primárně v oblastech, kde dojde v roce 2009 k vypnutí analogového vysílání. Akce se uskuteční buď přímo autonomně „v režii“ NKS, ale většinou ve spolupráci a za participace dalších partnerů, mj. i tak jak bylo již dříve komerčním partnerům nabídnuto a o čem se jedná delší dobu i s přípravným výborem a nyní i s řádným představenstvem DIGI Koalice.

Ukazuje, že ne všechny odborné firmy mají stále dostatek informací, resp. je mnoho detailních a praktických informací, které je dobré si společně vyměnit a případně zjištěných problémů najít společná řešení. Jde zejména o aktuální technické poznatky se spuštěním vysílačů, které již od podzimu komunikují Radiokomunikace i Česká televize, a také výsledky reálného měření v terénu (státní orgány i privátní firmy). Již nyní probíhá řada setkání na bázi privátních projektů, během kterých se mj. ukazuje například i to, že ne všechny negativistické informace v technické rovině jsou zcela pravdivé.

Již 13. ledna se pak uskuteční další tradiční Digitální milníky, organizované vydavatelstvím Sdělovací Technika , nyní nově v kinosále České televize v Praze. Ve hře je i možnost přenosu do vysílání České televize, která velmi aktivně jak ve spolupráci s NKS, tak všemi vlastními projekty podporuje digitalizaci. Nyní se například rozbíhá dohodnutá výroba 10 videonávodů k řešení hlavních úskalí praktického přechodu na digitální vysílání, zejména na straně diváků. A jsou připravovány i další projekty, určené pro diváky prostřednictvím televizní veřejnoprávní obrazovky.

S televizí Prima se mezitím v rámci společných jednání podařilo sladit postup a podporu, i ze strany NKS, především při řešení přednostního digitálního projektu v oblasti Prahy (Vokovice) spouštěného již v těchto dnech - více informací již velmi brzy v připravované zprávě pro média a pro další subjekty. Zatím se hledá řešení zjištěných potíží u jednoho typu televizorů, které identifikovali technici televize ve spolupráci s diváky. Důležitá jsou jednání o synergii některých mediálních projektů a informačním propojení.

Také televize Nova spuštěním vysílání programu NOVA CINEMA k 15.12. a souvisejícími marketingovými kampaněmi aktuálně přispěje k dobru digitalizace, zejména přitáhnutím dalších diváků. Zcela jistě je pak pro podobně naladěné diváky i pro všechny další lákadlem přibližující se start další, reálně opravdu nové televize TV Barrandov - od 11.1.Nadějné jsou i přísliby komerčních TV k informační kampani.

Na 22.ledna 2009 je již naplánováno další setkání s techniky a odborníky s praxe, které proběhne v režii ČRa a České televize, včetně připravovaného přenosu ve vysílání České televize. Jde zejména o prezentaci výsledků dosavadních měření v terénu a zjištěné údaje ve vztahu ke skutečnému stavu digitálního vysílání. V zásadě podle výsledků pravidelných jednání NKS s operátory nejsou potvrzeny žádné z některých vážně vyznívajících zpráv.

středa 10. prosince 2008

EK vydala “pokyny” pro mobilní digitální TV

Evropská komise formou tzv. Komunikátu vydala pokyny , které podle EK “ umožní rychlejší zavádění nových služeb mobilní televize po celé Evropě…”.

EK je podle své tiskové zprávy proti těžkopádným předpisům a složitým schvalovacím postupům. Pokyny Komise spolu s doplněním normy DVB-H na seznam oficiálních norem EU v březnu 2008 (IP/08/451) zdůrazňují “ pevné odhodlání Komise zpřístupnit nové služby evropským zákazníkům”.

Jako zajímavost je doporučení k must carry v mobilním vysílání, které díky tomu, že mobilní TV je i podle Komise v počátcích ,tak "MC" EK nedoporučuje. Zdůvodňuje se to i tím, že se “beztak jedná o módní kanály, které podle EK pravděpodobně i tak budou do nabídky zařazeny".Je ale na místních orgánech, aby vše při sestavování pravidel “zvážily”...
Text Komunikátu COM (2008) 845 je zde (v ČJ)

Komentář a analýza později

NKS i její pracovní skupina o DVB-T2

Na posledním 23. zasednání Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR (NKS) se diskutovalo i o perspektivě digitálního vysílání v DVB-T2, a to i s využitím informací od kolegů ze zahraničí, kde jsou k dispozici první zkušenosti z testů a současně prezentvoány i poměrně smělé plány. Téma bylo doporučeno i pro jednání Akademické skupiny NKS, která se pod vedením prof. Klímy z ČVUT sejde za týden. Ukazuje, že i přes mediální optimismus není situace rozhodně jednoduchá ani v zahraničí, například ve Velké Británii, a stejné problémy budou muset být řešeny prakticky ve všech zemích. Pro plnohodnotné a uživatelsky příznivé řešení ale chybí řada věcí, na které zatím ani v Británii nemají žádné schůdné řešení v přiměřené době. Situaci navíc negativně ovlivňuje již vnyní počátek obecných ekonomickcýh problíémů, které se promítnout zcela určitě i u nás, primárně dojde podle názoru většiny odborníků k omezení mediálního trhu i obecně k přibrzdění rozvoje placených služeb.

Další jednání NKS bude rovněž v příštím týdnu.

neděle 7. prosince 2008

Vstup Rakušanů na bulharský telekomunikační trh kritizován z obou stran, nyní od bulharských médií:

"Skandální prodej za skandálně nízkou cenu":

Bulharský deník Standart tvrdě kritizuje prodej sítě vysílačů pro digitální vysílání bývalou státní firmou Bulgarian Telecommunications Company (BTC), která uzavřela kontrakt o prodeji s rakouskou ORS (společný podnik veřejnoprávní ORF a dalších privátních investorů). Pro strategické potřeby země pak podle deníku již nestačí kapacita a disponibilní technické prostředky národního vysílatele Radio and Television Systems National Directorate (RTSND), například pro vojenské potřeby. Více zde

pátek 5. prosince 2008

Digitální dividenda v praxi - Německo poprvé testovalo internet ve vysílacím kmitočtovém pásmu

Německé město Wittstock se stalo místem prvního evropského testu využití terestriálního vysílacího spektra pro služby wireless internetu ( T-Mobile - v pásmu UHF pod 862 MHz). Jde o roční pilotní projekt se 100 účastníků.

ORF sama v rizikové situaci, ale přes ORS koupila bulharskou síť i pro digitál

Rakouská veřejnoprávní ORF, resp. její technická společnost ORS zakoupila terestrickou vysílací síť od Bulgarian Telecommunications Company. Za síť s 80 vysílači podle zahraničních médií ORF/ORS zaplatila cca 80 miliónů €. Síť zajišťuje kompletní pokrytí celého území Bulharska. Strategický záměr počítá s konverzí sítě na digitální vysílání. Raiffeisen Bank, která v současnosti vlastní 40% v ORS, plánuje navýšení svého podílu ve společnosti v příštím roce až na 80%. Zdroj (Creative Commons Lic.)

Krize médií startuje, první na řadě jsou zřejmě printy.

Média čekají zlé časy a je zřejmé, že se tento trend České republice nevyhne. Je to patrné z mnoha tendencí i třeba jen z vyjádření či analýz v médiích. Patrné je to podle některých komentátorů v tisku i na jednání a chování řady kompetentních lidí z médií, kde je nervozita patrná téměř ve všech krocích. Nejde ani tak o hledání nějakých viníků současných či budoucích potíží, ale o snahu předejít problémům, jejichž míra je poměrně těžko definovatelná a kdy řada událostí probíhá mnohdy zcela iracionálně. A například mě blízká problematika digitalizace je nyní v řadě případů ve svých převážně dlouhodobých důsledcích pro řadu subjektů spíše až druhořadým problémem.

„...Tři čtvrtiny Čechů se bojí, že přijdou o zaměstnání a nebudou schopni splácet své dluhy. Světová finanční krize tuto obavu ještě zesiluje. Většina firem totiž propouštěním zaměstnanců snižuje náklady a řeší tím očekávaný pokles poptávky... Lidé mají dluhy... Jen u bank a dalších finančních institucí měli Češi v říjnu dluhy přes 853 miliard, což je téměř o 175 miliard korun více než před rokem. Experti se navíc shodují, že čeští zaměstnanci nejsou na období otřesů na pracovním trhu příliš dobře připraveni. Jejich závěry potvrzuje i analýza trhu práce, kterou zpracoval Český statistický úřad (ČSÚ)...“

„.. Autor: ČTK 30.11. 08:06 "... Někteří vydavatelé časopisů na tuzemském trhu se obávají, že současná světová finanční krize bude mít v příštím roce dopad na jejich příjmy pocházející ze značné části z reklamy a na činnost jejich firem. .. Nepřijímáme zaměstnance... výkonný ředitel vydavatelství Bauer Media (BM) Jaromír Skopalík přiznal, že krize se na příjmech z inzerce počínaje říjnem projevila, i když zatím pouze kosmeticky a z pohledu celoročních příjmů nepodstatně...“

„... První oběť krize: bezplatný deník 24 hodin končí..!

a dochází i na televize, zatím například MTV, resp. její vlastník koncern (kromě MTV vlastní například i Paramount film studios), propouští 7% zaměstnanců (zdroj AFP). Některé televize v ČR podle médií již nyní plánují také určité nákladové redukce, ale zatím ze zcela jiných důvodů.

Je zcela zřejmé, že například pokles poptávky a s tím i výroby nových aut se projeví i ve sféře zadavatelů reklamy (byť možná paradoxně by při úbytku poptávky měla být reklama významným nástrojem na její podporu, samozřejmě vč. poklesu cen:-). Pro firmy umístěné na akciovém trhu se navíc na jejich výsledcích projeví pohyby na investičních trzích, často v souvislostech se zahraničními trhy i trendy.

A aktuální "Týden na pražské burze"
Lepší časy v nedohlednu

čtvrtek 4. prosince 2008

web www.digitalne.tv spuštěn, i s aktualizovaným doporučením NKS k STA

Web informační kampaně http://www.digitalne.tv/ byl dnes ráno spuštěn a doplnil tak informační linku 800906030. K dispozici je nyní i čerstvě aktualizovaný dokument doporučení NKS k úpravám společných televizních antén (STA):

http://i.iinfo.cz/urs-att/STA-122825469127099.pdf

úterý 2. prosince 2008

M&M:ÚOHS začal šetřit televize

"...Úřad na ochranu hospodářské soutěže šetří zdražení ceny televizní reklamy od ledna 2009. "Impulsem pro zahájení šetření bylo zvýšení cen televizní reklamy ze strany CET 21," řekl M&M mluvčí úřadu Filip Vrána. Upřesnil ještě, že šetření probíhá z vlastního podnětu. Základní zdražení deklaruje Nova ve výši 21-28 %, u Primy je to 19-24 % a ARBOmedia, zastoupení České televize, mluví o 15-20 %. Zadavatelé ovšem můžou dosáhnout mírnějšího zvýšení v případě využití různých slev - za objem, low season, off prime time nebo v případě Novy za nákup reklamy u tematických stanic či na internetu. Do 7. listopadu obdržel úřad vysvětlující dopisy od všech tří stanic, které nyní analyzuje. "Hlavními důvody pro zvýšení je dlouhodobě vysoká míra vyprodanosti a zvýšení cen vstupů...."

D - BOOK

je hotov. Finální podoba významného dokumentu, který připravila pracovní Technická skupina NKS (ve spolupráci s dalšími odborníky za všeobecného konsensu), vedená předsedou Rady ČTÚ Dr.Pavlem Dvořákem, je již dokončena. Na webu NKS se brzy objeví i další informace, zejména ve vztahu ke kampani i k dalším projektům.

Ještě před Vánoci dostane digitalizace významný impuls, a v nadcházejících týdnech přibudou další.

Podle všech očekávání se na nadcházejícím zasedání RRTV zřejmě dostane na program kompenzační licence pro TV NOVA a s velkou pravděpodobností lze očekávat kladný výsledek. Podobně by tomu mělo zanedlouho být zřejmě i s další licencí pro TV Prima – rovněž kompenzační na základě zákonného souhlasu s TPP. Komerční multiplex tak bude možné naplnit v nejbližších týdnech na plnou kapacitu. V lednu přibude i program TV Barrandov a aktuálně se chystají plány všech dalších operátorů. Postupně se lepší i pravidelnější komunikace, která byla i s ohledem na přípravná jednání ze strany ostatních subjektů přirozeně omezenější. Kromě CDG, které má naplánováno startovat ještě v prosinci v dalších regionech a v plnohodnotné síti, jsou k dispozici i další nadějné zprávy z dalších společností… Podařilo se dořešit některé kroky, které souvisejí s celkovou strategií a předpoklady s širokým rozvinutím digitálních sítí se přibližují více než se ještě před časem zdálo. Současně startuje další, nyní již všestranně zaměřená kampaň a plánují se další související konkrétní kroky. K základnímu autonomnímu projektu NKS se nyní projednávají i navazující a doplňkové možnosti ve spolupráci s komerční sférou ( v různých „poměrech“ participace) a to nejen s využitím státních finančních prostředků , ale i s dalšími formami kooperace.

pondělí 1. prosince 2008

Ustavující KONGRES Koalice pro digitální televizní vysílání v době startu prvních projektů infokampaně

Koalice pro digitální televizní vysíláníse sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 53, IČO 75154048 pořádá v sídle Koalice ustavující kongres ve středu 3.prosince 2008 .

Na programu Kongresu bude mj. i jednání s se zástupcem Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR, zejména o informační kampani, která v první vlně odstartuje tento týden. Po zkušebním provozu infolinky se přejde na plný provoz spolu se spuštěním webu - informace o oficiálním startu budou včas zveřejněny.

VEŘEJNÁ SLUŽBA V MÉDIÍCH vrcholně obsazený seminář

MASARYKOVA DĚLNICKÁ AKADEMIE
Hybernská 7, 110 00 Praha 1, www.masarykovaakademie.cz, pořádá pod záštitou
poslance Vítězslava Jandáka, předsedy
Stálé komise pro sdělovací prostředky
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
seminář

který se bude konat ve čtvrtek 4. prosince 2008 od 14.30 hodin
v místnosti č. 217, 2. poschodí v Klubu techniků,
Český svaz vědeckotechnických společností na Novotného lávce 5, Praha 1


Časový rozvrh semináře:
14,30 - 16.00 hod. vystoupení panelistů
16,00 - 16,30 hod. přestávka na kávu
16,30 - 18,00 hod. diskuse a závěr.

Vystoupí:
Jaroslav Berka, ředitel Regionální Televizní Agentury
Peter Duhan, ředitel rozhlasové stanice ČRo 6
Milan Fridrich, ředitel zpravodajství ČT
Jiří Janeček, generální ředitel České televize
Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu
Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR,
a předseda představenstva MDA

Panelisté jsou uvedeni v abecedním pořadí
Diskusi bude moderovat Miloslav Kučera
Účast na semináři je bezplatná, nicméně počet míst je omezen
a účast je možná jen po registraci účasti .

pondělí 24. listopadu 2008

Dlouhodobě finančně i „tržně“ úspěšný veřejnoprávní broadcaster má problémy. „Hrozí“ i privatizace?

Podle mediálních analytiků má jeden z nejbohatších veřejnoprávních vysílatelů v Evropě, kterým je rakouský TV a rozhlasový provozovatel ORF (Österreichischer Rundfunk),velmi vážné finanční a provozní problémy. Projevuje se to ve výrazně omezeném rozpočtu, se kterým musí ORF v příštím roce vyjít (rozpočtový schodek 100 mil €). Důvodem jsou mj. i poklesy tržeb a prakticky všech příjmů (včetně státních doatcí), a to ještě v době před nástupem globálních ekonomických problémů. Roční příjmy ORF činily v roce 2007 €900 milionů (€250 na rakouskou domácnost). Poplatky přitom vzrostly o téměř 10% za rok. EK již v letošní roce řešila podezření z nedovolené státní podpory, spolu s rakouskými soudy. Objevují se podložené informace o zájmu investorů včetně například Raiffeisen Bank o koupi kanálu ORF1. ORF se sama nebo prostřednictvím svých partnerských subjektů aktivně zajímá o digitalizaci v zemích střední a východní Evropy - kromě dřívějšího zájmu o Bulharsko se nyní potvrdil zájem i o Slovensko.

neděle 23. listopadu 2008

Nové vydání časopisu Týden: TV NOVA v jiném stavu

"...komerční televize vydělává na neplodnosti České televize a Primy.... Televize Nova chystá vlastní seriály, soutěže i reality show: Radek Bajgar, šéf výroby nových pořadů, plánuje produkovat i dokumentaristické žánry.¨
více zítra ve vydání týdeníku TÝDEN
(http://www.tyden.cz)

Británie také vypla jako první analogovou BBC2 a poté všechny další

Přechod na digitální vysílání proběhl úspěšně v rámci projektu ve Velké Británii v oblasti skotských hranic - Selkirk , kde je umístěn hlavní vysílač. Nejprve byl ukončen analogový provoz veřejnoprávního programu BBC 2 (6.11.) a následně v dalších dnech došlo k postupnému ukončení vysílání dalších 11 programů (do 20.11) - BBC 1, ITV, Channel 4 a Five ad.
Diváci mohou v dané oblasti nyní přijímat programy ze 6 digitálních multiplexů.

Další oblastí ASO bude West Country na severozápadě ostrova a část Walesu počátkem příštího roku.

Další podrobnosti například zde.

sobota 22. listopadu 2008

Digitalizace se rozhýbala i na východ od ČR, startuje Ukrajina a poté i Bělorusko.

Přechod na digitální vysílání, který u nás v současnosti prožívá mimořádně hektické období, nabírá na síle i směrem na východ od naší země, kde dosud bylo známo jen málo ze strategických plánů. V poslední dny se dávají do pohybu i další projekty, když zatím postup na Slovensku i přes značné naděje nyní stojí díky právním/soudním sporům. Ukrajina před pár dny zahájila celkem rozsáhlý experiment vysílání v DVB-T, který se kvalitativně i kvantitativně rozšíří v březnu příštího roku o oblast kolem hlavního města Kyjeva. Jedná se o přeshraničních projektech s Moldávií a Rumunskem.

Další ověřené informace jsou i z Běloruska, kde by podle plánu mělo mít možnost digitálního příjmu TV do konce roku 2010 cca 80% obyvatel . Experiment v regionu Minsk běží již v malé míře od roku 2005.

Francouzská vládní koncepce řeší i digitální rozhlas

Nová vládní koncepce digitalizace ve Francii řeší i problematiku digitálního rozhlasu a již zahrnuje i teze strategie k digitální dividendě. V těchto dnech prezentovaný plán je připraven s cca ročním předstihem před ukončením analogu v prvních oblastech země. Všechny dokumenty jsou zatím k dispozici jen ve francouzštině.
Projekt mj. patří k prioritám fr. premiéra http://www.francetelenumerique.fr/

Kompletní vypnutí analogu je ve Francii při zkrácení doby souběhu naplánováno na 30.11.2011. Došlo ke shodě na zkrácení souběžného provozu a doby přechodu, která je vždy ibez ohledu na délku celého procesu v realitě vždy do značné míry hektická.

Digitální strategie Francie

Francouzský ministr Éric Besson (ministr "pro digitální ekonomiku") prezentuje ve vstupním videoklipu nově zveřejněný kompletní vládní plán digitalizace, který je členěn do 154 hlavních strategických kroků. Je k tomu spuštěn i informační web, kde se postupně objeví i konkretizace výrazné finanční podpory přechodu na digitální vysílání ve Francii, anoncované tamní vládou (ve výši, která je (alespoň v návrhu) multiplikačním násobkem všech dosavadních projektů podpory vč. ČR)
http://francenumerique2012.fr/

Podrobnosti z jednání se zahraničními kolegy spolu s dalšími info později či na prezentacích NKS

pátek 21. listopadu 2008

Švédsko "zestátnilo" dominantního digitálního telco operátora (koupilo podíly)

Švédský stát úplně převzal placenou televizní platformu Boxer dnes
21.11.2008 zdroj: SAT+KABEL
Švédský poskytovatel placené televize Boxer, terestrické platformy provozované ve Švédsku, Irsku a Dánsku, patří nyní plně státní společnosti Teracom. Firma předtím získala od britského privátního společníka 3i jeho podíl ve výši 30 %. Kupní cena nebyla zveřejněna. Předseda společnosti Teracom pan Crister Fritzson řekl, že na strategickém kurzu platformy Boxer se nic nezmění. I nadále bude placená digitální televizní platforma provozována v terestrické oblasti nezávisle na stanicích. Platforma Boxer od října 1999 nabízí ve Švédsku několik desítek kanálů DVB-T a na konci roku 2007 měla 709 tisíc předplatitelů. V roce 2008 ji byla udělena licence na vybudování podobné platformy v Dánsku a Irsku.S využitím zdroje: (ar), SAT+KABEL, 20. 11. 2008, volně upraveno a zkráceno

Bavorsko už to příští týden bude mít za sebou (analogovou TV), Praha za rok.

"...Severní Bavorsko končí s analogovým vysíláním 21.11.2008, autor: redakce. 25. listopadu 2008 bude v severní části Bavorska dokončen přechod na digitální pozemní vysílání. V tento den budou vypnuty všechny tři analogové vysílače veřejnoprávní televize. Digitální nabídka v této oblasti se bude skládat z multiplexů ARD a ZDF a také komerčních multiplexů ProSiebenSat.1 a RTL.
Symbolickým stiskem tlačítka, sekretářka ekonomiky Katja Hessel, starosta města Norimberk Horst Förther, vedoucí výroby a technologií Bavorského rozhlasu Herbert Tillmann, předseda bavorského centra pro nová média, Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring a Eckhard Matzel, šéf kanceláře technických inovací ZDF, spustí nové digitální vysílače.


Diváci, kteří nadále přijímají analogové terestrické televize, byli varováni prostřednictvím textové informace na obrazovkách svých televizorů. Pro usnadnění přechodu na digitální příjem signálu byly zřízeny zvláštní telefonní linky.
Zdroj: satkurier.pl.."

Finsko aktuálně rok po ukončení analogu v čele digitálního žebříčku v Evropě, v ČR klesá zájem o TV

IP a RTL Group zveřejnily 15. „Television – International Key Facts“: s názvem Fernsehen meistgenutztes Medium, steigende Digitalisierung.
Již 15. roční zpráva o stavu médií , nyní zejména se zaměřením na digitální média, byla prezentována Německu. Dokument vycházel z podkladů od více než 900 provozovatelů televizního vysílání v Evropě, Japonsku a v USA.

TV – Běžný divák podle průzkumů sleduje televizi v průměru až 225 minut denně, což je setrvalá hodnota v posledních letech.Stejně tak nová data potvrzují, že o sledování televize je větší zájem na jihu Evropy proti zbylým částem. Prime time je všude stejný a to v době od 19 -22 hodin.

POZN.: V ČR zájem o sledování televize podle aktuální zprávy ATO klesá (čtk) - Co se týče délky sledování televize za celý den, letos v říjnu strávili lidé u obrazovek svých televizorů v průměru tři hodiny a 21 minut denně

Digitalizace –V roce 2007 využívalo v Evropě 40,8% domácností příjem digitální televize. ( Z toho Satelit (42 %), Terestrika (38 %), Kabel (16 %) a Internet / IPTV (4 %). Největší digitální "penetraci" má nyní Finsko 88,0 a Velká Británie s 83,2%.

Podle různých studií jsou přirozeně i výsledky (nebo alespoň zpráv v médiích..)
Velká Británie vede v digitalizaci a HDTV
a z digimedia.sk: Fínsko sa prvýkrát dostalo na čelo rebríčka európskych krajín, ktoré pokročili najďalej v prechode na pozemské digitálne televízne vysielanie. V súčasnosti dosiahlo 88-percentnú penetráciu digitálu a predbehlo tak Veľkú Britániu (s penetráciou 83,2 %). Vyplynulo to z aktuálneho vydania Television – International Key Facts z dielne spoločnosti IP.

Podľa informácií portálu Broadband TV News koncom roka 2007 bolo 40,8 % domácností v krajinách Európskej únie schopných prijímať digitálny signál. V súčasnosti stále vedie satelitný digitálny príjem (42 %), dobieha ho terestriálny digitálny príjem (38 %). Káblový príjem zaostáva (16 %), najmenšiu penetráciu má IPTV (4 % domácností EÚ).

Radio jde v Evropě kromě digitálu i na internet

Uvádí to mj. aktuální zpráva britského konvergovaného regulačního orgánu OFCOM. Podle analýzy dnes v západní Evropě přijímá asi třetina obyvatel rozhlasové vysílání prostřednictvím internetu. V čele „žebříčku“ je Francie, kde tento podíl dosáhl v uplynulém roce již 37%. Nálseduje Německo, překvapivě je na „posledním“ sledovaném místě z hlavních ekonomicky silných zemí Japonsko, kde poslouchá rádio přes internet cca 17% posluchačů.

OFCOM na svém webu v předchozích dnech zveřejnil kompletně celý mezinárodní Telekomunikační report pro konvergovanou oblast médií a telekomunikací. Britský regulátor OFCOM shrnuje a porovnává data spolu se srovnáním hlavním telekomunikačních trhů ve světě, podrobně ve Velké Británii. Ve zprávě je mnoho zajímavých dat ke zkoumání i pro strategické prognózy,k dispozici je i stručný „country report“.(bez ČR)

Speciální část věnovaná pětiletce v televizní branži.

Ekonomická krize již drtí zahraniční média, na řadě jsou i mediální trhy v Evropě

„…jistě se shodneme na tom, že krize i reklamní trh rozhodně postihne…“

Důsledky narůstající ekonomické krize se již v této fázi negativně projevují v zahraničních médiích a krize i v této oblasti mírně vstupuje již i do Evropy i do ČR. Přes optimismus v českých médiích před několika týdny hlavní mediální komentátoři postupně korigují své pozitivní „výhledy“ na vývoj mediálního trhu v České republice v nejbližší době (a brzy podle všeho je budou měnit ještě více…). Krize se v mediální branži u nás očekává v druhé polovině roku 2009.

Na veřejnoprávní televizi BBC se finanční krize projevila propuštěním dokonce 3000 zaměstnanců, televize ITV pak 1000 lidí. Média, která nebudou své pracovníky propouštět v takové míře, chystají alespoň výrazné snižování platů.

Píší o krizi, ale zasáhla je také. Média propouštějí novináře
Média v Evropě a ve Spojených státech jsou kvůli ekonomické krizi nucena propouštět své zaměstnance.

Prepúšťanie v médiách
· Independent - 90 ľudí
· Daily Mail - 300 ľudí
· Virgin Media - 2200 ľudí
· BBC - 3000 ľudí
· ITV - 1000 ľudí
· Gannett (napr. USA Today) - 3000 ľudí
· CBS Radio - 400 ľudí
· Emmis - 30 ľudí
· Current Media, Wired, Six Apart - 200 ľudí
· Sanoma Česko - 70 ľudí

Některé pozitivní zprávy:
CME již vyprodalo reklamu na všech trzích

Největší část výdajů by měla jít tradičně na reklamu v televizích, příští rok to dosud mělo podle OMD být 11,91 miliardy korun, což je o 3,7 procenta více než letos. Druhá největší suma ve výši 8,33 miliardy Kč měla jít do tištěných médií. Tisk jako jediný v příštím roce ale podle dosavadního odhadu OMD zaznamená pokles výdajů na reklamu, a to o 2,6 procenta.Co se týče nárůstu v procentech, největší podle OMD byl měl opět čekat internet. Na reklamu na webových stránkách by firmy mohly dát příští rok 4,1 miliardy korun, tedy o 19,9 procenta více než letos. Tempo růstu bude ale o něco pomalejší než ve srovnání letošního a loňského roku, kdy byl nárůst 22,1 procenta.Výdaje na internetovou reklamu by tak byly vyšší než u rozhlasu, kam by podle OMD mohlo jít 2,27 miliardy korun, což je stejně jako letos. Podle některých zástupců reklamního trhu i TV stanic přitom firmy v Česku - pokud začnou kvůli krizi šetřit - omezí spíše reklamní výdaje do rádií a tisku než do TV či internetu.

neděle 16. listopadu 2008

DIGI rozhlas až v lednu, na NKS za 10 dní

Problematika novely mediálního zákona, ve které se řeší mj. prodloužení rozhlasových licencí spolu s digitálním rozhlasem, bude po přerušení na výboru a v mediální komisi projednán na neveřejném zasedání podvýboru pro mediální legislativu a až poté bude tématem jednání kulturního výboru až v druhé polovině ledna 2009 (27. schůze
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
která se koná ve dnech 21. a 22. ledna 2009 v místnosti č. 106/1. patro)


Tématem digi rozhlasu se průběžně a již pravidelně zabývá NKS, stejně tak tomu bude na zasedání v dalším listopadovém týdnu.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 552)

zpravodaj: posl. Z Novotný

Něštastní lidé sledují televizi více...

Průzkum mezi 30 tisíci dospělými Američany prokázal, že nešťastní lidé bývají nalepeni k obrazovkám televizorů o 30 procent většího množství času, než lidé, kteří sami sebe pokládají za šťastné.

SDĚLENÍ E.KOMISE O PRAVIDLECH STÁTNÍ PODPORY pro veřejnoprávní média

"...Trh s rozhlasovým a audiovizuálním vysíláním mezitím významně ovlivnily technologické změny. Došlo k znásobení distribučních platforem a technologií, jako je digitální televize, IPTV, mobilní televize a video na vyžádání. To vedlo ke zvýšení hospodářské soutěže s novými účastníky, například provozovateli sítí a internetovými společnostmi, kteří vstoupili na trh.
Technologický rozvoj umožnil rovněž vznik mediálních služeb, které nejsou „programy“ v tradičním smyslu, například informačních služeb online a nelineárních služeb nebo služeb na vyžádání. Poskytování mediálních služeb se sjednocuje, přičemž spotřebitelé jsou stále více schopni získat různé služby na jediné platformě nebo na jediném zařízení, či získat jakoukoli dotyčnou službu na různých platformách nebo zařízeních. Rostoucí škála možností spotřebitelů, pokud jde o přístup k mediálnímu obsahu, vedla k znásobení nabízeného obsahu a roztříštěnosti divácké obce....
... Veřejnoprávní vysílání, i při svém nesporném hospodářském významu, není srovnatelné s veřejnou službou v žádném jiném hospodářském odvětví. Neexistuje jiná služba, která by současně měla přístup k tak širokému okruhu obyvatelstva, poskytovala mu tolik informací a takový obsah, kterým by vyjadřovala a ovlivňovala jak mínění jednotlivce, tak i veřejnosti. Kromě toho je vysílání obecně chápáno jako velmi spolehlivý zdroj informací a pro nezanedbatelnou část obyvatelstva představuje hlavní zdroj informací. Obohacuje tak veřejnou diskusi a ve svém důsledku může zaručit, že se všichni.."
http://ec.europa.eu/comm/competition/consultations/broadcasting_communication_cs.pdf

pátek 14. listopadu 2008

Kampaň III.- aktuálně

Pokračují mj. konkrétní přípravné práce na spuštění webu a infolinky k digitalizaci, které přinesou i další novinky a vylepšení ve srozumitelné a uživatelsky „friendly“ podobě pro diváky, hledající informace. K dispozici bude i aktualizované doporučení k STA, na kterém se včera dohodla Technická skupina NKS , vedená předsedou ČTÚ Dr.Pavlem Dvořákem, a D-book, který by měl být ve finální podobě zveřejněn v závěru listopadu.

Je již svolána pracovní schůzka zástupců odborníků a techniků z TS NKS s partnery pro přípravu a realizaci celkové kampaně, i dílčích projektů, na které dojde k předání aktuálních technických zkušeností a doporučení pro další postup v rámci kampaně ( v závěru listopadu). Největší důraz se nyní klade spíše na konkrétní, praktické a technické informace než na celkovou obecnou informovanost, která je nejen podle průzkumů na značně vysoké úrovni.

čtvrtek 13. listopadu 2008

středa 12. listopadu 2008

V rámci české digi kampaně pomohou zřejmě i další praktické videonávody

V současné době je ve finále smluvní řešení prvotní fáze dílčích částí kampaně, na kterou ihned naváže další část veřejných soutěží, zejména na mediální část kampaně. V projektu se také počítá s možností výroby praktických a názorných „videomanuálů“, zejména pro alternativy různých způsobů zapojení zařízení pro digitální příjem i pro další kombinace propojení s dalšími zařízeními, které divákům přechod na digitální vysílání v praxi přináší. Spoty by mohly být kromě webu v jeho rozvojové podobě k dispozici i pro další možnosti distribuce a prezentace.

Pokračují také práce na zprávě NKS pro vládu o aktuálním stavu digitalizace a dalších úkolech. Do Sněmovny míří novela ZEKu, která prošla minulý týden s kladným výsledkem vládou, a mohla by se dostat na jednání pléna možná již v listopadu. V závěru letošního a počátkem příštího roku bude dokončeno vyhodnocení čerpání prostředků ze zvláštního účtu ČT na digitalizaci a v souladu s vládní usnesením je pracovně připravován i modifikovaný návrh rozpočtu na další rok. V této souvislosti je dobré připomenout mimořádné „štědrý finanční příděl“ na francouzskou digitalizaci ( vláda oznámila plán vyčlenit €320 mil. na digitalizaci)…

Aktualizováno - Finální návrh D BOOKu má nyní naději na přijetí, české digitalizaci určitě prospěje.

Návrh po diskuzi na posledním zasedání TS NKS projde posledními úpravami, které budou shrnuty na navazujícím jednání TS NKS , kde se očekává odsouhlasení dokumentu - nejpozději do konce listopadu.

Návrh D-booku obsahuje hlavní technické parametry koncových zařízení pro příjem digitálního televizního vysílání je po měsících příprav a odborných diskuzí připraven k závěrečné diskuzi na zítřejším zasedání TS NKS. Prvotní návrh byl předán k připomínkám v rámci Technické skupiny Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČVR (NKS) po předchozích diskuzích na jaře letošního roku a finální verze obsahuje vypořádání většiny připomínek z řad odborníků. D book pomůže mj. i větší a transparentnější kontrole zařízení na českém trhu v rámci standardních mechanismů, včetně ČOI.

Zásady pro výběr zařízení a i nejčastější „prohřešky“, na které je třeba dát pozor, bychom rádi začlenili i do intenzivně připravovaných prvků kampaně, včetně webu a infolinky. Dokument bude vodítkem primárně pro výrobce, prodejce a servisní firmy, ve zjednodušené formě pak převzaté a zpopularizované informace budou pomůckou i pro řadové uživatele.

D-BOOK: „..Splnění požadavků uvedených v dokumentu zajišťuje, že technické parametry přijímacího zařízení nebrání jeho použití koncovými uživateli v rámci všech sítí elektronických komunikací zajišťovaných v České republice pro využívání služeb poskytovaných prostřednictvím systému DVB-T.
Pro sjednocení přístupu k hodnocení minimálních požadavků kladených na přijímací zařízení obsahuje tento dokument rovněž doporučený postup při posuzování technických parametrů a vlastností zařízení, které ze zmíněných požadavků vyplývají.
Dokument je zpracován v podobě doporučení, jehož cílem je přispět k rozvoji trhu přijímacích zařízení pro koncové uživatele služeb poskytovaných v sítích elektronických komunikací zajišťovaných v České republice prostřednictvím systému DVB-T, a tím i k optimalizaci procesu přechodu ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání….“

neděle 9. listopadu 2008

Start digitálního rozhlasu v Irsku nejasný, podobně jako v Nizozemí - nyní i kvůli globální ekonomické krizi

Plány na spuštění digitálního rozhlasu v Irsku, které zahrnovaly „duální“ řešení v participaci veřejnoprávních a komerčních médií, nyní dostávají vážné trhliny. Veřejnoprávní RTÉ spolu s komerčními stanicemi Today FM, FM104 a Newstalk relativně úspěšně participovali na společném pilotním projektu digitálního rozhlasu vysílaném v systému T-DAB již od roku 2006. Experiment končí tento měsíc a zástupci komerčních stanic oznámili nezájem na dalším pokračování, zejména z ekonomických důvodů.

Podobně negativní vývoj nastává podle zdrojů z Nizozemí i tam , když projekt DAB+ měl poměrně značné ambice a pozitivní odezvu i v komerčním sektoru. Argumentem pro aktuální opatrnost je znásobení ekonomických obav, zejména v souvislosti s nastupující globální ekonomickou krizí.

sobota 8. listopadu 2008

Zasedání ECTA už ve znamení předsednictví ČR v EU a o novém telekomunikačním rámci

Pravidelná roční konference evropské asociace kompetetivních komunikací (The European Competitive Telecommunications Association ), jejíž členem je za ČR mj. asociace ČAEK (dříve ČAKK) , se uskuteční v Bruselu 26.-28.listopadu. Hlavním tématem bude dokončení nového telekomunikčního rámce, který přijal Evropský parlament a který značně ovlivní celý sektor s dopadem i na média. Na jednání bude také tématem nástup ČR do předsednické pozice v EU od ledna 2009 a role ČR v oblasti telekomunikací. ČR zastoupí v této věci Ing.Jan Duben , ředitele sekce el.komunikací MPO a současně místopředseda NKS.

V závěru října proběhlo také pravidelné zasedání všech evropských „obsahových“ regulátorů(EPRA), a to v Dublinu. Tématem byly podobné oblasti, které se týkají telekomunikací, doplněné o aktuální transpozici nové evropské směrnice o audiovizuálních službách, která by měla být dokončena do konce příštího roku a to včetně ČR.

čtvrtek 6. listopadu 2008

D-Book aktualizován ve Slovinsku, zatím bez interaktivních služeb

Slovinský regulační orgán APEK (http://www.apek.si/ Agencia za pošto in elektronske komunikacije Republike Sloveniije) zveřejnil v těchto dnech na svém webu základní parametry pro všechny přijímače standardu DVB-T (televize s tunery i STB). Jde o inovaci původního dokumentu z dubna letošního roku. Nyní je řešeno i HD, ale vše zatím bez interaktivity, která bude řešena návazně v další fázi.

Digitální D- BOOK brzy i u nás

Technická skupina Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR (NKS) je po více než roce příprav a jednání hlavních firem na českém trhu ve finále s přípravou tzv. D-booku pro digitální televizní vysílání. Nebližší schůzka pracovní skupiny NKS, kterou vedena předseda ČTÚ Dr.Pavel Dvořák, proběhne v příštím týdnu.

D-BOOK v ČR:
Dokument je navrhován jako „dobrovolný“ a obecně všemi hlavními subjekty akceptovaným materiálem , který mj. shrnuje minimální požadavky kladené na přijímací zařízení, jejichž prostřednictvím jsou koncovým uživatelům poskytovány služby v sítích elektronických komunikací zajišťovaných s využitím systému DVB-T.

Pro účely tohoto dokumentu se přijímacím zařízením rozumí set-top-box (STB), integrovaný digitální TV přijímač (IDTV) nebo externí zařízení umožňující využívat služby poskytované v síti DVB-T prostřednictvím stolního nebo přenosného osobního počítače.

Minimální požadavky jsou vyjádřeny prostřednictvím definovaných technických parametrů. Dokument uvádí některé klíčové informace, které mohou být vodítkem výrobcům případně dovozcům přijímacích zařízení při volbě technického řešení umožňujícího splnění minimálních požadavků kladených na přijímací zařízení podle tohoto dokumentu.

"...digitalizace je jako smrt, musíme tam všichni..."

"...Tématem českých a moravských domácností nebyly volby a není jím ani osud Mirka Topolánka jako premiéra nebo světová finanční krize. Naše domácnosti žijí digitalizací televizního vysílání. Být, či nebýt? Satelit, nebo kabel? Nový televizor, nebo set-top-box? Sčítají se přijímače v domech a bytech, probíhá inventarizace jak před stěhováním, protože každý kus automaticky znamená novou díru do rodinného rozpočtu. Firmy specializované na tuto oblast techniky a na služby spojené s její instalací zažívají konjunkturu, o jaké snily. Potřebujeme je, protože digitalizace je jako smrt, musíme tam všichni..... Ve skutečnosti to (pozn. televizi...) k životu nepotřebujete.."
Více v týdeníku Reflex č.45, Osmý den Petra Bílka - str. 122.

Satelitní operátor se s předstihem obává, že australská vláda na něj při přechodu na digitální TV zapomene

"...Australský satelitní operátor Austar začína tlačit na australskou vládu již nyní, byť vypnutí analogu je plánováno až na rok 2010... obává se , že infokampaň vynechá zprávy o placené televizi..."
http://www.digimedia.sk/index.php?ID=2231

středa 5. listopadu 2008

NOVA již požádala o kompenzační licenci

Jak dnes na konferenci TELCON SPECTRUM veřejně podvrdil tech. ředitel TV NOVA Ivo Ferkl, televize NOVA již v závěru října požádala ve smyslu zákona o kompenzační licenci na základě svého dobrovolného souhlasu s TTP. RRTV žádost projedná, ale rozhodnutí padne zřejmě později než na dnešním zasedání. Televize Prima podání žádosti zatím nepotvrdila.

pondělí 3. listopadu 2008

Dočasné omezení zprávy o potřebě přeladění v DVB-T

Jak mne upozornil jeden z novinářů, na čas je nedostupná jinak potřebná zpráva o nutnosti přeladit STB při spuštění sítě 2, která se dostala i do nejsledovanější televizní zpravodajské relace k miliónům diváků. Na Primě je přehledná informace na webu stále, trvale vytížená stránka ČT také. Do měsíce by měla přijít "státní stránka", která nahradí web NKS a propojí všechny potřebné informace a zdroje spolu s novou infolinkou (taktéž doplnění dosavadního projektu ČT v rámci startu veřejnoprávního muxu).

Vláda novelu ZEKu schválila, možná již v listopadu bude na programu Sněmovny.

Aktualizovaná norma, která mj. zkompletuje a "dočistí" podmínky pro dokončení přechodu na digitální vysílání , byla dnes schválena vládou. Po nezbytných formálních procedurách tak návrh novely, na které se dílčím způsobem podílí i NKS svými podněty a doporučeními, může přijít na jednání Poslaneckéké sněmovny, možná již na listopadovou schůzi (od 25. listopadu.)

sobota 1. listopadu 2008

Německé konsorcium MOBILE 3 vrátilo licenci k DVB-H

Německé konsorcium MOBILE 3 (O2,T-Mobile,Vodafone) vrátilo v uplynulém týdnu podle svých předchozích oznámení licenci pro vysílání mobilní digitální televize v systému DVB-H, protože nebylo schopno naplnit licenční podmínky a termíny.

Naproti tomu v Rakousku došlo právě v souladu s licenčními podmínkami k navýšení pokrytí území signálem v DVB-H na 53%. Službu od května 2007 ve většině regionálních center země provozuje uskupení Media & Broadcast, počty zákazníků jsou ale odhadovány jen na desítky tisíc.

Ruské televizní programy zmizely z ukrajinských kabelovek díky úpravě „must carry“.

Vysílání naprosté většiny ruských televizních stanic bylo k 1.listopadu ukončeno ve všech ukrajinských kabelových systémech. Tamní vysílací rada (The National TV and Radio Broadcasting Council (NRTR)) již dříve rozhodla o vyřazení těchto programů jako součást povinné nabídky ze zákona. Spor se nyní dostává i do zahraničně-politické roviny. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov oznámil, že „Rusko bude hájit zájmy provozovatelů ruskojazyčného vysílání na Ukrajině na principu mezinárodních standardů...“

pátek 31. října 2008

Žijeme digitalizací II.

Záznam z dnešního českotelevizního přídavku s odpověďmi na další část frekvetnovaných dotazů je zde:
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/31.10.2008/208411034000392-18:25-1-zijeme-digitalizaci.html
Další v pořadech ČT , například v "čétéčku" a dalších.

HN:Analogová tma se šíří Českem

hezký titulek v dnešních HN

Digitální vysílače Brno 2x, Ostrava,Ústí,Cheb dnes od 6:00 běží

...a teď ještě aby "beželi" diváci a to v digitálním příjmu:-)
Neplatí to, co včera zaznělo v jedné z televizí , tedy že se to těch co přijímají TV analogově, nijak netýká. Naopak. Je to nová a již definitivně techn.nakonfigurovaná příležitost právě pro další diváky aby přešlo do "nového" ...

čtvrtek 30. října 2008

TVNOVA ve svém zpravodajství o digitalizaci a nutnosti přeladění STB

v čase cca od 20:12 ("důležitá zpráva...)":
http://archiv.nova.cz/multimedia/televizni-noviny-30-10-2008.html

a press zpráva:
http://tv.nova.cz/clanek/pressweb/prechazime-na-digitalni-pozemni-vysilani-dvb-t.html

NOVELA ZEKu na vládě již v pondělí 3.11.08

Novela ZEKu je již zařazena na nejbližší jednání vlády, které se koná v pondělí 3. listopadu 2008 v 09:00 hod.

Bod 7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č.j. 1347/08 Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

středa 29. října 2008

CHAT k DIGITALIZACI na IDNES.CZ a celý den na ČT i jinde

Ve čtvrtek 30.10. po obědě cca ve 13,00 host: Z.Duspiva

http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?o=0&klic=80000

a jako celodenní téma ČRo 2 - Praha i jinde prakticky ve všech médiích (tisk, rozhlas, televize, prodejci atd.).

a někde skoro vůbec....(za letošní rok slůvko "digitalizace" jen dvakrát, z toho jednou v souvislosti s problémy se státní "digitální" kasou)

Poslanecký návrh k digitálnímu rozhlasu prošel prvním čtením v PSP a jde do výboru a komise

PSP 29.10.2008 Bod 51:Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - prvé čtení /St 29. 10., 8. bod odpoledne/
V PSP dnes i přes nesouhlas ministrů M.Římana a C.Svobody prošel návrh zákona prvním čtením a byl přikázán do kulturního výboru a do mediální komise k projednání + prodloužení lhůty projednání o 20 dnů

Hlasování je ZDE (105-109) + popis zde:
http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/039schuz/s039138.htm
Stenozáznam je zde a pokračování....

C.Svoboda: „…Já se přimlouvám za návrh pana ministra Římana, aby byl návrh vrácen k přepracování. A naopak slibuji za exekutivu udělat všechno pro to, aby ten návrh byl kvalitní. Jakmile necháme tady na naší tvořivosti, bezpochyby vytvoříme předpoklad pro to, že jednoho dne budeme hasit zase nějaký požár, jako jsme to hasili u těch televizí, kde nám nic jiného nezbylo, než na některé podmínky přistoupit jenom proto, že jsme si tady lidovou tvořivostí vytvořili právní úpravu, o které jsme byli přesvědčeni, že je správná. Proto podle mě jediný správný přístup je vrátit předkladateli k přepracování, maximálně se soustředit na to, aby ten návrh byl kvalitní, protože se pohybujeme ve velmi citlivém poli.“

Další regulérní digitální televize v ČR od 15.5.2009

Podle dnešních informací v médiích by televize RTA měla spustit projekt televizního vysílání v DVB-T v květnu příštího roku.

Od letošního podzimu jsou všechny regionální televize (RTA a R1) v souladu s platnou technologicky neutrální licencí součástí digitálního vysílání TV PRIMA podle příslušných regionů, smlouvy s operátory pro regionální TV ale zatím podle veřejně dostupných zpráv nebyly potvrzeny. Licenci pro celoplošné digitální vysílání již obdržely obě skupiny regionálních televizí jako bonusy dle zákona letos na jaře.

Teleinformatika 2008 opět o digitalizaci

Digitální sekce - program zde

Programové schéma konference

24. 11. 2008 Slavnostní zahájení konference
Betlémská kaple - Koncert Bambini di Praga
¨
25. 11 .2008 Jednací den konference

Kongresové centrum Praha - jednání v sekcích

Sekce 1
Strategie, právo, regulace
Diskusní panel Aktuální otázky strategie a regulace sektoru el. komunikací

Sekce 2
Podniková informatika a komunikace
Diskusní panel sekce 2 a 3Informační společnost a ČR?

Sekce 3
Mobilní komunikace, aplikace a informační společnost
Diskusní panel sekce 2 a 3 Informační společnost a ČR?

Sekce 4
Trendy v sítích

Sekce 5
Média a digitální broadcasting
Diskusní panel Média a broadcasting dnes a zítra

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.
Jednací jazyk konference: čeština, slovenština a angličtina.

úterý 28. října 2008

Hlavní světoví hráči dnes podpořili svobodu projevu na internetu.

Hlavní technologické giganty v USA (i ve světě) - Google, Microsoft a Yahoo - spolu s dalšími nezávislými organizacemi a „koalicemi“ boje za lidská práva dnes přijaly kodex lidských práv na ochranu svobody projevu v on-line médiích. Jde o krok, který by do značné míry eliminovat kritiku za přístup k určité míře cenzury v době olympiády (i po ní) v Číně.
Zdroj: AFP

Britský regulátor žádá BBC o podrobnosti plánu pomoci privátním rivalům

Britský konvergovaný regulační orgán OFCOM opakovaně vyzývá zástupce BBC , aby předložili konkrétní plán v rámci plánované reformy financování „médií veřejné služby“. Minulý měsíc BBC prezentovala dílčí záměr spolupráce s komerčními televizemi při plnění služeb médií veřejné služby včetně možnosti využití finančních prostředků na společné projekty (např. s ITV nebo další regionální projekty s ITN ad.). Ofcom plánuje uzavřít veřejnou konzultaci k systému financování veřejné služby 4. prosince letošního roku. Výsledky by pak měly být prezentovány počátkem roku 2009. Konečné rozhodnutí v této zásadní věci musí učinit Parlament, finální přijetí nové legislativy se ale očekává až počátkem roku 2011, resp. její „účinnost“.

Po obvyklé změně času po půl roce i změna vysílání (trvale!)

Po víkendové úpravě času „ s přidanou hodinou navíc“ čeká obyvatele některých regionů země další „přídavek“ v podobě rozjezdu další oblasti s digitálních vysíláním všech programů ČT i ČRo v digitální podobě v rámci veřejnoprávního multiplexu (DVB-T) a také rozjezd nové digitální sítě s komerčními televizemi - zatím s těmi dosavadními i relaunch vysílání v další komerční síti CDG. Myslím , že je vše dobře připraveno včetně potřebných smluv a postupného vstupu další nové komerční televize TV Barrandov (z počátku jen smyčka) i s avízem na další kompenzační licence dosavadních televizí, budou-li splněny zákonné podmínky a bude-li o ně požádáno.

Tradiční akce k digitalizaci i IT a el.komunikacím

tel.con spectrum 2008 - 10. výroční telekomunikační konference v České republice 4. - 6. listopadu 2008 Místo konání: Corinthia Towers Hotel

Co se na konferenci dozvíte:
Státní politika v oblasti elektronických komunikací a priority pro předsednictví ČR v EU
Regulace: revize evropského rámce a aktuální stav analý
Události na trhu elektronických komunikac
Konvergence: porovnejte řešení domácích hráčů!
Obsah a aplikace: získejte aktuální informace!
Sledujeme postup digitalizace
Operátoři: investice – zefektivňování nákladů – hledání nových zdrojů výnosů ...


Blok k digitalizaci bude ve středu dopoledne:
http://www.konference.cz/akce/detail-1642-telcon-spectrum-2008/1642-3977/

O digitalizaci, trhu i o krizi...

Za týden (5. – 6. LISTOPADU 2008):
Uvidíte ředitele všech nejvýznamnější televizních stanic na jednom místě a uslyšíte jejich představy o vývoji digitalizace v ČR. Co tento proces přinese mediálnímu trhu a jaká jsou jejich očekávání v konfrontaci s řediteli mediálních agentur?

Mediální sál č.2 9.00-10.00
Digitální televize a mediální trh v roce 2009 Moderuje: D. Bártík
http://www.e-forummedia.cz/program_08/3_sal_08.html

Krize. Nehoda, která se musela přihodit... dotkne se i médií?

Pro českou ekonomiku stejně jako pro celý okolní svět nastává poměrně složité období, které se zcela jistě dotkne i mediální branže, i když zřejmě ne tolik jako jiných oborů. K tomu je nyní v médiích dostatek různých komentářů a analýz.

Pro Českou republiku to bude případně první pořádná ekonomická krize, kterou zažije ve své moderní historii. Tento článek je o tom, co přináší krize reklamě, marketingu a médiím.
nebo
Rozkvět TV Nova v hospodářské krizi - Nejsledovanější televize znovu zdražila (http://www.strategie.cz/)


Krize se zatím projevuje zejména na propadech akciových trhů, kde jsou umístěny i některé společnosti operující v ČR. Například o akciích CME toho lze v médiích číst mnoho, a to nejen na "dalším novém tištěném infokanálu" jak někteří novináři jedno z našich periodok poslední týdny nazývají...

(Stěhování centrály CME z Londýna do Prahy by rovněž mohlo přispět k úspoře nákladů. CME se ocitla pod tlakem akcionářů poté, co její akcie během roku ztratily více než 80 procent své hodnoty. Ještě loni na konci října stály na pražské burze 2220 korun za kus, v pátek 24. října spadly na 369,5 koruny za kus. ,,Důvodů, proč cena akcií CME spadla, je více. Prvním je zhoršení situace v Rumunsku a na Ukrajině, kde je CME silná. Výrazně negativně se zde projevuje devalvace místních měn. Dalším problémem jsou nižší marže televizí vzhledem k nákupům pořadů v tvrdých měnách. A k tomu se přidává i zpomalení růstu ekonomik, což se projevuje v nižších výdajích firem na televizní reklamu," uvedl analytik společnosti Patria Jiří Fišer...)

Aktuálně - výborné výsledky a perspektiva CME
http://www.finance.cz/zpravy/finance/197077-cme-zvedla-vynosy-ve-3-ctvrtleti-o-15-pct/


NOVELA ZEKu na cestě do vlády

Legislativní rada vlády s pozitivním výsledkem projednala návrh novely Návrh zákona o elektornických komunikacích, který je potřebný i z hlediska kompletace podmínek pro digitální vysílání.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (předkladatel ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman).
Legislativní rada vlády projednala předložený návrh a doporučuje vládě schválit předložený návrh zákona ve smyslu připomínek obsažených v návrhu stanoviska Legislativní rady vlády, zpravodajské zprávy a Legislativní radou vlády přijatých připomínek, uplatněných na jednání Legislativní rady vlády.
Podrobnosti později, zásady navazující na návrhy diginovely i ZEKu z loňského roku zůstaly i po legislativním projednání s tím souvisejícími úpravami zachovány.

středa 22. října 2008

DVB-T - v Maďarsku od 1.prosinec - ve střední Evropě začíná digitálizace naplno

Společnost Antenna Hungaria (skupina TDF) zahájí vysílání v DVB-T v Maďarsku 1. prosince letošního roku pro cca 60% území, resp. pro cca 6 miliónů potenciálních diváků.

MTG se „oklepala“ z ekonomického propadu a zlepšila své ekonomické výsledky

Podle zpráv, zveřejněných v zahraničních médiích, dosáhla skupina MTG - Modern Times Group (která vlastní polovinu TV Prima v ČR) ročního nárůstu příjmu ve výši 13% (US$386m). Zisk se zvedl až o 40%, i když v poslední době i díky nákupu akcií na balkánském TV trhu se hodnota akcií skupiny zahýbala směrem dolů. MTG vlastní 50 televizních projektů ve 24 zemích. Prezident MTG Hans-Holger Albrecht pro zahr. média potvrdil, že je tak plněn jeho „pětiletý plán“, který odstartoval v roce 2005.

Francouzská veřejnoprávní TV s koncem analogu přijde zcela o reklamu, pomohou daně z reklam na komerčníchTV a z obratu telco operátorů

Radio France Internationale již vyhlásila na středu zatím jednodenní stávku proti reformě veřejnoprávních médií...

ČTK:
Francouzská vláda dnes schválila zrušení reklamy ve veřejnoprávní televizi. Tento krok je součástí širší reformy audiovizuálního vysílání, jež vyvolává pobouření opozice obviňující prezidenta Nicolase Sarkozyho z toho, že chce tuto sféru kontrolovat.Reformu oznámil prezident před rokem. Od té doby se ostře diskutovalo o financování a nezávislosti televize. Sarkozy reformu odůvodňoval snahou o "kvalitní služby veřejnosti", které podle něho nemohou fungovat jen na základě tržních pravidel.Projekt předpokládá postupné rušení reklamy počínaje rokem 2009. Definitivně má být reklama z veřejnoprávní televize odstraněna do konce roku 2011.Aby vláda kompenzovala France Télévisions ušlý zisk, garantuje podniku 450 milionů eur (11,25 miliardy Kč). Tato částka bude tvořena z tříprocentní daně z příjmu z reklamy soukromých televizí a z daně ve výši 0,9 procenta z obratu operátorů telekomunikací.

DVB-T ve světě - aktuální data (užitečné odkazy)

DVB project aktualizoval celosvětová data o stavu vysílání v DVB-T. Tabulka je k dispozici zde (121.5K bytes)

Aktualizováno k 24.září letošního roku, ale data jsou stará via EBU ročenka ad. zdroje. Například u nás se vypne podle DVB již v roce 2010...i když:-))

Belgie (Vlámsko včetně Bruselu) zahájila kampaň necelý měsíc před vypnutím analogu3.listopadu 2008 dojde k ukončení analogového terestrického televizního vysílání v Belgii - Vlámsku (včetně hlavního města Bruselu). V těchto dnech byla zahájena „ostrá“ fáze informační kampaně, která zahrnuje především webovou stránku a telefonní informační linku doplněné o teletextové stránky. K dispozici jsou základní video a audio spoty s heslem ve vztahu k zimnímu období a zapadání TV sněhem: weg met sneeu wop je tv - down with snow on your TV.
Rozsah kampaně je minimální i díky faktu, že se dotýká cca 100 000 obyvatel, kteří ještě stále využívají technologicky překonaný analogový televizní příjem. K dispozici je standardní struktura informací o alternativách příjmu (technologicky neutrální ) i další info (proč? jak?)...
Oficiální stránka kampaně je zde

Počítá se s 8 multiplexy pro DVB-T a třemi pro digitální rozhlas DAB. V každém systému je jedna ze sítí určena pro veřejnoprávní VRT. Všechny sítě mají být určeny pro vysílání free-to-air.

P.S. v těchto dnech končí vstupní tendry na první projekty kampaně u nás.

Podíl v Radiokomunikacích po LB Nomuře nepřipadne,ÚOHS schválil převod dosavadnímu akcionáři.

Idnes.cz:
Mid Europa smí převzít podíl Lehman Brothers v Radiokomunikacích
Britská společnost Mid Europa Partners může převzít asi třetinový podíl, který měla v Českých radiokomunikacích zkrachovalá investiční banka Lehman Brothers. Sdělil to antimonopolní úřad.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže investici britské firmy nijak nebránil. Mid Europa tak zřejmě získá 37,3 procenta ve významné české telekomunikační firmě a celkem bude v Radiokomunikacích ovládat okolo 75 procent akcií. Falcon Group, která je stoprocentním vlastníkem Českých Radiokomunikací, zároveň vlastní 39,2 procenta akcií společnosti T-Mobile ČR.

neděle 19. října 2008

Švédové uzavřeli dvouletý přechod na digitalizaci "závěrečným účtem" a vládní zprávou

Švédská vládní koordinační skupina The Digital TV Commission , pracující pod patronací ministertsva kultury, uzavřela po roce proces přechodu na digitální televizní vysílání ve Švédsku souhrnnou oficiální zprávou a celkovým vyhodnocením. Celá procedura přechodu trvala ve Švédsku ve finální části 2 roky (od 19.9.2005 do 15.10.2007) a zejména v počátku se nevyhnula obvyklým problémům. řada z problémů a alternativ při rozhodování je velmi podobná našim domácím problémům, ovšem při nesrovnatelené ekonomické a právní situaci (zejména v počatku) a samozřejmě i poměry na příslušném mediálním i telekomunikačním trhu. Zájemcům poskytnu celý text objemné zprávy dle dohody via mail.

čtvrtek 16. října 2008

Kanada plánuje nový mediální zákon v éře digitalizace a multimédií (nyní i včetně internetu)

Kanadský regulační orgán The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) zahájil proceduru veřejných konzultací před sestavením nových pravidel pro televizní a rozhlasové vysílání a plánu na vytvoření nového zákonného rámce. Jde přitom o poměrně dlouhý proces neboť se veřejné diskuze k tomuto tématu plánují na počátek příštího roku. Systém mediálního práva v Kanadě vyloučil již v roce 1999 internet jako prostředek šíření multimediálního obsahu z regulace obsahu, později v roce 2007 nezařadil do mediální regulace ani vysílání prostřednictvím mobilních přístrojů a telefonů . Nyní se ale do diskuze již vysílání prostřednictvím broadbandu řadí, respektive do právě začínající odborné i veřejné diskuze o nové regulaci.

Více například přímo zde:
Broadcasting Notice of Public Hearing CRTC 2008-11

Na DRM nyní více i o DRM +

Konsorcium DRM na své webové stránce představilo bližší podrobnosti o formátu DRM+, který umožňuje mj. i rozšíření vysílání v digitálním formátu i do vyšších kmitočtových pásem. Jde o pokračování plánu již z roku 2005 na další komfortnější využití systému digitálního rozhlasu v pásmu od 30 až do 120 MHz („Band I. a II.“). Více a podrobněji včetně pdf prezentace zde

Australský senát mírně posunul přechod na digitální rozhlas , v zájmu věci.

Australský Senát schválil návrh zákona, který dává komerčním rádiím v Austrálii čas na přípravu k přechodu na digitální rozhlasové vysílání. Privátní stanice měly doposud povinnost přejít na digitální formu vysílání s hrozbou ztráty licence , a to do termínu 1.ledna 2009. Z mnoha objektivních důvodů pak senátoři odsunuli tento termín až do května příštího roku, mj. i z důvodů zpoždění technických opatření. Přes posun je mnoho privátních společností postupovat podle původního plánu a při využití privátních technologických projektů a sítí dodržet lednový termín.

Černý podzim slovenské televize i digitalizace se snad podaří překonat

Na Slovensku i přes celkový optimismus se aktuálně navršily některé problémy. Po zastavení tendru na operátora digitální sítě, které může být "dočasné" (i když digitalizace "v rukou soudu" nevěstí zpravidla příliš dobrého...), graduje již dříve předvídaný problém kolem STV a zejména kolem jejího financování.

"...Ve slovenské veřejnoprávní televizi to opět vře. Pod generálním ředitelem STV Štefanem Nižňanským se roztřáslo křeslo. Rada STV ho podezírá, že nehospodárně nakládá s finančními prostředky. O situaci se začali zajímat i poslanci mediálního výboru...."

středa 15. října 2008

Satelitní rádia do vozů BMW, NISSAN a dalších

Společnost Ondas Media podepsala kontrakt s BMW na montáže satelitních přijímačů pro digitální rozhlas. Projekt by měl být spuštěn od roku 2012 a bude využíván u všech sériových vozidel. Podobná dohoda byla před časem uzavřena i s Nissanem a Infiniti.

Nigérie - pokud nebudeme digitalizovat, budeme zaostávat

Nový ministr komunikací a informatiky Nigérie John Odey při inauguraci u prezidenta země představil hlavní strategii pro svou zemi, kterou vidí v rychlém přechodu na digitální televizní vysílání. Pokud podle ministra nebude země digitalizována, bude trpět svoji zaostalostí a rozvoj společnosti i podnikání i pluralitní demokracie budou dle oficiálního stanoviska nemožné. Analogové vysílání je podle představitelů státu naprosto zastaralé a překonané i na místní poměry. Stát aktuálně připravuje podmínky a pravidla přechodu země na digitální vysílání.
(Zdroj:Vanguard Online)

úterý 14. října 2008

DIGI STOP! na Slovensku (na jak dlouho?)

Nepríslušný súd svojim rozhodnutím vystavil nebezpečenstvu obyvateľov Slovenska
Tlačová správa

Vecne nepríslušný súd – Okresný súd Bratislava I vydal na základe návrhu spol. TELECOM CORP. predbežné opatrenie, ktorým uložil Telekomunikačnému úradu SR (úrad) zdržať sa všetkých úkonov súvisiacich s výberovým konaním na prevádzkovateľa (riadneho) digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T). Úrad sa voči predbežnému opatreniu odvolá, ďalej obráti s podnetom na ministra spravodlivosti, aby podal návrh na disciplinárne konanie voči sudkyni okresného súdu a zvažuje možnosť podania trestného oznámenia vo veci možného zneužitia právomoci verejného činiteľa.
„Úrad je pobúrený konaním Okresného súdu Bratislava I, ktorý rozhodoval o veci, o ktorej rozhodovať nie je vecne príslušný“, povedal Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. Podľa § 72 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách je na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky. Uvedené ustanovenie zákona nepripúšťa iný výklad. Preskúmavanie rozhodnutí a postupov TÚ SR je okrem toho súčasťou tzv. správneho súdnictva, v rámci ktorého je podľa ustanovenia § 246c Občianskeho súdneho poriadku vylúčené uplatnenie inštitútu predbežného opatrenia. Za podaním návrhu na súd stojí finančná skupina, ktorá aktívne pôsobí v slovenských elektronických médiách a stojí aj v pozadí spoločnosti, ktorá podala žalobu, ako aj v pozadí ďalšieho záujemcu o účasť vo výberovom konaní. Uvedená finančná skupina sa dlhodobo snaží vo svoj prospech všetkými prostriedkami ovplyvňovať prechod z analógového na digitálne TV vysielanie na Slovensku na škodu krajiny a jej občanov.
Predbežné opatrenie bude mať zásadne negatívny dopad na Slovenskú republiku a na jej obyvateľov. Slovenská republika už dnes výrazne mešká v prechode z analógového na digitálne terestriálne televízne vysielanie a následkom predbežného opatrenia nebude môcť pravdepodobne splniť svoje medzinárodné záväzky, t.j. ukončiť analógové terestriálne televízne vysielanie do konca roku 2012. Štát v dôsledku konania súdu nebude môcť televíznym divákom zabezpečiť účinnú ochranu pred možným rušením ich televízneho príjmu od zahraničných vysielačov. Omeškanie procesu digitalizácie navyše blokuje použitie frekvencií, ktoré by sa mali uvoľniť pre rozvoj širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach, ako aj služieb mobilnej televízie.
Dňa 20. augusta 2008 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (Hospodárske noviny) a na
internete výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania. Výzvou začalo výberové konanie na prevádzkovateľa (riadneho) digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T), resp. prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov. Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 20. novembra 2008 do 13,30 hod. Víťaz výberového konania bude musieť začať s komerčnou prevádzkou najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. DVB-T vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii. Divákom prinesie, okrem možnosti prijímania viacerých programov, zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových služieb a služieb elektronickej verejnej správy.

V Bratislave 14. október 2008.
Roman Vavro, hovorca TÚ SR
Tel.: 02/57 88 15 52
e-mail:
roman.vavro@teleoff.gov.sk

více také zde (zítra redakce avizuje doplnění a upřesnění)

neděle 12. října 2008

Pravidla pro média míří opět mezi „politiky“: DIGI rozhlas již v říjnu na plénu PSP, připravena i další legislativa a zprávy.

Na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny již byl v rámci příprav napevno zařazen návrh skupiny poslanců na změnu mediálního a dalších zákonů kvůli úpravám norem pro rozhlasové vysílání včetně řešení problematiky digitálního rozhlasu. Schůze začne již 21.října, ale podle aktuálních info má být již v tomto týdnu jinak na pořad mimořádně programově nabyté schůze zařazeno i hlasování o důvěře vládě...
Samotná schůze PSP má dle návrhu již nyní zařazeno k projednání 175 bodů.

Návrh změny zákona k rozhlasu spolu se senátním návrhem na změnu voleb do mediálních rad je již nyní rovněž zařazen (zřejmě předběžně, návrhy musí projít „prvním čtením“, kde jsou přiřazena k projednání v příslušných výborech) i na kulturním výboru (výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu) na 25. schůzi,která se koná ve dnech 5. a 6. 11. 2008 od 9.00 hod v místnosti č. 106/1. patro. Na programu jednání je i návrh jiné skupiny poslanců (Sněmovní tisk 431) - Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití, ke kterému vláda na jaře přijala negativní stanovisko, ale už sám název návrhu zřejmě nemusí být ani televizní branži vzdálený....

53. Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - prvé čtení

V PSP je po projednání ve výborech a komisích zařazen také blok výročních zpráv rad a veřejnoprávních médií, které obdržely ve všech orgánech většinovou podporu:

139.
Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2007 /sněmovní tisk 438/
140.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2007 /sněmovní tisk 470/
141.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2007 /sněmovní tisk 582/
142.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2007 /sněmovní tisk 473/
143.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2007 /sněmovní tisk 584/
144.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2007 /sněmovní tisk 585/

A konečně novela ZEKU je po odborných komisích na pořadu pléna Legislativní rady vlády ve čtvrtek 16.10.2008 :
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (předkladatel ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman).

sobota 11. října 2008

Absolut Vodka vs. Absolut Radio

Ve Velké Británie se schyluje k soudnímu sporu o značku „ABSOLUT“ (resp. ochrannou známku), který iniciuje vlastník společnosti ( a brandu) Absolut VODKA (V&S Vin&Spirit) proti Absolut rádiu. To vzniklo přejmenováním původního Virgin rádia . K přejmenování došlo letos v září poté co bylo rádio odkoupeno ze skupiny SMG. Výrobce alkoholu přitom si již v roce 2003 zaregistroval značku Absolute Radio International. Spor bude podle náznaků zástupců obou soupeřících stran zřejmě velmi vyhrocený.

absolutradio.co.uk

ČT o digitalizaci - na webu i na ČT1

V neděli je na program ČT1 (konečně i mimo dosavadní pouze "digitální" kanály) zažazen populární pořad k digitalizaci. Ještě dříve proběhne i chat s Pavlem Hanušem

ČT1 NEDĚLE 19.10. 21:25
Žijeme digitalizací Všechno, co potřebujete vědět o digitálním vysílání. Interaktivní pořad, ve kterém vám odborníci v živém přenosu poradí, jak řešit problémy při přechodu na digitální vysílání a odpoví na vaše nejčastější dotazy. Připravili: N. Fridrichová, J. Železný a M. Straka 119102125

www.ceskatelevize.cz 16.10.
Česká televize se digitalizaci televizního vysílání podrobně věnuje i na svých internetových stránkách. O tom, jak nejlépe postupovat, jak se bude digitalizace dál rozvíjet, jaké vhodné prostředky v té které oblasti zvolit a na řadu dalších otázek odpovídá vedoucí projektu digitalizace ČT Ing. Pavel Hanuš. Ptejte se ho v on-line rozhovoru ve čtvrtek 16. října od 16:30 hod. Své otázky můžete posílat už teď.

středa 8. října 2008

Také rumunská veřejnoprávní TV spouští další 2 programy, i díky „must carry“ bude v kabelu a na satu.

Rumunská veřejnoprávní televize spouští další v pořadí již pátý televizní kanál pod názvem TVR3 již tento pátek. Zatím měli diváci k dispozici programy TVR1, TVR2, TVR Cultural a TVR International. TVR 3 bude komprimátem vysílání především regionálních studií a následovat bude v podstatě zpravodajský program TVR INFO. Oba nové programy jsou součástí „must carry“, tedy budou povinně spolu s dalšími šířeny v kabelových sítích a na satelitu.
V EK mimochodem aktuálně vrcholí zákulisní debata nad stížnostmi na „must carry“ z ČR, která mezitím postoupila spíše směrem ke zrušení části ustanovení českých zákonů formou možných standardních administrativních postupů (infringement). Je tedy v dohledné době možné, že české kabelovky budou po dosažení zrušení MC v dosavadní podobě muset čekat na rozhodnutí regulátora o zúžení nebo naopak rozšíření povinné nabídky o další kanály ve „veřejném zájmu“ a pak dohodnout podmínky pro všechny dosud bezplatně zařazené komerční programy za čistě komerčních podmínek. Zatím toto mělo nastat až s ukončením analogu, nyní se zdá, že díky intervencím bude tento krok mnohem rychlejší, zatím ale bez znalosti reakce komerčních televizí a jejich názorů ("kdo komu bude muset platit") - je to nyní zatím velmi předčasné. Důvody názorů v EK (neoficiálních) lze vidět zejména v relacích k jiným již rozhodnutým případům.

Ivo Mathé zpět v čele AMU

jak jsem psal před časem , tak se nyní i stalo:

"Ivo Mathé je novým rektorem Akademie múzických umění
Autor: ČTK 08.10. 19:45
Akademický senát Akademie múzických umění v Praze (AMU) ve středu zvolil do čela školy Iva Mathého. Informoval o tom děkan filmové a televizní fakulty školy Michal Bregant. Volba rektora se konala téměř rok poté, co byl do vedení AMU zvolen Jiří Hlaváč, který tehdy Mathého porazil o jediný hlas. Volby však byly zpochybněny a nakonec anulovány.
Mathé, který byl ve středu jediným kandidátem a získal hlasy všech volících, řídil školu do letošního února. Do funkce ho nyní musí jmenovat prezident. Senát školy, který po zpochybnění volby opustilo několik lidí, stále není kompletní a má jen deset členů z patnácti. "Z hlediska právních rozborů bylo vše v pořádku," řekl k volbě předseda senátu školy Jan Dvořák. Podle něj byl senát s dvoutřetinovou přítomností členů usnášeníschopný, a volba by tudíž měla být platná. Návrh na jmenování Mathého nyní škola předá ministerstvu školství.
Bývalému děkanovi hudební fakulty školy Hlaváčovi se loni podařilo přesvědčit osm členů patnáctičlenného senátu. Kvůli několika neplatným hlasům ale ministerstvo školství jeho jmenování pozastavilo. Od doby, kdy Mathému vypršel mandát rektora, školu dočasně vede Miloslav Klíma.

Komise nepodpořila aktuální procedurální návrhy prezidenta Sarkozyho k úpravám v EP schváleného telekomunikačního balíčku.Rada ministrů jedná zítra.

O problému bude kromě EK jednat i rada resortních ministrů již zítra.

I když zvláštní tisková zpráva záhy po několikaminutovém umístění ze stránek EK zmizela, z informací přímo z EK vyplývá, že komise zatím odmítla písemný požadavek francouzského prezidenta na odmítnutí pozměňovacího návrhu k telekomunikačnímu balíčku pod číslem 138. Tento pozměňovací návrh byl po divoké diskuzi změněně těsně před hlasováním a to dokonce ústní formou. Hlasování nakonec proběhlo s velkou většinou 573 hlasů pro a jen 74 hlasů bylo proti. V zásadě jde o spor o aplikaci „souladu dílčího ustanovení z „balíčku“ s článkem 11 Listiny základních práv Evropské unie, o svobodě projevu a informací“.Komise se odkazuje i na fakt, že toto téma je podle ní důležitým vnitropolitickým diskuzním tématem ve Francii. EK nakonec žádost prezidenta Sarkozyho čistě formálně „vzala na vědomí“.

Procedura po rozhodnutí Evropského parlamentu, který schválil upravený "telekomunikační balíček", bude pokračovat v listopadu. 27.11.2008 , kdy se pod vedením Francie sejde Rada ministrů EU. Již zítra se ale v Lucemburku sejde Rada ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku . Jednání bude pak pokračovat i v pátek.

Směrnice o předpisovém rámci, přístupu a o oprávnění pro sítě a služby elektronických telekomunikací byla schválena v Evropském parlamentu na hlasování 24. září 2008, při kterém plénum schválilo pozměňovací návrhy, jež by měly být provedeny v návrhu KOM(2007)697.
Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2007)697 v konečném znění)

Texty pozměňovacích návrhů (celkem 167) jsou například zde.

pondělí 6. října 2008

Celé pondělí bude ČT24 ve znamení digitalizace a žižkovské antény

V průběhu celého pondělí 6.10.se bude program Č T24 věnovat digitalizaci, zejména v souvislosti s průběhem výměny antény na žižkovské věže. V 15,15 bude také jeden z mnoha živých vstupů, a to i z BRNA i s účastníky INVEXU (ZD a další...). Počasí se zdá být pro akci "vrtulník" téměř ideální...


05:59
Studio 6 Žižkovský vysílač bude mít nové antény. Sledujte živé vstupy přímo z místa v 6.10, 7.50 a 8.20. Co na změnu říká architekt žižkovské věže Václav Aulický? Uvidíte v Profilu v 7.20.

13:15
Studio ČT24 Téma: Digitalizace: veřejnoprávní multiplex A06101315


14:15
Studio ČT24 Téma: Digitalizace: Jak naladit, podle čeho vybírat? A06101415


15:15
Studio ČT24 Téma: Digitalizace: Česko a Evropa

sobota 4. října 2008

REFORMA: Britové vytvořili nové konvergované ministerstvo pro telekomunikace a vysílání

Britský ministerský předseda Gordon Brown i pod vlivem blížící se ekonomické krize rekonstruuje svůj kabinet. Kromě již medializované aktivity s povoláním eurokomisaře Mandelsona do vlády navrhl britský premiér i další poměrně radikální systémové a personální změny. Britský premiér Gordon Brown povolal v tomto týdnu do své vlády nynějšího evropského komisaře pro obchod Petera Mandelsona. Bude nově vytvořeno konvergované ministerstvo pro energetiku a klima a bude také vytvořen výbor pro ekonomické záležitosti, který bude sdružovat náměstky z jednotlivých ministerstev a bude řešit problémy související s nynější ekonomickou krizí.
Nově se posiluje obor telekomunikací i samotného broadcastingu. Nově vzniká Ministerstvo komunikací, technologií a vysílání ( Ministry for Communications, Technology and Broadcasting). Mění se tak dosavadní struktura a kompetence, které z velké části náležely ministerstvu kultury, médií a sportu. Na čelní pozici nového resortu by měl pracovat Stephen Carter, dřívější Chief Executive regulační instituce Ofcom, který bude patřit k nejmladším členům kabinetu. Zatím není jasné propojení a spolupráce s dosavadními ministerskými odbory, které se médii a telekomunikacemi zabývaly. James Purnell doposud zastával vysokou pozici s odpovědností za média v rámci resortu „culture secretary“ Tessy Jowellové, ale spolu s agendou cestovního ruchu. Na definitivní podobu nové sestavy britského kabinetu a přesné rozdělení kompetencí si ještě musíme počkat, ale již z útržků zpráv je zřejmé, že se britská vláda v rámci celkové reformy rozhodla posílit i odpovědnost za oblast médií a digitalizace.

P.S.
Například v Nizozemí je v současnosti poněkud sporné a rozporuplné rozdělení kompetencí, když ministr kultury má ve své gesci veřejnoprávní média a vysílání a komerční provozovatelé rozhlasu či televize "spadají" pod ministerstvo ekonomiky (Ministry for Economic Affairs), které má navíc "politický" dohled nad správou kmitočtového spektra.

Zajímavost: Přehled hlavních symfonických orchestrů světa (vč. ČR)

Pro zájemce zajímavá služba EBU, kde lze vyhledat odkazy na všechny hlavní symfonické orchestry světa, vč. ČR

pátek 3. října 2008

Zpráva o budoucnosti rádia (nyní ze Švédska, favoritem DAB+)

Švédský regulační orgán Radio and TV Authority - RTVV , který je do jisté míry zodpovědný místní vládě, zveřejnil zajímavou odbornou analýzu k budoucnosti rozhlasového vysílání v digitální éře. Jde o výsledek tříletého projektu, určeného primárně pro švédskou vládu před dalším rozhodování o strategii využití kmitočtů a definování státní strategie v této oblasti. V zásadě se hovoří jako o nejlepší perspektivě s digitálním rozhlasem v DAB +, a to i na základě zkušenosti ze zahraničí (V.Británie, Norsko, Německo, Francie či Finsko ad.). DAB běží v oblasti Stockholmu již od roku 1995 a dnes dosáhne až k 85% obyvatel Švédska.

Přes speciální stránku k digitálnímu rozhlasu se lze dostat k finálnímu textu Zprávy o budoucnosti rozhlasu.

Digitalizací rozhlasu se u nás letos již pravidelně zabývá také Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR (NKS), kterou řeší spolu s dalšími systémovými a legislativními plány.

středa 1. října 2008

ČT populárně o přechodu na digitální vysílání

Dnešní vydání se věnovalo pořízení set top boxů se všemi nuancemi a potížemi při zapojení na různé přijímače a doprovodná zařízení. Další vydání pořadu bude o anténních systémech.


Středa 1.10.2008,18:25 - 18:37
Černé ovce
Rada
Digitalizace 2
V prvním díle seriálu o digitalizaci jsme se dozvěděli, jaké nám přinese výhody, a v druhém díle se věnujeme tomu, jak tento signál doma přijímat.
Nebojte se bojovat za svá práva - pomůžeme vám! Reportáže, testy, rady.

Redingová pro dividendu na „wireless“ služby: Irsko bude Keltský tygr v bezdrátové Evropě.

Eurokomisařka V.Redingová při jednání v Irsku v zásadě podpořila využití digitální dividendy pro bezdrátové mobilní služby spíše než pro služby vysílací. Komisařka mj. připomněla podíl využívání kmitočtového spektra v Irsku na hrubý domácí produkt (2%) , když broadcasting je silně v menšině (0,3 mld. ku 1,4mld. €), což je i jedním z častých argumentů pro využití digitální dividendy pro jiné služby.

Legislativní problémy trápí digitalizaci v Maďarsku, také s „must carry“.

Zastaralý maďarský mediální zákon trápí podle zahraničních médií provozovatele i operátory v době rozjezdu digitálního vysílání v Maďarsku. I přes plánovaný start digitálního vysílání v nových digitálních sítích (Antenna Hungária) zatím nejsou známa další pravidla. Problémem je například i must carry pro kabelové operátory na digitálním trhu a ani provozovatelé terestrických sítí. S novináři o tom hovořil Ferenc Kery, prezident MAĎARSKĚ ASOCIACE KABELOVÝCH KOMUNIKACÍ (HCA) , který považuje při tamním politickém rozložení sil nepovažuje za schůdné dořešit problémy legislativy a přijmout potřebnou novelu. Závažným problémem je i v Maďarsku otázka autorských práv (V Maďarsku je na rozdíl od většiny středoevropských zemí vč. ČR stále zatím jen jeden „výběrčí“ orgán autorů ARTISJUS), když se příslušná legislativa v současné době teprve připravuje.

Přechod na digitál ČT na jihu Čech proběhl bez problémů

....Aneb není nic lepšího než vše vyzkoušet na vlastní kůži. Dnešní přechod na digitál České televize ( a Č.rozhlasu) "střihem" u mne osobně v Č.Krumlově proběhl zcela bez problémů, automaticky a s výborným výsledkem (i když zatím bez ostatních programů).

P.S. ještě včera při pozdním návratu v době těsně před (půl)noční uzávěrkou v supermarketem byla hezká fronta zájemců o STB.