středa 20. února 2013

" Rozhlasová digitalizace hledá důvody"

Rozhlasová digitalizace hledá důvody

Petr Pospíchal

Nikdo po digitalizaci rozhlasu nevolá, nikdo na jejím zavedení není závislý a přesto se o ní vede diskuse. A to potřebná - technologické změny před nás často kladou nové výzvy a diskusí si ujasňujeme, co od budoucnosti a změn s ní spojených očekávat. Digitalizace rozhlasu vypadá na první pohled lákavě - výrazně by se zvýšila kapacita pásma, umožnila by mnohonásobné celoplošné pokrytí území a také pokrytí jednotlivých regionů. Pokrytí území signálem by bylo mnohem levnější a energeticky mnohem méně náročné než dnes, a to zvláště při využití 3. TV pásma v systému DAB. Otázkou ale je, jestli právě tyto výhody nejsou, alespoň teď a tady, jedinými pozitivy digitálního vysílání v systému DAB. Kde jsou tedy překážky, které přechod na DAB problematizují?....

Celý text v tištěném vydání: Marketing & Media, str.24

pátek 15. února 2013

EBU doporučuje přijmout harmonogram přechodu na digitální rozhlas a stanovení termínu ukončení rozhlasového analoguEBU ve věci digitálního rozhlasu doporučuje, aby:

1.
Plány na využití a rozvoj  všech rádiových služeb v každé ze zemí  počítaly s digitalizací rozhlasového vysílání, včetně kmitočtového plánování.

2.
Včas spustit vysílání v T-DAB  v souladu s normami  ČSN ETSI EN 300 401 a službami DAB +, jak jsou definovány v ETSI TS 102 563 pro digitální rozhlasové vysílání v III. pásmu VHF;

3.
V případě, kdy není možné pokrytí vysílání v DABu využít možnosti digitálního rozhlasu v DRM (ETSI ES 201 980 ) a to i pro rozhlasové digitální vysílání v kmitočtových pásmech používaných v současné době pro analogové rozhlasové vysílání;

4.
Digitalizaci rozhlasu vždy spojovat s nasazením rozšiřujících funkcí a služeb -  například textové služby, obrazové možnosti či programový průvodce jak je tomu obvyklé u digitálních služeb.;

5.
Spolu s digitálními rozhlasovými  službami aplikovat služby (například  RadioDNS);

6.
Harmonizace harmonogramu pro zavedení digitálního rozhlasového vysílání v celé Evropě, včetně stanovení cílového data pro vypnutí analogového rádia, což by zásadně  podpořilo celý nový trh.

čtvrtek 14. února 2013

Dnes "tajné" zasedání sněmovního podvýboru pro elektronické komunikace a ICT

Dnes v Poslenecké sněmovně proběhne neveřejné zasedání podvýboru pro elektronické komunikace a ICT, na jehož programu je mj. novela ZEKu, kterou včera pustila sněmovna  dál přes první čtení. zajímavým bodem pak je informace ČTÚ o analýze smluvních podmínek mobilních operátorů.  Tradiční kauza facebooku a Google bude upřesněna se zástupci úřadu na ochranu os. údajů (ÚOOÚ)

ČTÚ pak  v rámci monitorovací zprávy za leden 2013 mj. informuje o tom, že rozeslal dokončené návrhy analýz trhů č. 4 a 5 dotčeným asociacím a úřadům s pozvánkou na pracovní jednání k těmto analýzám.

Jednání, na kterém ČTÚ představí návrhy obou analýz, se uskuteční 22. února 2013. (více viz kap. 2)

Připravují se státní peníze na sítě nové generace, a mobilní broadband?

Zatím se stále čeká na předložení aktualizované a vypořádané verze Digitální Česko II, kde se původně zvažovalo využití částí výnosů z aukcí na podporu broadbandu. Mezirím se konkretizuje  reálná podpora na sítě nové generace v rámci pevných optických sítí...  Je ale stále otázka, jak s přípdným výnosem z aukcí naloží vláda, resp. Ministerstvo financí?

TZ : ČTÚ a MPO připravují podporu budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet
Praha, 14. února 2013. Český telekomunikační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR společně připravují návrh Programu podpory projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace pro vysokorychlostní internet. Program má sloužit k naplnění vybraných cílů státní politiky elektronických komunikací Digitální Česko a vybraných cílů Digitální agendy EU v podmínkách České republiky.
Návrh Programu je připravován na základě usnesení vlády ČR č. 370 ze dne 23. května loňského roku. Usnesení přijala vláda v souvislosti s projednáním informace o přípravě Aukce volných kmitočtů, včetně doporučení ČTÚ zvážit využití části jejího výnosu pro podporu budování nové, zejména optické přístupové infrastruktury.
„Záměrem je mimo jiné vrátit část prostředků získaných v právě probíhající aukci kmitočtů zpět do sektoru elektronických komunikací,“ vysvětluje v této souvislosti Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ, a dodává: „S ohledem na skutečnost, že správné nastavení podmínek Programu je pro jeho úspěch klíčové, hodláme spolu s MPO v této věci oslovit širokou odbornou veřejnost se žádostí o náměty. Současně jsem se v této věci obrátil i na jednotlivé asociace podnikatelů v elektronických komunikacích, Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu a dopravy, a rovněž i na Asociaci krajů a Svaz měst a obcí ČR“.
ČTÚ a MPO dnes na svých internetových stránkách zveřejňují soubor otázek k jednotlivým aspektům připravovaného Programu a doprovodný vysvětlující materiál. Cílem zveřejněných materiálů je informovat o Programu širší odbornou veřejnost i podnikatele v oboru a zároveň od nich získat potřebnou zpětnou vazbu.
ČTÚ i MPO hodlají o svých návrzích odbornou veřejnost nadále průběžně informovat i v dalších fázích přípravy Programu.

Na webu MPO pak tady http://www.mpo.cz/dokument120000.html

"Boj proti nekalostem operátorů je úspěšný"

Husák: Boj proti nekalostem operátorů je úspěšný. Jejich tlak je velký.


Boj proti nekalým praktikám mobilních operátorů se blíží k dílčímu úspěchu. Sněmovna totiž včera schválila návrh poslance Jana Husáka, dík kterému by už lidé například nedostávali pokutu za to, že předčasně ukončí smlouvu. Série opatření by měla pomoci ke zlevnění volání v Česku. Operátoři se brání.

Poslanecká sněmovna včera v prvním čtení schválila návrh předsedy podvýboru pro elektronické komunikace a ICT Jana Husáka. „Chci řešit nepoctivé praktiky stávajících mobilních operátorů, které uplatňují vůči zákazníkům i ostatním podnikatelům v oboru elektronických komunikací. Brání tak konkurenci na telekomunikačním trhu, a tím pádem také lepší kvalitě služeb a hlavně snížení cen pro zákazníky,“ říká Jan Husák.

Nový zákon řeší tři nejčastější prohřešky operátorů vůči zákazníkům:
1) Neúplné informace o službách.
2) Automatické prodlužování smluv bez vědomí zákazníka.
3) Smluvní pokuty vůči zákazníkům, kteří termínovanou smlouvu chtějí ukončit předčasně.


„Mnozí zákazníci například vůbec netuší, že při podepisování smlouvy s operátorem souhlasili s automatickým prodlužováním její platnosti, a tím pádem mají zhoršenou možnost přejít k levnější konkurenci,“ vysvětlil Husák. Operátoři reagují na Husákovu snahu tlakem na ostatní poslance s tím, že automatické prodlužování smluv je pro zákazníky naopak komfortem. „Ale není to tak,“ vysvětluje Husák: „Novela naopak komfort zvyšuje, protože pokud má operátor zájem si zákazníka udržet, stará se, aby neodešel ke konkurenci, a proto mu musí nabídnout lepší ceny.“
Podle Husáka zneužívají operátoři svého dominantního postavení i vůči ostatním podnikatelům v telekomunikační branži. Česká republika je jedinou evropskou zemí, kde dosud nepůsobili plnohodnotní virtuální operátoři. Důvodem je neochota stávajících operátorů vpustit do svých sítí nové firmy – konkurenci. „Mobilní operátoři mnohdy jednání s těmi virtuálními uměle prodlužují až o celé roky nebo si kladou nesmyslné podmínky, které v jiných zemích neexistují, a výslednou dohodu s virtuálním operátorem nakonec bezdůvodně odmítnou,“ popsal současnou praxi poslanec.

Podle Husáka předražené ceny za mobilní služby v České republice dokazují, že současný systém a konkurence nefunguje dobře. „Chápu operátory, že se brání jakékoliv změně systému, která by přivedla konkurenci, a tak narušovala jejich vysoké marže. Mým cílem je pomáhat vytvářet prostor pro zdravou konkurenci, která ve výsledku sníží české ceny až o polovinu na úroveň, jaká je běžná ve vyspělé Evropě. Proto nyní musíme systém operátorů nabourat, jinak by žádné zlepšení nenastalo,“ doplnil Husák.