čtvrtek 31. ledna 2008

Evropský soud precedentně rozhodl postihnout mediální TV monopol.

Evropský soudní dvůr dnes rozhodl o porušení pravidel volné soutěže na italském mediálním trhu kvůli pravidlům, která umožnila dominanci privátní společnosti Mediaset S.Berlusconiho a státem vlastněné RAI, z nichž každá provozovala po 3 volně šířených kanálech. Jedná se o hodnocení období posledních devíti let, iniciované italskou společností Europa7. Rozložení frekvencí a jejich využívání dominantními provozovateli omezovalo podle právníků významným způsobem volnou soutěž a svobodu poskytování služeb. Jde také o kritiku původně provizorně přidělených kmitočtů a jejich následné „legalizaci“. Současná vláda R.Prodiho se pokusila upravit zákonné podmínky v Itálii k větší otevřenosti mediálního trhu, ale v současnosti je vláda v demisi a očekávají se další volby. Paradoxně právě Berlusconi je řazen k potenciálním favoritům v novém rozdělení politické moci v Itálii.

EK nyní také odeslala další stížnost k Evropskému soudnímu dvoru kvůli zákonem omezené nezávislosti regulačních „telco“ orgánů v Polsku a Belgii.

Via Reuters,nezávislé blogy a další zdroje z EU.

HD NOVA končí na CS linku, údajně se nedohodly standardní podmínky

Další změnou po slibném podzimním začátku, která navazuje na ukončení zkušebního vysílání v DVB-T, je ukončení vysílání NOVA HD na CS linku.Důvodů může být několik, většinou jsou ale ve sféře spekulací (včetně mediální PR podpory zájmů kolem projednávání legislativy a dalších věcí k digitalizaci..), i když si lze určitý vlastní závěr z toho učinit i tak. Diváci, kteří byli na podzim i díky silné mediální podpoře navnaděni na mnoho novinek se k nim z velké většiny nyní dostanou jen ztěžka.

Mnohé z toho je i možná určitým signálem pro další, například i pro některé kabelové operátory. Dá se odhadnout, jaké budou volné komerční podmínky pro šíření některých kanálů po případném zrušení must carry, o které se nyní vede na všech frontách velký boj? Možná je jedna z cest, jen si nejsem jist, zda pro některé kabelovky i ve srovnání s nástupem skutečného víceprogramového vysílání DVB-T výhodná.

"...Podle neoficiálních informací je důvodem k zastavení HDTV vysílání televize v CS Linku nedohoda mezi společnostmi T-System Pragonet a provozovatelem TV Nova ohledně ceny za pronájem transpondérové kapacity na další období. Součástí jednání prý byl i přechod z testovacího na řádné HD vysílání Novy v této platformě a tím i nabídka standardních cen za kapacitu na transpondéru...."

z DISKUZE K ČLÁNKU CELKEM ZAJÍMAVÝ A NE JEDINÝ NÁZOR:
PavelK : Troufám si tvrdit,že trik Novy s HD byla přesně zkalkulovaná hra, která spolu s Novou Cinemou měla navodit na českém mediálním trhu klamné zdání, že je to právě Nova, která "táhne" českou digitalizaci (opak je pravdou) a současně zvýšit svou cenu před koncem roku,kdy se uzavírají reklamní smlouvy na další rok (a že sami reklamu notně zdražili).HRA vyšla jen z poloviny. Kábloperátoři sice šli Nově na ruku a poplatili ji za druhý odpadkový program,ale příjmy z reklam asi očekávané výše nedosáhly. I tak pokusné HD vysílání ukázalo,že:-Nova "na to má",ale jen když se vysílá zadarmo,-Nově vůbec nejde o žáden technologický pokrok,ale jen o pozlátko blýsknout se HD zpravodajstvím,-Nově jde zejména o prostého diváka,který ani neví,co to HD je, ale tváří se jako TV pro milionáře,-pozice Novy začíná přeci jenom slábnout a nemůže si diktovat jak prodejní,tak nákupní ceny,-alespoň na chvíli zabránila CS Linku zařadit na sat další programy (aneb každý den dobrý).Jak dětinské ...[31.01.2008, 17:46] DNES

Ivo Mathé zpátky ve hře?

Nejde o spekulace směrem k České televizi, které poslední dobou "běží" kuloáry, ale opět ještě o rektorství AMU. Díky procedurálním chybám bude nyní v čele Akademie múzických umění v Praze (AMU) od pátku stát prozatimní šéf a dočasně tak AMU řídit prorektor Miloslav Klíma. Podzimní těsná volba nového rektora byla zneplatněna a zřejmě proběhne znovu po úpravě pravidel školy.

Akce k digitalizaci - jaro 2008

S rozběhem digitalizace se připravují i další akce, na kterých se viditelně mění "digitální" nálada a atmosféra směrem k řešení konkrétnějších problémů a již téměř bez beznadějných diskuzí. Záznamy prezentací v ppt z nedávné akce Digitální mílníky v pražském KCP jsou zde:

Ještě na jaře by měly být zřejmě podle slov organizátorů další "Milníky", nejdříve ale bude akce Kulatý stůl DIGIZONE (březen 2008).

28.února pořádá ČAKK s mediální komisí a dalšími seminář k nové evropské audiovizuální směrnici. V dubnu bude ISSS v H.Králové a zřejmě i tradiční akce IIR. Před létem bude i programová konference ČAEK.

Podrobnosti a odkazy později.

„Helikoptéra“ zastavuje českou digitalizaci? Ne.

Už poněkud zaprášená a mediálně postupem času silně zjednodušená „pohádka“ o jediných dvou/třech.. helikoptérách, které nebudou mít zrovna vhodný volný termín a zásadně ovlivní naši digitalizaci a bez kterých se zřejmě těžko hneme z místa (resp. podle některých názorů potřebujeme k tomu téměř 2 roky souběhu s analogem navíc...), jsme společně zaslechli opravdu mnohokrát (tím nelze pominout přirozenou technologickou složitost a náročnost celého procesu a některé objektivní výhrady k složitě hledanému kompromisu na TPP, jen tomu někdy přehnané PRové používání a zjednodušování protiargumentů škodí).

Kromě další verze této komplikace (od některých zástupců ČTÚ na posledních Digitálních milnících) si ji nyní přečtou i všichni čtenáři dnešního denního tisku ( a zítra i ve stručnější podobě ve všech dalších denících). Zpráva o tom, že digitelevize nebude všude, je stavěna téměř jako hotová věc, a v mnoha divácích jistě oprávněně vyvolá neklid. Naštěstí o TPP a dalších důležitých věcech se rozhoduje i jinak než v novinových článcích nebo PR sděleních a také se v případě české digitalizace nejedná jen o jednoho operátora (spojeného lobbisticky s jinými subjekty s v této chvíli podobnými zájmy), ale také i o další platformy a možnosti příjmu TV programů. Jistě je nutné doladit TPP a odstranit některé sporné nebo nejasné věci, což je věc obvyklá a řešená standardně, ostatně i proto probíhá náročné připomínkové řízení a vypořádávání všech i protichůdných výhrad.

V případě zmíněných „helikoptér“, jejichž „problém“ je dlouhou dobu a předem jasný a zcela jistě manažersky a obchodně ( standardně profesionálně) dobře řešitelný. Spíše než některé diváky zmíněných oblastí zřejmě celý proces a vznik více konkurenčního prostředí ohrožuje možná více i postavení a dosavadní zisky některých dominantních hráčů na domácím trhu. V souvislosti i s některými dnešními zprávami v médiích se podle některých názorů tak zřejmě ČRa navíc asi snad ani do soutěže na jednu lukrativní digitální síť nepřihlásí neb podmínkou podle ČT je pokrytí obyvatelstva v roce 2010 na úrovni 95%, a to i přes fakt, že ČRa jsou z mnoha objektivně daných důvodů jednoznačným a bezkonkurenčním favoritem (osobně si myslím, že se soutěže ČRa spolu s dalšími určitě zúčastní).

Diváky může ale uklidnit nejen fakt, že je ( a bude) zde kabelová, IPTV a satelitní televize, ale i to , že oprávnění a chuť stavět sítě pro své klienty a jejich diváky mají ještě i jiné subjekty, i když to bude složité a náročné. Není pochyb o tom, že doposud k těmto patřily i ty subjekty, které nyní poněkud váhají . A možná bychom měli méně věnovat tolik pozornosti některým mediálním krokům a aktivitám a věnovat se více konkrétním projektům, jednáním a ve finále uzavíráním dohod a smluv o dílo (digitální)... Diváci si pokrok v televizním vysílání u nás jistě zaslouží a také to určitě ocení.

Personálie - Exšéf Památkového ústavu v lobbistické firmě

Tomáš Hájek , který byl před časem šéfem Památkového ústavu, je nyní členem týmu lobbistické firmy Pan Solutions, k jejímž klinetům patří mj. stát (kauza radar) a také hlavní komerční televize i telekomunikační operátoři v ČR.

středa 30. ledna 2008

Problémy kolem financování digitálního rozhlasu DAB v Německu jsou současně i šancí na nový začátek. Do hry vstupuje silné lobby.

V Německu se postupně zvedá aktivita (a lepší se nálada) když většina zainteresovaných provozovatelů veřejnoprávního i komerčního rozhlasového vysílání hovoří o skutečném restartu digitálního rozhlasu v příštím roce. Ukazuje se, že jednu z příčin rozporů a posledních rozhodnutí je aktivita i kolem systému DVB-H a s tím spojené lobby a diskuze o „střetech zájmů“.... Zástupce silné asociace komerčních rádií APR (Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk) kritizoval rozhodnutí KEF ("Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten" ) o zastavení resp. redukci finanční podpory pro T-DAB v rámci veřejnoprávních vysílatelů s tím, že tento orgán není rozhodujícím subjektem a autoritou pro formování strategie německého trhu jako ani pro klíčové politické , podnikatelské a průmyslové rozhodování. Jako blízké a dobré řešení se podle významných osob německého mediálního rozhlasového trhu znovu potvrzuje možnost vyjít ze standardu DAB a využít aktuální verze DAB+ a DMB. Jedním z důvodů nedokonalého rozjezdu DAbu je uváděn i problém s dřívější přísnou regulací.
K problematice digitálního rozhlasu se v souvislosti s aktuálním vývojem v Německu hlásí kriticky i někteří komentátoři a odborníci z Velké Británie, kde je situace poněkud jiná a má již dnes větší perspektivy. Příkladem jsou články v posledních vydáních deníku Guardian ( guardian.co.uk). I v Británii se hovoří o poměrně vysokých nákladech na rozvoj vysílání v T-DABu při podstatně menším růstu posluchačského zájmu. Obavy panují zejména nyní před startem druhého komerčního mulitplexu s projektem Channel 4 . Odborníci z poradenské společnosti Enders Analysis doporučují se co nejrychleji zaměřit na nové digitální rozhlasové platformy, které navazují i na DAB, ale jsou mnohem efektivnější a progresivnější. Některé velké rozhlasové společnosti (GCap Media's Core, UBC's Oneword and Virgin Radio's Groove. ) již nyní zvažují redukce dodávaného obsahu pro DAB a hledají další alternativy. Panují obavy, zda i přístup regulátora OFCOM je korektní v tom, zda je reálné aby se na britském trhu uplatnilo více komerčních multiplexů. V Británií bylo již distribuováno 6.5 miliónů DAB radio setů.

PR tým kandidáta jede na plný výkon, a to zbývá ještě týden

Co se nestihlo nebo nepodařilo říct či co se nevešlo do TV představení je nyní potřeba dovysvětlit nebo říci lépe a hlavně pro média zopakovat a zdůraznit v návazných PR článcích. Nepříliš úspěšným vystoupením v TV debatě ( a hlavně pro žádného z volitelů nic neřešící...), od které asi snad i sám J.Švejnar čekal více než až příliš časté a stručné obecné vyjádření s trochou "šťouchanců", evidentně začala "ostrá část " kampaně. Někdy se zdá, že některá média, resp. vybraní novináři ztrácejí trochu klidu a začínají nervóznět . Příkladem je v posledních hodinách zejména server Aktuálně, který již neskrývá svoji jednostranně aktivní pozici. Jenom jedna z mnoha věcí jakými jsou tak "návodné" otázky v "rozhovorech" jako třeba dnes:
"Není to tak složité. Přišel jsem na začátku roku 1990 a přinesl s sebou Strategii ekonomické přeměny Československa. Zdůrazňoval jsem v ní některé principy, které měly být podle mě důležité - na základě ekonomického uvažování a na základě zkušeností, které jsme měli z jiných zemí, z Maďarska, Polska, Číny a jiných transformujících se ekonomik," vzpomíná Švejnar. A: Co bylo osou strategie? Potřeba napřed vytvořit velice silný právní rámec, který bude funkční nejen na papíře ¨....

a podobně patří k hodně jednoduchým pokleskům. Jsou i mnohem horší a není jich málo, nejen na aktuálně. Stejně jako preventivní varování o chystaných diskreditacích v médiích. A což když bude volba prezidenta případně pro nezvolení žádného z kandidátů opakována?

P.S a pak jistě zaujme slovo zřejmě tak trochu i "do vlastních řad z bankovní sféry, zřejmě se to vztahuje i na ČSOB z té doby- "Banky začaly postupně půjčovat - a někdy obrovské sumy - podnikatelům, kteří je nebyli schopni splatit. Stávalo se, že přišel člověk a řekl jim: Já vím, že to nesplatím, a vy víte, že to nesplatím. Co kdybychom se dohodli, že splatím desetník za korunu"

Digitální televize živě na palubě letadel Continental Airlines

Letecká společnost Continental Airlines (CA) uzavřela dohodu s LiveTV na vysílání 36 živých televizních kanálů na palubách letadel CA. Půjde o přenos přebíraný ze satelitu, který bude k dispozici všem pasažérům na každém sedadle v rámci domácích letů v USA. Současně bude pasažérům k dispozici WIFI připojení k internetu přes stejný satelitní systém (DIRECTV® ). Mezi nabídkou programů jsou mj. i programy CBS, NBC, FOX News, CNN Headline News, ESPN, Animal Planet, The History Channel, Food Network, Nickelodeon, MTV a řada dalších. Systém se instaluje do letadel typu Boeing 737 New Generation , tzn. 737-700, -800, -900 a 900ER a také v Boeingu 757-300.Podrobnosti:
Continental Airlines, +1-713-324-5080, corpcomm@coair.com

úterý 29. ledna 2008

Slovenský regulátor nazývá věci digitalizace pravými jmény

Myslím, že nejen mne zaujal přístup slovenského regulačního orgánu ke stanoviskům a postojům některých slobvenských televizí k digitalizaci a věci nazývá poměrně jasně a bez nějakého nadbytečné "diplomacie". Přístup a strategie zejména komerčních TV na Slovensku je nám v ČR i historicky velmi povědomý, včetně společných memorand atd....

Mluvčí TÚ SR Roman Vavro : "Požadavky směřující k tomu, aby soukromé televize určovaly, kde a kdy bude stát spouštět digitální vysílání, jaké podmínky má stát stanovit ve výběrovém řízení na poskytovatele digitální sítě, kdo má být členem výběrové komise a podobně jsou protizákonné a pro úřad principielně nepřijatelné." Podľa úradu "napriek verbálnym deklaráciám analógových vysielateľov o podpore procesu digitalizácie sa (televízie) v skutočnosti svojimi neúmernými požiadavkami snažia tento proces zablokovať. "

http://digimedia.sk/index.php?ID=1282

Stanovisko TÚ SR
http://www.digimedia.sk/index.php?ID=1283

Televízie majú zásadné pripomienky k plánu prechodu
http://www.digimedia.sk/index.php?ID=1281

RRTV bude volit svého předsedu

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude na svém nadcházejícím třídenním zasedání od 12. do 14.února s velkou pravděpodobností volit svého předsedu a vedení RRTV. Dvouletý mandát současného předsedy RRTV Václava Žáka končí v únoru, volba by měla být jako u naprosté většiny personálních voleb tajná. Veřejné bylo například jen odvolávání a volba některých členů mediálních rad v PSP ve vyhrocených situacích. Většina mandátů radních končí na jaře roku 2009.

pondělí 28. ledna 2008

Digitální rozhlas v Německu s problémy, v ČR se chystá první tendr na T-DAB

Média v tomto měsíci informovala o možnosti zastavení dosavadní finanční podpory ekonomicky nerentabilnímu digitálnímu rozhlasovému vysílání v systému T-DAB v Německu, které nepřineslo očekávaný rozvoj. V reakci na zastavení finanční podpory komise "Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten" (KEF) o 90% ale veřejnoprávní ARD oznámila, že i nadále počítá s rozvojem digitálního rozhlasu v rámci technologie DAB, byť v aktuálnější alternativě. Podobně reagují i další privátní subjekty, které se sdružují do nového konsorcia (Antenne Bayern, Radio Hamburg, radio ffn, Hit-Radio Antenne Niedersachsen , Radio/Tele FFH). Je otázkou, jaký bude další vývoj , i s ohledem na EK výrazně propagovanou technologií mobilního digitálního vysílání DVB-H.

V ČR po původních pilotních experimentech Českého rozhlasu v této chvíli veřejnoprávní rozhlas aktuální digitální projekty v neplánuje mimo participace v DVB-T, výhledově však ano. Přesto je v těchto dnech v kuloárech registrován privátní projekt komerčních subjektů, na základě jejichž iniciativy by mohla RRTV již letos vypsat příslušné řízení pro zahájení zřejmě limitovaného digitálního rozhlasového vysílání s poměrně širokou nabídkou - podrobnosti později. Vysílání DVB-H v ČR provozované pravděpodobně v součinnosti hlavních mobilních operátorů bude závislé na dokončení TPP i přijetí příslušných legislativních úprav (plán předložení akt.novely ZEKu do března 08)

O stavu DABu v Německu aktuální odkazy:

http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2324464
http://www.digitalfernsehen.de/news/news_250063.html
http://www.infosat.info/Meldungen/?srID=7&msgID=44641
http://www.digitalfernsehen.de/news/news_250517.html

Vysílání v HD pro francouzského regulátora letošní prioritou

HD vysílání je podle předsedy francouzského konvergovaného regulátora CSA Michela Boyona jednou z hlavních letošních priorit v rámci digitálního vysílání, které probíhá na volné i placené bázi. Na jaře plánují start dalších placených programů v HD kvalitě provozovatelé TF1, France2 a M6 v rámci DVB-T a v závěru roku je chtějí následovat HD programy ARTE a Canal +.
Více zde :http://www.tele-satellite.com/eng/

Rozšíření standardu pro HD přijímače pro všechny platformy

V současnosti jsou připravovány úpravy technologického standardu (IEC 62216-1 ) tzv. „E-Booku“, které by měly vyjasnit rozlišení přístrojů pro SD a HD a především umožnit uplatnění standardu pro všechny digitální platformy v souvislosti s rozšířením vysílání High Definition v Evropě. Na úpravách kromě sdružení EICTA pracují i zástupci společnosti SONY a další. Náměty k návrhu úprav budou shromažďovány až do 15.února letošního roku.

IEC 62216-1 “Digital Terrestrial Television Receivers for the DVB-T System” standard (“E-Book”).

neděle 27. ledna 2008

Britský majitel vysílačů plánuje výrazně snížit ceny

Společnost Arqiva, která je majitelem více než 50% všech rozhlasových a televizních stožárů pro vysílání ve Velké Británii , plánuje výrazné snížení cen. Společnost, kterou vlastní z většiny australská banka Macquarie, se tak rozhodla proto, aby vyhověla a podpořila příznivé rozhodnutí regulátora, který posuzuje plánovaná fůzi s hlavním konkurentem - společností National Grid Wireless. Snížení cen by mělo být platné i po schválení fůze a mělo by znamenat pokles cen za šíření signálu o 15%. Dohoda s provozovateli vysílání na další několikaleté období by měla být podle informací médií jednou ze součástí argumentů k žádosti o vytvoření dominantního hráče na trhu vysílacích služeb v Británii. Definitivní rozhodnutí soutěžního regulátora ve věci fúze se očekává již v březnu.

V ČR je zatím prakticky jeden monopolní dodavatel služeb pro šíření analogového vysílání, v případě digitálního přenosu je operátorů s příslušným oprávněním více. I když konkurenti ČRa nemají k dispozici ani zdaleka tak rozsáhlou síť vysílačů, přesto se , jak již bylo před lety potvrzeno při přidělní prvních oprávnění pro výstavbu digitálních sítí pro vysílání, počítá s poměrně rychlou výstavbou i dalších digitálních sítí, zřejmě i za spolupráce a s využitím některých stanovišť a stožárů i pro více operátorů najednou. Některé vysílače ale v digitální éře zřejmě nebudou využity, jedním z diskutovaných byl předd časem i vysílač Ještěd, který je současně architektonickou památkou.

Prezidentskou kampaň ovládla nuda

Již poněkud okoukané až únavné PR aktivity v našich médiích v souvislosti s prezidentskou volbou a nepřekonání idealizující povrchnosti jako součásti rychlé imageové kampaně poslední dny již viditelně postrádají divácký zájem i invenci novinářů. Pro úplnost aktuální souhrn jednoho serveru, který některé sympatie k jednomu z kandidátů příliš neskrývá. Rozhodně ale nejde o souhrn úplný, přesto pro analýzu použitelný. A nechybí ani obvyklé hlasování, jen nevím, zda stejně jako v jiných případech rozeslaly stranické sekretariáty motivační emaily svým členům s příslušným odkazem a návodem...

čtvrtek 24. ledna 2008

Aktuální návrh vládního nařízení k poplatkům je podle odborníků slučitelný s evropským právem.

Dlouhé a podrobné diskuze, které předcházely projednávání návrhu digitální novely v loňském roce, se také týkaly navrhované úpravy poplatků za využití kmitočtů, které jsou doposud mimořádně nízké. Celoplošné televize hradí jen několik miliónů ročně za celoplošné využívání dosud kapacitně omezené části kmitočtového spektra, určené pro televizní vysílání. Po složitých jednání s legislativci a znalci evropského práva byla tato problematika upravena a z části přímo ze zákona vyjmuta. Digitální novela tak byla schválena loni na podzim jen se základní úpravou cenového pásma pro poplatky a se zpřesněním pravidel pro úhradu těchto poplatků. Samotné kalkulační algoritmy a další podrobnosti jsou součástí v závěru roku připraveného vládního nařízení. Nyní bylo ukončeno připomínkové řízení s řadou podnětů, ale celkově s pozitivním stanoviskem ve vztahu návrhu k evropskému právu. Objevují se sice spekulace o připravených návrzích žalob a stížností ze strany některých soukromých subjektů, ale není přesně jasné z jakých právních důvodů (vyjma samozřejmě důvodů taktických i časových).

Digitální přeborník

Spolumajitel/ředitel společnosti SELF Servis s.r.o. Ing.Jan Dašovský obdržel cenu asociace ČAEK za loňský rok. Společnost SELF Servis je mj. významným provozovatelem kabelového systému na střední a jižní Moravě (cca 4. operátor v ČR co do počtu zákazníků). Jedním z hlavních důvodů ocenění je mimořádně úspěšná digitalizace dosavadní regionální kabelové televizní sítě, kde je nyní více než 2/3 zákazníků uživatelem digitální nabídky TV programů a služeb.

středa 23. ledna 2008

Operátoři sítí intenzivně a "konstruktivně" jednají s novými TV

Jak se v české digitalizaci v posledních dnech ukazuje, začíná se situace dostávat do té konečně správné, reálné a praktické roviny. Operátoři nyní vedou podle více zdrojů opravdu seriózní jednání s nejaktivnějšími zástupci nových digitálních televizí a jednání jsou to věcná a podle všeho i cenově oboustranně přijatelná. Všichni operátoři navíc prohlašují i nyní tváří v tvář realitě, že plánují budovat sítě s celoplošným pokrytím až k 95%, což by ve svém důsledku mohlo mj. i zmírnit některé plány kolem společné satelitní platformy, kterou podle některých mých posledních jednání některé současné televize příliš nepodporují.

Také medializovaná informace o nepokračování spolupráce FebioTV s původním partnerem není nikterak nová či překvapivá. V současnosti údajně probíhají jednání s dalšími silnými investory, kteří již působili i na českém elektronickém mediálním trhu a měli blízko k některým dříve domácím bankovním domům. Jedná se i o skupinu, která se již účastní v jednom z projektů na českém tiskovém trhu. Zatím je podle mne zatím málo veřejných informací o projektu TV Pohoda, když její zástupce zatím nepřiblížil termín žádosti a využití kompenzační licence.

České Radiokomunikace členem DIGIMONITORU, ASTRA DIGI Koalice

Od ledna letošního roku jsou i České Radiokomunikace členem sdružení DIGIMONITOR, které zajišťuje mj. průzkumy k digitálnímu vysílání. Podle informací předsedy sdružení Dr.Aleš Janků na včerejší akci Digitální milníky, které jsem se proti původním plánům stihl zúčastnit, platí členové ročníé příspěvek 500 000,-Kč.

Společnost ASTRA, která jako významný satelitní operátor ( a sponzor) byla též hostem včerejšího setkání, vstoupila v závěru loňského roku do projektu DIGITÁLNÍ KOALICE.

Konkurenční doložky manažerů v médiích oživené "kauzou" ČRo1

V souvislosti s „bojem“ o podobu inovovaného/modernizovaného/komercionalizovaného… (nehodící se škrtněte nebo doplňte dle potřeby a názoru:-) vysílání 1. stanice veřejnoprávního Českého rozhlasu se nyní ještě více řeší a personifikuje problém jeho nové ředitelky Barbory Tachecí. Mimořádně silná a všudypřítomná mediální podpora, která se prakticky ve všech magazínech a na mnoha stranách věnuje převážně osobě ředitelky samé, působí velmi profesionálně a zřejmě není jen dílem náhody, ale spíše působí jako profesionálně připravená a realizovaná imageová kampaň. Otázkou zůstává smysl a cíl, případně jak je v businessu obvyklé, kdo tento projekt podporuje. Téměř stejně tak často se v současné vlně také objevují a používají termíny „veřejné služby“ a to často velmi účelově a na obou či více stranách názorového soupeření. Takové snažení i mediální vyhrocení situace přitáhlo pozornost k dosud téměř bezproblémovému veřejnoprávnímu rozhlasu, například ve srovnání s ČT, s nejasným dalším vývojem a dopady. Jisté je nyní určitě ale to, že téměř každý zná současnou ředitelku (v některých slovenských el. médiích se podle kolegů dokonce do doby korektury objevilo, že Tachecí „nahradila Kasíka“… ), o které v nedávných dobách bylo slyšet především v tiskových zprávách F1/E2, a dříve samozřejmě ještě více jako o moderátorce. S novým rokem se tak poněkud překvapivě podařilo rozhlasové publikum radikálně rozdělit (nyní možná už více pro/proti ředitelce než k programu samotnému) když hlavním mottem novoročního mediálního soupeření o Hrad je právě líbivé heslo"spojovat"…

Mimochodem musí to být celkem další nepříjemný pocit pro Michela Fleischmanna, který již téměř tradičně několik let působí jako „ dodavatel“ zkušených či „vyučených“ mediálních manažerů na českém trhu, kteří po působení ve skupině Lagardére přejdou na stranu konkurence. Zatím jsem nikde nezaregistroval, jak to vlastně s takovými rychlými přechody mezi významnými médi dnes přesně probíhá. Konkurenční doložky jsou zřejmě prakticky „povinnou“ součástí smluv manažerů v médiích a zpravidla obsahují i možnost určitého „vyplacení se“ z tohoto omezení, které se pohybuje úměrně manažerským odměnám i hodnotě získaných zkušeností a informací, tzn. určitě v řádech statisíců. Podobný problém se zřejmě řešil, a to asi i několikrát, při přesunu Petra Chajdu z postu šéfa strategie NOVY do TV Barrandov a následně do TV Prima, kde šlo také o časově velmi rychlé změny ( a samozřejmě také o zásadní strategické informace). Zatím také není v médiích informace například o dalším působení Františka Lamberta, který měl podle médií skončit v ČT s koncem loňského roku. Zřejmě nejde o mediální přestup.

P.S. včera dopoledne jsem cestou poslouchal ČRo1 a měl jsem pocit, že hodně z novinek ze soundu stanice zmizelo.

pondělí 21. ledna 2008

Žádná novinka ale ani v prezentaci, ani ve Švejnarových odpovědích nezazněla.

aneb mediální únava.

"...vysvětloval Švejnar a novináři si jako vzorní studenti zapisovali. ...Setkání s novináři bylo dnes skutečně především přednáškou, i když během ní zaznělo několik dotazů. Žádná novinka ale ani v prezentaci, ani ve Švejnarových odpovědích nezazněla..." (Týden)

"Chci přispět k tomu, abychom byli úspěšnější, otevřenější a sebevědomější než dnes," říká Švejnar. Na dotaz jednoho z novinářů, jak by se o to zasazoval, když pravomoci prezidenta jsou v ČR poměrně limitované, Švejnar zmínil, že by chtěl napomáhat svou "morální autoritou". (HN)

"Budeme mít úplně novou generaci voličů, těm je třeba vyjít vstříc," poznamenal..."(novinky.cz)

EK bude dle TZ jazykově dostupná více zájemcům ze svých členských zemí

Jsem zvědav, jak tomu bude v praxi...

Evropská komise usnadňuje překlad podporovaný počítačem a zvyšuje jeho dostupnost
"...Evropská komise činí další krok na cestě k mnohojazyčnosti, která je základem „jednoty v rozmanitosti“ Evropské unie. Komise vlastní databázi, jež obsahuje zhruba milion vět velmi kvalitních překladů do 22 úředních jazyků EU (ze stávajících 23). Jedná se o nejrozsáhlejší databázi s takovým množstvím jazyků, včetně jazyků nových členských států. Databáze je nyní volně přístupná. Obsahuje data, která jsou žádána vývojáři systémů zajišťujících strojový překlad, v jejichž rámci se překladový software „učí“ z překladů provedených skutečnými překladateli. Jde o to, jak slova a věty překládat správně a v kontextu. Data mohou sloužit i k vývoji dalších lingvistických softwarových nástrojů, jako je kontrola gramatiky a překlepů, slovníky on-line a mnohojazyčné systémy určené ke klasifikaci textů...."

neděle 20. ledna 2008

ČRo1 - osobní spory nahrazují/doplňují spory o rádio

Je asi zbytečné připojovat nějaký rozsáhlejší komentář k již tak frekventovanému tématu proměny stanice Českého rozhlasu 1 do formátu (volná citace z jedné z diskuzí) "běžného standardního komerčního rádia s prvky zpravodajské veřejnoprávní rozhlasové stanice" (ani třeba angažmá kdysi "nejdražšího" a zřejmě nejžádanějšího moderátora komerčních rádií na Jihu Čech, který ale měl zajímavé pořady o rocku, kdysi téměř ojedinělé..). Snad jen , že se podařilo rozšířit spor od podoby stanice, které nepředcházela vůbec žádná alespoň základní diskuze (určitě ne diskuze veřejná), i do personálních útoků a vztahů. Však i některé programové výhrady od kritiků jsou občas motivovány primárně vztahem/sympatiemi k nějakým personám, s velkou pravděpodobností i s určitým politickým nádechem ( v některých případech s trochou nadsázky by řadě kritiků nevadil změněný formát stanice, kdyby zůstal I.Hofmann...)

Na jedné straně je to jedna z oblíbených manažerských taktik, která odpoutává pozornost. Ředitelka projektu ale na sebe soustřeďuje zřejmě ještě větší pozornost než program sám a sama se tak do jisté míry stává součástí atraktivizace nové programové skladby. Na celkové hodnocení je určitě dost času, však už byla řada novinek z programu odstraněna nebo upravena. Osobně i přes právo i potřebnost modernizace postrádám na současném ČRo1 určitý klid a nadhled, který na jiných rádiích dříve ani nyní není a nebyl.

LN: Tachecí slovně napadla mluvčího

Média veřejné služby totiž dle Barbory Tachecí mají být společnosti opravdu službou, nikoli nabízenou zábavou

Jsme posedlí vytvářením unikátních rozhlasových konceptů a je zjevné, že se to vyplácí,"

Jsem přesvědčena, že vedle skvělého hudebního mixu se na úspěchu Frekvence 1 podílely především naše vlastní originální rozhlasové koncepty,

Milá paní Tachecí, to snad nemyslíte vážně (IPB)

Reakce na reakci:http://www.ceskamedia.cz/forum/forum.html?f=224338&header=ČRo1 - osobní spory nahrazují/doplňují spory o rádio

sobota 19. ledna 2008

Volba prezidenta, média a některá slabá místa

Kolem letošní únorové volby prezidenta probíhá velmi intenzivní předvolební kampaň, která není zaměřená pouze na samotnou volbu, o které rozhodnou poslanci a senátoři, ale je zcela evidentně směrována i pro celkové předvolební klání na podzim tohoto roku , ale pravděpodobně i na politické soupeření v dalších etapách (včetně voleb parlamentních). Střednědobé prvky kampaně jsou v médiích patrné již od podzimu a nyní se viditelně stupňují, postupně objevují i skrývají. Jak se zdá, možná i díky dosavadní relativní bezkonfliktnosti při řízení většiny krajů budou tak i letošní krajské volby zřejmě více ve znamení „velké politiky“, resp. budou mediálně posilována témata na celorepublikové úrovni. Zajisté tomu odpovídají i skladby některých právě vznikajících kandidátních listin.

Samotná volba prezidenta začíná být mediálně nezajímavá až únavná a pro řadu běžných čtenářů/konzumentů denního tisku obtěžující - však již postupně mizí z titulních stran a plocha věnovaná tomuto tématu se postupně zmenšuje. Jistě k tomu přispívá i mimořádně intenzivní snaha rychle popularizovat protikandidáta, provázená značnou povrchností, tendenčností a viditelnou obecností, navíc až příliš plnou „pozitivních frází“. Ani novináři nemají již mnoho chuti být poněkud „investigativnější“ v této věci a spíše se, zřejmě v rámci redakční (...) politiky (včetně el.serverů), věnují zjednodušeným a pozičně jasným PR praktikám.

V rámci mediálního boje probíhá snaha buď přímo nebo „oklikou“ (tradičně za výpomoci tzv.III.osob) upozorňovat na slabá místa soupeře. Na oslabení image současného prezidenta se až velmi zjednodušeně hovoří o 90.letech jen a pouze jako o negativní době „krachu kupónové privatizace ve spojení s podvodnou atmosférou“. Na druhé straně v případě protikandidáta je jistotou sporů jeho angažmá na straně ČSOB a dalších s tím i politicky spojovaných kauz. Kupodivu se ale třeba jen velmi málo a téměř bez povšimnutí ponechávají značně nejasné (pro řadu až podezřelé) detaily či otázky z minulosti, například jedna epizoda -romantizovaný „útěk“ tehdy neplnoletého Jana Švejnara s mladší sestrou vlakem za rodiči diplomaty ČSSR do emigrace a velmi rozporné interpretace a odpovědi na otázky, připravené pravděpodobně v PR týmu. Pro tak krátký finiš v rámci mediálního „momentu překvapení“ a jako argumenty lidem, kteří jsou rozhodnuti volit převážně ze zcela jiných důvodů než kvůli názorům, pozitivům a negativům kandidáta to jistě stačí, ale na seriózní mediální prezentaci anebo promyšlenou obranu před médii, pokud by to byla média zkoumavá a důsledná, jen těžko.

* Emigroval jste v sedmnácti letech. Nenechal jste za sebou v Československu přítelkyni?
Nechal. Nechal jsem tady přítelkyni a bylo to velmi těžké. Dnes se s ní znám a scházím, jsme dobrými přáteli. Ale tehdy to byl samozřejmě nelehký životní osud, to je jasný.
* Věděla, že odjedete?
Bylo to narychlo. Jí a nejbližším přátelům jsem to sdělil. Jinak jsme to drželi v tajnosti.
* Z Československa jste se svou sestrou odjížděl v roce 1970...
Ano, rodiče odjeli o něco dřív, my jsme tady ještě byli, a pak jsme odjížděli se sestrou, přesně tak.
* Proč jste nejeli hned s nimi?
Já jsem se ještě snažil dokončit maturitu. Jak se ale ukázalo, situace se měnila velice rychle. Zezačátku to šlo poměrně pomalu, ale potom už ty prosovětské síly získávaly čím dál větší kontrolu. A najednou jsme dostali avízo, že lidem, kteří měli výjezdní doložku ještě z Dubčekovy doby, to znamená před invazí, tak jim je možná zkonfiskují. Tudíž jsme museli co nejrychleji vyjet.
* Bylo to pro vás frustrující, nebo dobrodružné?
Bylo to dobrodružné. Představte si, že je vám sedmnáct
let, sestře je třináct, a najednou dostanete tuhletu zprávu. A teď se snažíte nějak strategicky vymyslet, jak teda vyjet, aby to přitáhlo co nejmíň pozornosti. Přišel jsem s nápadem, že bychom jeli nočním vlakem místo letadla. Spoléhali jsme na to, že ve dvě hodiny ráno to na česko-německých hranicích nebude tak zlé, a doufali, že nejsme na seznamu.
* Nepochyboval jste ani na chvíli, že odjedete?
Vůbec jsem si nepředstavoval, že bych jel do Ameriky. Já jsem tenkrát mířil do Švýcarska a mnozí jsme si říkali, že to třeba bude krátkodobá epizoda. Teprve když mě bez maturity nevzali na žádnou evropskou
školu a já si najednou uvědomil, že abych mohl studovat, budu muset jet za oceán, začalo to nabývat mnohem konkrétnějších dimenzí. Ten první rok byl opravdu těžký. Strašně se mi stýskalo, ale pak jsem si začal říkat, možná že to bude k dobru, že se někdy budu moct vrátit a rodné zemi pomoct. A ono se pak stalo, že jsem v roce 1990 přijel zpátky, připravil strategii transformace pro Československo a spoluzaložil tady s českými kolegy instituci CERGE, jejíž čeští studenti dnes mohou konkurovat studentům amerického Harvardu.

Některé užitečné odkazy

Souhrn rozdělení multiplexů v zemí EU
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/map_GE-06_tcm6-55533.pdf

http://www.medialnisvet.cz/digitalizace/

http://www.mediaguru.cz/
se zajímavou částí Mediální výzkumy

I Google se splete ( někdy o rok)

Jakkoliv jsem studentům doporučoval nové zpravodajské souhrny na google v češtině pro možnost provonání zopracování jedné události v několika médiích z různých pohledů, ne vždy to musí být pravda, respektive ne vždy jde o zprávy aktuální. Například jsem zachytil souhrn balíku zpráv ze 16.ledna k "novému řediteli STV" i když jde o zprávy více než rok staré:-)
http://news.google.com/?ned=cs_cz&topic=t

Zpráva Google zní takto (i s datumem):
Nový ředitel Slovenské televize chce veřejnoprávní multiplexDigiZone.cz - 16. leden 2008 Slovenská televize (STV) má sehrát hlavní roli při přechodu země na digitální televizní vysílání. Myslí si to nový generální ředitel STV Radim Hreha. Vytvořil proto pozici ředitele strategického rozvoje, na kterou dosadil bývalého vedoucího analytika ...Radim Hreha kandiduje na ředitele Slovenské televize DigiZone.czŘeditel Slovenské televize chce jiný zákon o digitalizaci DigiZone.czDigiZone.czvšech 4 zpravodajských článků »

čtvrtek 17. ledna 2008

SATELIT V ČR DOSÁHL 20%

Podle posledních odborných odhadů dosáhl satelitní příjem televizního vysílání v České republice 20% obyvatel. Nárůst je spojen zejména v souvislosti s přechodem na digitální vysílání a nabídkou satelitních operátorů v ávaznosti na plán ukončení analogovíého vysílání a v neposlední řadě také ve spojení s potížemi , s blokváním procesu a spory kolem nových licencí a rozšířením programové nabídky atd.

středa 16. ledna 2008

Aktuální personálie v médiích

Došlo k dalším přesunům novinářů, kteří se věnovali také mediální a IT problematice. Z týdeníku EURO přešel dosavadní zástupce šéfredaktora Jiří Pšenička do redakce HN/Ihned.cz a z této redakce nastoupil do České televize novinář Jan Cizner.

UPC digitalizuje kabel (v Polsku), Bulharsko chystá první digi licence.

Letos v květnu by mělo UPC (největší kabelový operátor v Polsku) spustit plně digitální DVB-C v Polsku, v počátku hlavně v oblasti hlavního města, včetně standardních služeb RPG ad, ale i s HD.

V Bulharsku oznámil šéf tamního regulátora Veselin Božkov (Communications Regulation Commission (CRC)), že počátkem léta by mělo Bulharsko zahájit řízení na udělení prvních digitálních licencí pro televizní vysílání. Vláda by měla od měsíce připravit „Digitalizační plán“ s návrhem na vypnutí analogu do roku 2012. Vývoje se i v Bulharsku značně zrychluje, když ještě v loňském roce byl plánovaný termín switch-off 2015. Bulharsko se postupně svým termínem přibližuje i některým plánovaným lhůtám našich významných domácích subjektů...

Vypořádání připomínek k TPP možná už příští týden

Pravděpodobně do konce měsíce ledna by mohlo proběhnout vypořádání připomínek jednotlivých subjektů k návrhu Technického plánu přechodu. Některé pracovní teze od hlavních subjektů na trhu požadují podle informací z kuloárů ukončení analogu až v červnu 2012, i když dříve žádaly například posun z roku 2009 na 2010.... Prvotní informace by podle médií měly být poskytnuty na pravidelném brífingu ČTÚ.

Návrhem TPP se velmi podrobně zabývala také Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR (NKS) na svém prvním letošním zasedání, které se uskutečnilo v minulém týdnu. Ze strany NKS je kladen důraz především na sjednocení termínů nebo mechanismů určení těchto termínů vypnutí sekundárních vysílačů, především z důvodů sladění informační a komunikační kampaně v příslušných regionech. Teze kampaně byly také součástí 1. zasedání NKS a do příštího zasedání na počátku února by mělo dojít k jejich precizaci a bude navržen další postup pro přípravu podrobného zadání a realizci veřejné soutěže...

Ve finále je také připomínkování návrhu Nařízení vlády k poplatkům za využívání kmitočtů , které rozlišuje ceny v návaznosti na TPP ( a na dobu před a po switch-off) a celkově jejich úroveň v navržené verzi zvyšuje z dnešních mimořádně nízkých cen na jejich ...násobek. Původně byl návrh součástí tzv. digitální novely, ale na doporučení legislativců z LRV došlo k oddělení návrhů do dvou různých právních norem.

Počátkem února by měla proběhnou podrobná diskuze v rámci NKS k finálnímu návrhu novely ZEKu před jejím předáním do standardního řízení před schválením ve vládě.

Info pro studenty Univerzity

Oznámení studentům SMK
Konzultační hodiny a zápočty k předmětu VKaM budou v úterý 22.ledna v 17,30 na katedře SMK (budova B).

Připravuje se Super Hi-Vision

Japonská vláda zahájila kroky ke spuštění společného projektu s privátními společnostmi na vývoji dalšího stupně High Definition video formátu. Cílovým termínem pro dokončení standardizace a zahájení komerčního vysílání v novém technologickém formátu by měl být rok 2015. Pracovní název nové technologie je “Super Hi-Vision”, a měla by umožnit zobrazení okolo 33 miliónů pixelů, tzn. více než 16 x větší než dosavadní verze. Japonská vláda (podle AFP) počítá podle ministra informatiky Yomiuri Shimbuna se vstupní investicí téměř 3 mil. dolarů.

I.Mathé již nebude pokračovat jako rektor AMU

Akademický senát AMU se 28.11.2007 podle svého volebního a jednacího řádu článek 5 a článek 6 usnesl navrhnout na jmenování rektorem prezidentu republiky pana prof. Jiřího Hlaváče.

http://www.amu.cz/rekt_nov/rektor-2008-2012

Spekulací o dalším angažmá bývalého ředitele České televize je nyní v kuloárech opravdu hodně, včetně mediální oblasti. Faktem je jen následující změna na postu AMU - viz odkaz.

sobota 12. ledna 2008

Boj o rozhlasový éter se podle očekávání rozjel naplno.Bude to tvrdý boj.

Jak bylo v zákulisí známé a zřejmé v závěru loňského roku, tak se letos opravdu děje. Spory mezi velkými mediálními rozhlasovými skupinami na českém trhu vedené aktuálně formálně přes "regionální rádia" běží již naplno, a nic na tom nezměnila ani nařízená ústní jednání na RRTV v tomto týdnu. Jako vždy se k tomu váže mnoho "zaručených zpráv" a spekulací, zpravidla se týkají několika málo lidí s rozhodující pravomocí.... Rozhodně kauza hned tak neutichne, první správní řízení již běží a v případě jejich pozdějšího "přerušení" se možná stanou jako i jiné kauzy prakticky nekonečné.

Nevím jaký je osud sporů kolem vysílače v Kozmicích, ale rozhodně na této kótě již mnoho let nikdo nevysílá. Dalších závažnějším zlomem se zdá některé kontroverzní soudní rozhodnutí z poslední doby (kontroverzní mj. i v tom, že je zcela odlišné od rozhodnutí sousedního soudu ve stejné věci...). Jde o průlom v otázce tzv. územních dokrývačů (doplnění vysílání o doplňkové kmitočty), na které se dosud zpravidla vždy vypisovalo licenční řízení (pokud nešlo o nějaký mimořádně malý výkon v desítkách Wattů), což po soudním precedentu již asi nepůjde. Zdá se, že se i česká rozhlasová branže pomalu dostává do varu. Hlavní roli v tomto období, chtě i nechtě, bude hrát RRTV jako rozhodčí některých sporů i zájmů ( a jako obvykle to bude po čase "jeden z viníků", ať udělá cokoliv...) A to přitom rozhlasová digitalizace na čas utichla a zatím v nejbližší době v nějaké razantnější podobě nehrozí.

A o ČRo1 toho bylo v posledních dnech napsáno opravdu hodně.Válka o miliony z rozhlasové reklamy přitvrdila (týden)
Čeká příští rok další kolo bojů o český rozhlasový éter?

...I PŘES MINIMUM KONKRÉTNÍCH ODPOVĚDÍ NA DOTAZY SE TO LÍBILO...

Je asi celkem zbytečné dopodrobna sledovat a rozebírat oboustranné PR snažení před prezidentskými volbami, tak snad jen občas krátké výseky (celková analýza bude jistě oblíbené téma pro studentské práce). Nejsem si jist, zda amerikanizace předvolební kampaně bude ve svém výsledku účinná, ale jistě svoji určitou novotou některé lidi zaujme. Je to možná ale podobné jako u jiného mediálního působení - mediálně velmi zaujme, ale reálné rozhodnutí „ovlivněných“ je pak jiné.

Někdy je krátká intenzivní kampaň účinná, jak se již v minulosti i u nás ukázalo. Přesto je vidět, že v omezeném čase se některé věci prostě nedají dohnat a důležité věci vysvětlit. Z hlediska potřeby rychlého a překvapivého efektu je to spíše dobré, ale přeci jen i v našich podmínkách je již dost zkušeností s určitým vystřízlivěním po krátkodobém nadšení - příkladů na politické scéně je prakticky v každých volbách dost, i v těch posledních ( a taky i po nich:-)

...........................
Některá média jsou ve své aktivitě zajímavá spíš z pohledu na okaté PR aktivity...Dle očekávání vychází i průzkumy, „překvapivě“ od STEMu....

Z Č.Budějovic 11.ledna:
Kandidát na prezidentský stolec pokračoval ve své spanilé jízdě..
....Možný prodej Budvaru - prostor pro širší diskuzi....

....Šumava - Připomněl diskuzi o lesích, zda má být aktivní nebo pasivní..
....Temelín - ...j e otázkou pro širší diskuzi...“
... I PŘES MINIMUM KONKRÉTNÍCH ODPOVĚDÍ NA DOTAZY SE TO LÍBILO...(
citace z Deníku)

(MFDnes)
Jižní Čechy znám jen jako turista... dál nás posune kvalita a důraz na výzkum... Na dotaz novinářů řekl, že toto jednání nepovažuje za snahu o ovlivňování před prezidentskou volbou, jedná se prý jen o "standardní komunikaci s občany".

a reakce 19letého studenta po akci pro deník MF Dnes , JČ vydání: “ Je to odborník ve své profesi, vyzná se v tom,co říká, a nejsou to jen prázdná slova!“

pátek 11. ledna 2008

Lobby proti TPP graduje, do hry budou zataženy asi i regiony/kraje

S postupem času , kdy se blíží ukončení připomínkového řízení k Technickému plánu přechodu, vyhodnocení podnětů a připomínek a předání tohoto strategického dokumentu pro finální rozhodnutí vlády, graduje lobbing proti. V zákulisí je podle některých novinářů totiž tento krok spolu s vytvářením a medializováním dalších skutečných i nepodstatných potíží součástí jedné z posledních významných možností zpomalení celého složitého procesu. I když je zřejmé, že jde i z pohledu některých provozovatelů o velmi složité rozhodování a čas pro změnu postoje od blokace k zapojení se již nastal, přesto je blokace či zpomalování "jistějším" krokem pro udržení současných komerčních zájmů.

V posledních dnech se uskutečnilo mnoho jednání například i se zástupci krajů, které se někteří lobbisté televizí i operátorů snaží získat na svoji stranu. Podobné schůzky proběhly například i v rámci aktuálního jednání AKČR. V zákulisí je dnešní jednání zástupci jednoho z operátorů interpretováno jako velký úspěch, který má výrazně zkorigovat plánované termíny v TPP. Jakkoliv jde o zdroj důvěryhodný, je třeba zachovat značný nadhled, neboť je jasné, že letošní rok bude opravdu prubířským kamenem praktického rozběhu digitalizace, se vším s tím souvisejícím. "Bitva" na všech frontách začala letos hned od prvních dnů a jistě to nenechává nikoho na pochybách,že, nadneseně řečeno: analog se jen tak nevzdá ( a nejen analog) :-)

Nové digitální terestrické licence po švédsku

Švédský regulační orgán SRTA (The Swedish Radio and Television Authority ) vyhlásil nová pravidla pro udělení licencí na nové digitální terestrické televizní programy. Zájemci musí nyní předkládat základní informace o připravenosti a schopnosti vysílat, včetně finanční a technické připravenosti. Ve Švédsku se platí za účast v řízení o udělení licence poplatky. Anonce k řízení byla zveřejněna formou inzerátů ve většině švédských médií. Kritéria výběru jsou dle zákona z části obdobná pravidlům, která doposud platila i u nás. Novinkou jsou informace žadatele o možnosti spolupráce s ostatními programy v rámci digitálního multiplexu. Doposud o licencích i o licenčních podmínkách rozhodovala výhradně vláda.

Formulář je pro informaci zde:

Bude platit NOVA nebo UPC a další operátoři?

Aktuálně silně oživená mediální aktivita kolem problematiky
přechodně uzákoněnné povinnosti tzv.must carry (MC) také přináší i některé dřívější otázky, které se kolem tohoto tématu objevily. Jeden z často zaznívajících argumentů je "spravedlivý" přístup ke všem účastníkům , ale to má hned několik praktických možností... Vzpomínám si na minulé měsíce i léta a snahu některých dnešních hlasitých kritiků (lobbistů) nějakým způsobem časově i jinak limitovat možnost, že by regulátor, který podle požadavků EU bude většinou hlasů rozhodovat o tzv. veřejném zájmu , mohl do povinné nabídky zařadit třeba 50 televizních kanálů najednou ( samozřejmě i s možností obvykle velmi dlouhého soudního přezkumu (dle zkušeností v našich podmínkách)), včetně obavy o rozšíření třeba i jen o nové programy veřejnoprávní televize (to se nakonec v rámci poslaneckého projednávání za různých vlád podařilo - například i na jaře 2006).

Je zde ale stále i rozhodně "spravedlivá a nediskrimační" možnost, o které se diskutuje také, a to zrušit celou povinnost MC a ponechat vše úplně na volném trhu. Pak by ale také skončila vzájemná bezplatná povinnost (poskytnout program a umístit program v síti) a nastanou plně komerční vztahy a platby. Je jen otázkou po zkušenostech s kabelovkami i se satelitem a některými TV programy, kdo komu a co bude platit?. Tedy kromě diváka, který bude za placené platformy platit zřejmě i nadále, možná i bez některých zajímavých programů (mimo veřejný zájem...), pokud se po zrušení MC strany vzájmeně nedohodnou.... Problémy jistě nezmizí asi ani v zatím teoretickém případě admnistrativně-právní cesty žalob, která by v případě úspěchu u EK nějakou formou nahradila zcela většinové rozhodnutí prakticky všech poslanců (které je mimochodem díky zákonu co do počtu TV předvídatelné a rovné ke všem TV), a dočasný právní stav do doby ukončení analogu by změnil třeba tím požadovaným rozhodováním členů regulačního orgánů...

Ostatně i některé zkušenosti ze zahraničí občas nejsou pro kabelové a další sítě příliš komerčně atraktivní, zejména v případě povinného zařazení menšinových a nekomerčních TV projektů.

Některé subjekty jsou ale odhodlány již dávno domácí zákony žalovat (a podle některých spekulací některé z nich zřejmě současně i ve prospěch zcela jiných zájmů), proto vyčkejme výsledků případného přezkumu. Zástupci EK zatím dočasný princip, který zákony obsahují od roku 2006 i přes podané stížnosti a inspekční návštěvy nezměnili. Aktuální zpráva z administrativy EK se čeká v nejbližších týdnech, možná i proto je najednou plno tohoto tématu v médiích.

Je v každém případě evidetní, že zrychlení digitalizace by všechny pozůstatky doby monopolní (ve více smyslech a oblastech) a doby analogové poměrně snadno vyřešilo a dobu žalob, mediálních aktivit a lukrativních lobistických a právních zakázek značně omezilo,zkrátilo nebo i ukončilo. Možná i v zájmu některých provozovatelů sítí el.komunikací.

Krvavé lázně pro CME a další

Převzatý neúplný titulek od burzovního webu, který charakterizuje nikoliv mediální scénu (tam "krvácí spíše jiní, případně ( a dost často) někteří hrdinové na obrazovce:-) ale situace na české burze i v reakci navývoj na americké i dalších burzách s cennými papíry.
http://ipoint.financninoviny.cz/odpoledni-burzovni-arena-krvave-lazne-pro-erste-cme-a-ecm.html

Digitální milníky v lednu, tentokrát s Astrou i Telenorem

V úterý 22.ledna 2008 od 9,30 v Kongresovém centru Praha ("pakul").

Připravuje se konference o audiovizuálních službách

Asociace ČAEK připravuje na 28. února 2008 ve spolupráci s PSP (Mediální komise) odborný seminář ke směrnici o audiovizuálních mediálních službách. Evropský parlament tuto směrnici schválil na konci loňského roku po poměrně dlouhé době projednávání, které navazovalo na revizi dosavadní směrnice TVWF ("televize bez hranic") a nově uptravuje podmínky pro reklamu v televizním vysílání vč. nových pravidel pro tzv.product placement.

Mediální komise - zasedání

POZVÁNKA
6. zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky, které se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna 2008 ve 13:00 hodin v PSP v místnosti č. 205 (Sněmovní 1)
Program: 1. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2007 o nezákonném odvolání členů RRTV a vrácení předsedovi vlády k dalšímu řízení.

čtvrtek 10. ledna 2008

Připomínky k TPP do konce příštího týdne

Přibližně do konce příštího týdne je termín pro podání připomínek v rámci příslušného řízení k návrhu Technického plánu přechodu. Lhůty mohou být rozdílné pro některé subjekty s ohledem na lhůtu, která se počítá od převzetí výzvy. Následovat bude vypořádání došlých připomínek, které bude standardně zřejmě formou společného veřejného setkání. Výsledkem tohoto procesu je tzv. vypořádání ve formě tabulky a s výsledným stanoviskem navrhovatele.

K TPP se aktuálně vyjádřila i RRTVs dporučením na rizika při přechodu na digitální vysílání ČT ve vztahu k rizikům výpadků vysílání a povinnosti hradit koncesionářské poplatky:
„RRTV vzala na vědomí návrh ČTÚ na nařízení vlády o stanovení Technického plánu přechodu s tím, že doporučuje řešit situaci poplatníků televizního poplatku, kteří po zavedení TPP nebudou moci přijímat zemské vysílání veřejnoprávní televize"

Přísně TAJNÁ digitalizace?

Po vzoru televize NOVA z nedávné minulosti se letos postupně i některé další velké televize rozhodly zcela utajit své připomínky, návrhy a požadavky k poměrně důležitému dokumentu , jakým Technický plán přechodu je. Připomínky a návrhy jsou natolik tajné, že jsou již více subjekty označovány jako obchodní tajemství ( s nebezpečím trestů pro toho, kdo by toto porušil), asi aby tyto někdy originální náměty asi někdo neopsal .... Přiznám se , že nevidím zcela jasný důvod, je-li výsledný dokument dokumentem pro všechny, naprosto transparentně zveřejněný a projednávaný a platný i pro všechny, aby zůstala stanoviska utajena. Vyvolává to možná zcela zbytečně pocit něčeho tajemného a možná pro někoho i do jisté míry i podezřelého - zbytečně. Čeho se tyto televize vlastně mohou bát?

pondělí 7. ledna 2008

5 nebo 7? ...a co píšeš Čechove? 2 sestry. A není to málo?

30 dní PR aktivit, propracovaných frází, srovnávácí "reklamy", spekulací atd....

Švejnar rozjel boj o Hrad. Vyráží mezi lid, spustil web
Jan Švejnar vysvětluje své plány pro nejbližší období. Aktuálně.cz 14:05
Martina Macková Praha - Prezidentský kandidát Jan Švejnar dnes oficiálně odstartoval volební kampaň. Muž, kterého podporují sociální demokraté a zákonodárci zelených a menších stran v Senátu, vyjede mezi lid.Americký ekonom se rozhodl, že odhalí svůj program na "třicet dní do volby". Novinkou je, že navštíví pět měst v zemi a představí se také občanům

............
Švejnar chce do prezidentské volby navštívit sedm měst
Novinky.cz

neděle 6. ledna 2008

Informace pro studenty UJAK

Konzultační hodiny a administrace zápočtů předmětu VKaM za zimní semestr budou na univerzitě v úterý 8.ledna v 17,30 na katedře SMK , případně na recepci v budově „A“.

Setkání se zástupci municipality i na téma digitalizace

Také letos na jaře proběhne tradiční a hojně navštěvovaná akce ISSS. Setkání bude významné i z hlediska startu realizační fáze přechodu na digitální vysílání a ve vztahu k rozjezdu informační kampaně zaměřené na regionální sféru.
Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se v Hradci Králové uskuteční již jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Politici, zástupci státních orgánů i samosprávných celků, stejně jako odborníci či dodavatelé moderních technologií, se opět setkají v kongresovém centru Aldis a budou se dva dny intenzivně věnovat aktuálním otázkách souvisejících s informatizací veřejné správy.
Předběžný návrh hlavních témat konference ISSS 2008
· eGovernment v ČR -- "EGON žije!"
· bezpečnost informačních systému, archivace
· multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy
· eJustice
· digitalizace televizního vysílání
· komunikační infrastruktura , eHealth -- ICT ve zdravotnictví , elektronizace veřejné správy, e-doručovani, datové schránky , GIS a mapové služby ,financováni projektů, strukturální a jiné fondy ,ICT podpora v cestovním ruchu, životním prostředí, krizovém řízeni, dopravě aj. , e-learning, počítačová gramotnost a vzdělávání ,INSPIRE, základní registry, povinnosti samospráv v souvislosti s novelami ICT zákonů, normy v ICT ,best practices měst, obcí a regionů , LORIS/V4DIS -- výměna zkušeností s partnery z EU a zemí Visegradu

...................
Z dalších tradičních akcí , kde se diskutovalo i o digitálním vysílání, zatím nejsou známy podrobnosti - například k pravidelné výroční konferenci ČAEK (dříve ČACC) , která se tradičně odehrávala na jaře každého roku. Letošní případná akce ČAEK zatím není ani na anonci evropské asociace ECTA, jejíž je ČAEK členem.

Nadějná změna – termíny v TPP by mohly být reálné i pro některé jejich dosavadní odpůrce.

Podle dostupných informací jsou v této chvíli i České Radiokomunikace obecně připraveny na kompromisní řešení v rámci TPP a i přes nesouhlas některých jejich odborníků (a lobbistů..) jsou údajně ochotny akceptovat některé základní termíny, které plán navrhuje. Jde především o zvládnutí a dodržení hlavního termínu vypnutí v roce 2011 , byť s alternativou dokončení vypnutí některých nevýznamných sekundárních vysílačů v létě 2012. Radiokomunikace stále patří k favoritům na provoz sítě veřejnoprávního multiplexu ČT (pokud se tendru zúčastní), bez ohledu na to, že se znovu množí již dříve známé spekulace o plánovaném prodeji společnosti nebo jejím rozdělení. V předchozím období již došlo k významné redukci počtu zaměstnanců a techniků.

Není ale jasné, jaké bude definitivní stanovisko, do uzávěrky dodání oficiálních stanovisek v rámci připomínkového řízení zbývá ještě několik dnů . Následovat bude vypořádání návrhů na případné změny a předložení dokumentů ke schválení vládě. Ostatní operátoři navržený přechod v zásadě podle stejných zdrojů podporují včetně hlavních termínů a cílového pokrytí, byť samozřejmě z některtými podrobnými návrhy a zpřesněními. Některé sítě mohou být stavěny navíc ještě mnohem rychleji, s čímž jejich provozovatelé v zásadě souhlasí, a to i bez nutnosti využívat kmitočtů některých současných televizí. To je důležité i pro případ, že by některá z těchto televizí odmítla kompenzační licence a setrvala i nadále v analogu. Jedna ze současných komerčních televizí již své připomínky dodává průběžně, i v době, kdy TPP ještě neexistoval, ale tato stanoviska stejně jako v minulosti jsou podle médií označena za přísně tajná a charakteru obchodního tajemství.

UPC: Óčko mohou mít všichni (?)

K celé kauze překvapivého vyřazení dosud tradiční stanice Óčko ze základní nabídky v kabelové síti je dobré zachovat si určitý nadhled i naději, že se spor, který je negativní zprávou především pro diváky a zákazníky kabelových televizí (a v mnohém asi i pro další nové televizní stanice), podaří řešit spíše dohodou mezi zainteresovanými stranami, jakkoliv jsou podle více zdrojů k tomuto jednání kladeny z některých stran celkem až dětinsky znějící podmínky... Je fakt, že komunikace není ve všech případech a vždy silnou stránkou dominantního operátora, zejména po sloučení s bývalým konkurentem Karnevalem a s tím spojené známé a do jisté míry i pochopitelné potíže například se sloučením a provozem informační a komunikační linky, o čemž je v médiích i v denním tisku z nedávné doby dostatek příkladů stížností zákazníků, ale je třeba vidět, že se situace časem evidentně lepší.

V reakci na text Jana Potůčka na blogu Reflexu odpověděl mluvčí UPC F.Malina s podle mne v mnohém nepřesnou replikou s titulkem Óčko mohou mít všichni : „… diginovela vstoupila v platnost od 1.1. 2008 a nezná žádný odkladný účinek. UPC je tak povinna okamžitě naplnit její dikci. A protože analogová programová nabídka Mini, ani rozšířená nabídka Klasik nemají prostor pro dalších šest must carry televizních programů a nespecifikovaný počet dalších,… Shrnuto: Óčko jsme nevyřadili, ale přeřadili. Ten kdo má digitální tv přijímač ho může nadále odebírat, další zájemci si mohou za velmi výhodnou cenu pronajmout set top box, který jim umožní příjem nejen této, ale všech must carry programů . … přeřazení digitálního Óčka do digitální nabídky je i zcela přirozeným krokem (a navíc plně v souladu mezi dříve uzavřenou komerční smlouvou mezi Óčkem a UPC)..."
(pozn.ZD Žádné jiné programy než současné TV v této chvíli a ještě zřejmě i několik týdnů či měsíců licenci nemají)“

K TV Óčko některé další informace:
Podle nejnovějších výsledků Media Projektu je stále nejsledovanější tématickou stanicí hudební Televize Óčko. Každý den ho sleduje v průměru 177 tisíc diváků, alespoň jednou týdně ji zvolí 643 tisíc lidí. Oba výsledky jsou proti poslednímu výstupu a letní měsíce tradičně nesvědčily ani dalším tematickým kanálům. Jako jediná sledovaná stanice se poklesu vyhl MusicBox, první oficiální pololetní výsledky hudební stanice MTV jsou 234 tisíc diváků týdně.

P.S. Existuje i jedna celkem dobrá záložní varianta , sledovat Óčko na internetu, poskytovaném třeba v kabelové sítí firmou UPC :-). Anebo jinde - nově se chystají připojení k internetu i další cenově lákavé možnosti (…Všichni tři mobilní operátoři už svým zákazníkům poskytují rychlý internet po pevné lince. Jako poslední se ke dvojici konkurentů přidala tuzemská jednička T-Mobile.Službu firma nabídla po pětiměsíčním testování s Telefónikou O2 a Telekomem Austria, od kterých službu kupuje. ADSL tak nyní nabízejí všichni tři mobilní operátoři.Dvoumegabitové připojení nabízí operátor za 475 korun, teda za stejnou cenu, jako konkurenční Telefónica. Nejnižší nabídky na trhu jsou zhruba o padesát korun levnější…)

Vůbec k celkové situaci je třeba znovu připomenout, že monopoly nebo významně dominantní hráči na dosud limitovaném trhu asi nejsou příliš příznivá věc, ani v broadcastingu, ani v kabelovkách, ani mezi operátory zajišťující přenos TV . A zvlášť když se pak jejich síly a lobbing (osoby i firmy) spojí dohromady, což se děje i v některých našich domácích případech (to myslím zčásti obecně, ale ze značné části konkrétně , včetně některých kabelovek). O to bude přechod k digitalizaci v dalších týdnech a měsících složitější a možná ještě dramatičtější než dosud, avšak v konečném důsledku určitě s nadějí na výrazné zlepšení možností pro diváky (klienty).

P.S. zkusme si představit možné alternativy ( o kterých se diskutovalo i vloni) v případě vypuštění "must carry", nejen ve vztahu k novým televizím , ale zejména k současným (tzn. konec vzájemně bezplatného poskytování programu a jejich bezplatného zažazení do nabídky kabelovek)

Krumlovské náledí po japonsku

Dnešní ráno (někde už včerejší odpoledne) s pořádnou ledovkou bylo opravdu komplikované pro většinu řidičů. A nejen pro ně, neb situace byla kritická i pro většinu chodců. V Krumlově patřil k "zážitkům" pohled na skupinu japonských turistů, kteří v této době mezi zahr.návstěvníky jednoznačně převládají. Jejich způsob zdolávání náledí patří jistě k originálním ( a nevím jestli následování hodným), "chůze" po hlavní turistické trase ve městě po 4 a zejména chůze bez bot a na boso po dlažbě v lednu jistě stála za fotografii. Ale fotografující Japonci zpravidla při vzájmném focení také stále padali a tak ze snímků asi nebude nic a našinci při pohledu z okna vyhřáté kavárny se focení této podívané nějak nezdálo dvakrát slušné:-)

Solící vozy vrátily asi po 2 hodinách zábavy vše do normálu, završeném modrou oblohou a sluníčkem.

sobota 5. ledna 2008

... a to se nám doufám podařilo…

to jsou úryvky slov ke kauze medializace nálezce novorozeněte a s tím spojeného mediálního humbuku v reportáži TV NOVA ve čtvrtek v TN, poněkud přehnaně optimistické a superlativní:
http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=03.01.2008&238m=d&238p=TNOVINY&238v=125499

Nakonec i ta špatná pointa den poté se ukazuje jako komerčně -atraktivní součást mediální kauzy a přilákání diváků na úkor osudu nálezce malého novorozence. Jen si myslím, že spousta lidí , médií i politiků to poněkud přehnali. Ani po vyhrocení situace ale ze strany médií ad. nezazněla nějaká výrazná sebereflexe...

A pak mne zaujal komentář P.Vernera v Právu v sobotu (Pavel Verner "Čtvrtek a pátek" str.6, 5.1.2008), kde se hovoří přímo o pokusu sebevraždu, což žádná jiná zpráva ani komentář v jiných denících či médiích neobsahuje.

HDTV také i jako snaha omezit konkurenci

Již dříve se při diskuzích o kompresi či HDTV hovořilo také jako o snaze komplikovat přípravy a zahájení dostečně rychlého přechodu na digitální vysílání.

Rozhovor s Dr.L.Pohlem na parabole.cz:
"...Ukazuje se však, že zemské šíření v českých podmínkách HDTV formátu byť ve standardu MPEG4 není s ohledem na vysoké náklady zemského šíření, velikost trhu v závislosti na penetraci vhodných set top boxů nebo HDTV televizorů s příslušným tunerem z pohledu dvou až tří let možná. Není to reálné ani z hlediska datových kapacit nyní rozdělených multiplexů. Ze strany provozovatele vysílání to však může být chápáno jako relativně ekonomicky přijatelné bránění konkurenci...."

Plánované pokrytí sítě DVBT nad 90% a placené TV v DVB-T zřejmě až po vypnutí analogu.

pátek 4. ledna 2008

Počasí zachránilo analog

a co když inverze jednou skončí?
http://www.digizone.cz/aktuality/nova-v-domazlicich-i-nadale-take-v-analogu/

+ diskuze
Datum: Dnes 16:37 Vložil: David Rácz/digitálníChodsko.cz (neregistrovaný)Titulek: Jako by se nechumelilo
Jedou zde v analogu dál. Jenže všichny (drtivá většina) obyvatel Domažlicka vlstní set-top-box nebo satelitní přijímač. Dle informací od lidí, kterých se vyptávám neznám nikoho, který by set-top-box vypl a pustil si zpět duchatý a zrnící analog. O výpadcích a kostičkování DVB-T vlivem zarušování analogem ze stejného kmitočtu (38.kanál ČT1)z Jáchymova se už ví dávno, ale nikdo s tim zřejmě nedokáže pohnout. Osobně se NOVĚ nedivím, nikdo jim násilně analog.kmitočet nevezme, jenže takhle se také nikam NOVO nedostaneme. Domažlicko je stále testovacím regionem v zajetí......

1.zasedání NKS v roce 2008

Ve středu 9. ledna 2008 odpoledne se na MV uskuteční 1. zasedání NKS v tomto roce. Na programu jsou mj. Technický plán přechodu a Návrh vládního nařízení o poplatcích za využívání kmitočtů před ukončením meziresortního řízení. Dalším bodem bude zpřesnění zásad Informační kampaně a příprava realizační fáze a příprava Výroční zprávy NKS a další aktuální záležitosti.

Akce v lednu: Milníky digitální televize

Milníky digitální televize ( i za účasti NKS...)

Konference se koná 22. ledna 2008 od 9:30 v Kongresovém centru Praha (stanice metra Vyšehrad).
Na nejčastěji kladené otázky digitalizace televizního vysílání budou odpovídat přední odborníci z televizních společností, výrobci koncových zařízení, poskytovatelé služeb v oblasti DVB-T, IPTV, DVB-H, DVB-S a C a zástupci státní správy a regulátorů.
Přednášky a panelová diskuse, zabývající se technickými úskalími přechodu na digitální TV vysílání, politickými, společenskými a ekonomickými aspekty tohoto přechodu, novelami souvisejících zákonů, koordinací národních aktivit, současnou i perspektivní programovou nabídkou českých digitálních kanálů a v neposlední řadě požadavky na technické vybavení umožňující úspěšné využití této nabídky.
Pro koho je konference určena?
Konference Milníky digitální televize v České republice navazuje na úspěšné předcházející ročníky a panelové diskuse na konferencích eTime. Cílem konference je rekapitulovat současný stav v oblasti zavádění digitální televize a ukázat na její další vývoj. Zavádění digitální televize u nás není bez střetů, tříbení názorů a protichůdných požadavků. Konference je platformou, kde se lidé setkávají a diskutují.
Pro společnosti, které jsou obchodně do zavádění digitální televize u nás zainteresovány, je to příležitost prezentovat své záměry.

čtvrtek 3. ledna 2008

Velká Británie bude mít brzy jako první ekonomika na světě větší výdaje na reklamu na internetu než v televizích.

Tuto zprávu potvrzuje hned několik odborných průzkumů pro roky 2008 -9, například analýza M- group (WPP) , kterou v jedné stati cituje dnešní vydání deníku the Guardian. Mělo by jít o historický zlom po 50 letech „nadvlády“ televize jako komerčně nejatraktivnějšího média. V letošním roce by měl být poměr téměř vyrovnán, když na internet se plánuje 24,8% z celkových reklamních výdajů a pro TV cca 26%. Internetový reklamní trh by pak pro další rok měl díky nárůstu o 6% přeskočit na první pozici.
Další zemí v Evropě , kde v nejbližší době dojde ke změně tradičních poměrů v reklamních výdajích by v závěru roku 2009 mohlo být zřejmě i Švédsko, které již mj. ukončilo analogové televizní vysílání.

I když jde o očekávané celkové změny v pořadí celkových podílů na reklamních výdajích neznamená to nějaký brzký „konec televize“. Jde totiž i o to, že využití prostředků v internetové branži je značně diverzifikováno a dělí se do několika různých oblastí.

V.Reding: Nejsem obhájce myšlenky evropského regulátora (radiotv.cz)

V první reakci po přečtení titulku mě napadla myšlenka o schizofrenním chování, ale hned poté jsem si uvědomil, že nejde o podporu/nepodporu nového evropského regulátora pro telekomunikace, ale o mediální regulaci. V případě nových pravidel pro telekomunikace totiž byla eurokomisařka Redingová předkladatelem. V případě snah o hypotetické vytvoření celoevropského mediálního regulátora nejde o nic nového, ale naštěstí stále téměř jednoznačně odmítaného ( a nepotřebného).

http://www.radiotv.cz/digital-clanky/4949/viviane-reding--nejsem-obhajce-myslenky-evropskeho-regulatora.html

Rok 2007: NOVA plně podporuje TPP a je připravena se ho zúčastnit, ale... (z archivu)

Stanovisko společnosti CET 21 k Technickému plánu přechodu 02. 04. 2007 21:44
CET 21 plně podporuje proces Technického plánu přechodu (TPP) a je připraven aktivně se ho účastnit.
Společnost CET 21 již mnohokrát prokázala, že aktivně podporuje proces digitalizace. Je nejvýznamnějším provozovatelem digitálního televizního vysílání v České republice (digitálně vysílá na území Prahy, Brna, Ostravy a v rámci pilotního projektu Technického plánu přechodu ze zemského analogového vysílání na zemské digitální televizní vysílání i v oblasti Domažlic), investuje významné finanční částky za účelem vysílání v kvalitě High Definition (pozn.ZD duben 2007)a podniká aktivní kroky při získání digitálních licencí. Předložila svůj komplexní návrh přijatelného Technického plánu přechodu a Českému telekomunikačnímu úřadu poskytla komentář k jeho návrhu TPP, provádí také aktivní informační kampaň.
Dlouhodobou prioritou CET 21 je ale zároveň ochrana televizních diváků a zajištění takových podmínek Technického plánu přechodu, které zaručí, že stávající diváci nebudou tímto procesem negativně dotčeni a že úroveň služby poskytování televizního vysílání zůstane zachována. Za naprosto zásadní považuje, aby nedošlo ke zhoršení dostupnosti signálu televizního vysílání a aby diváci nebyli dotčeni zbytečnými náklady, které mohou vyplynout v souvislosti s chybným načasováním harmonogramu TPP a jeho nevhodně zvoleným postupem.
Tyto podmínky chránící jak zájmy diváků, tak i provozovatelů televizního vysílání, zahrnul CET 21 do svých komplexních připomínek k TPP a podal na Český telekomunikační úřad již 30. listopadu 2006. Ten však bohužel připomínky CET 21 v konečném znění Technického plánu přechodu v naprosté většině odmítl a přijal pouze návrhy spočívající ve formálních úpravách textu TPP.
CET 21 také upozorňuje, že do současné doby nebyla vyřešena otázka kompenzace pro stávající provozovatele zemského analogového vysílání za omezení jejich práva využívat přidělené analogové kmitočty (pozn. ZD leden 2008 zákonem umožněno). Tato otázka není dořešena přesto, že ČTÚ je známo, že zástupci provozovatelů zemského analogového vysílání nemohou s ohledem na jejich zákonem stanovené povinnosti při správě cizího majetku připustit významné zhoršení jejich postavení.
Navíc je
nutné zmínit, že z prohlášení ČTÚ a České televize vyplývá, že se strategie ČT v procesu digitalizace výrazně změnila a nelze ji realizovat za podmínek stávajícího TPP (ZD:TP již nově akceptuje).
Vzhledem k výše popsané situaci však není možné, aby k dnešnímu dni CET 21 učinil neodvolatelný závazek podle ustanovení čl. 7 odst. 5 a čl. 9, odst. 6 Technického plánu přechodu a požádal RRTV o příslušnou změnu souboru technických parametrů tak, aby jejich dosavadní rádiové kanály mohly být přiděleny operátorům příslušných sítí a jejich analogové využití ukončováno v souladu s harmonogramem uvedeným v TPP.

SES ASTRA plánuje v Polsku novou satelitní platformu, v Itálii pilotní projekt DVB-SH

Jak potvrdil prezident společnosti SES ASTRA Ferdinand Kayser v prosincovém rozhovoru pro polská média, plánuje se dlouhodobý projekt nové satelitní platformy pro Polsko ve spolupráci s veřejnoprávní polskou televizí TVP. Rozhovory podle prezidenta společnosti pokračují už od roku 2006, podobné rozhovory jsou vedeny i v sousedních státech včetně ČR. V tomto rozhovoru ale nebyly sděleny větší podrobnosti kromě obecné informace, že by se operátor podílel na financování dekodérů pro uživatele a celkové technologické podpoře projektu, který by ale byl vlastněn domácím subjektem. Projekt této tzv.národní satelitní platformy by měl být zcela nezávislý a především technologicky neutrální. Podle dosud neověřených informací polských médií se připravuje podpis Letter of Intent společně s TVP, Polským rozhlasem a mobilním operátorem Polkomtel o přípravě nové platformy. Dnes jsou v Polsku 3 satelitní platformy se 3 milióny zákazníků.

SES Astra se spolu Eutelsatem bude také podle zveřejněných informací podílet na prvním pilotním projektu vysílání v systému DVB-SH v Itálii (Torino), plánovaném ve spolupráci s dalšími subjekty včetně RAI a Alcatelu na březen 2008.

středa 2. ledna 2008

Digitální závěr roku na Domažlicku

Především jako taktický krok byl chápán podzimní návrat NOVY k analogu na Domažlicku. Tento krok zpět po vypnutí analogového televizního vysílání v celém regionu ke konci srpna a návrat znovu k analogu byl pro někoho možná trochu překvapivý a pro mnohé lidi uváděné důvody nepůsobily příliš přesvědčivě ( například k údajně špatné kvalitě vysílání se nikdo další z televizí a dalších subjektů nevyjádřil ani nepřipojil, a také operátor ČRA, zastupovaný při důležitých jednáních stejnými lobbisty jako NOVA, situaci nijak nekomentoval).

Návrat k analogu i po vlastní specifické kampani televize NOVA znejistěl především diváky. Ve svých důsledcích ale toto rozhodnutí nepřineslo návrat diváků v regionu v nějaké větší míře zpět k analogu, ale naopak - ještě více se podpořil přechod na digitální vysílání, zatím a nyní znovu především na satelit. Měl jsem v posledních dnech a týdnech možnost promluvit s řadou lidí v Domažlickém regionu (včetně příbuzných...) a poslední vývoj hodnotili jako převážně negativní. Tedy ve smyslu celkového znejistění a jako podpora skeptického přístupu ke změnám v televizním vysílání. I pro běžného občana (neznalého celé problematiky a zákulisí), alespoň podle moha osobních vyjádření, jsou podobné obraty především potvrzením viditelné snahy neusnadňovat rychlejší přesun k digitálnímu vysílání a zkrácení problematické doby souběhu, zejména v DVB-T , spolu se snahou vytvářet pocit komplikované až chaotické situace. Jde o autentické výroky místních lidí.

Poslední události a nedostupnost nových programů v DVB-T ještě více ovlivňují lidi v regionu, aby situaci vyřešili podle jejich názoru „jednou pro vždy“ a pořizují si nyní téměř jednoznačně a výhradně satelit. Pravdou je, že ne všichni si zpočátku plně uvědomují, že jde v různé míře (ale vždy) o službu placenou. V okrajových částech regionu je s nadějí velmi sledována aktivita České televize a aktuální znění TPP s možností rychlejšího rozšíření digitálního vysílání do západních a nově i do jižních Čech. Vývoj je to celkem zajímavý a pokud je pravdou, že jedním z negativních interních hodnoceních aktivit ze strany současných televizí v tomto regionu byl právě „útěk“ lidí na satelit ( tzn. do značné míry „naředění sledovanosti dosavadních kanálů“), zdají se některá rozhodnutí víceznačná až kontraproduktivní. V tomto případě )rozuhodnutí o návratu k vypnutému analogu) asi ale nešlo přímo o diváky v dotčené oblasti , ale o strategický přístup, a ponechání si záložního korekčního mechanismu.


(Spiklenecké teorie o již dávno a předem připravené dohodě s dalšími zainteresovanými subjekty nechávám investigativním novinářům)

V Americe se regulátoři a politici přou o ukončení přechodu na digitální televizní vysílání

Americký konvergovaný regulátor FCC těsně před koncem roku rozhodl o kontroverzních pravidlech pro ukončení analogového televizního vysílání, která by některým provozovatelům vysílání měla umožnila rozfázovaný přechod na digitální vysílání, který by si do jisté míry modifikovali dle konkrétních podmínek. Obecně je tento krok velmi kritizován, zejména zástupci Demokratické strany je charakterizován jako krok zpomalující finální fáze přechodu na digitální vysílání před plánovaným termínem, kterým je únor 2009. Podle jiných kritiků chybí zkušební provedení úplného přechodu v některém z regionů.

Užitečné odkazy: Africké a další sdružení regulačních orgánů

AFRIKA

Také africké státy mají společnou organizaci regulátorů televizního a rozhlasového vysílání: jedná se o jakousi obdobu evropské asociace EPRA, i když ve své praxi řeší diametrálně odlišné problémy. Ve většině afrických států jsou zcela specifické podmínky a mediální sektor je různě rozvinutý, převážně dominují státem řízená nebo spravovaná elektronická média, i když zejména v poslední době roste počet aktivit zahraničních komerčních médií.

Členy sdružení African Communication Regulation Authorities Network (ACRAN) jsou státy (Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinea, Bissau Guinea, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Democratic Republic of Congo, Sao Tome, Senegal, South Africa, Tanzania, Tchad, Togo, Tunisia).
http://www.acran.org/index.fr.php

Středozemí

The Mediterranean Network of Media Regulatory Authorities byla založena v roce 1997 v Barceloně z iniciativy šéfa francouzské CSA. Členy jsou kromě francouszké CSA také španělské CAC a CMT , portugalskén ERC, za Itálii Italian Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), řeská Greek National Council for Radio and Television, maltská Broadcasting Authority, Kypr (the Cyprus Radio Television Authorityú. TUrecko (the Radio and Television Supreme Council from Turkey) a také izsraelská the Council for Cable TV and Satellite Broadcasting a SATR a ještě marocká the HACA. V poslední době je asociace pasivní.

http://www.rirm.org/

Severské země

spíše neformální sduržení mají severské země Norsko, Švédsko, Finsko, dánsko a Island.


Tripartita

na pravidelných setkáních jednají také regulátoři také spíše neformální skupiny v sestavě Francie/Německo/Velká Británie (CSA/ALM/ITC nyní OFCOM)


Frankofonní státy

Evropské země doplněné o státy Afriky , více na sránkách belgické CSA: http://www.csa.be/breves/show/152 nebo u franc.CSA: http://www.csa.fr/actualite/communiques/communiques_detail.php?id=123768

UPC vyhlásilo válku!

Tak přesně tak zněla jedna z mnoha dnešních SMS od lidí z branže k jednomu z dalších do značné míry očekávaných kroků v reakci na přijetí digitální novely, byť ne v takové rychlosti a razanci. Tomu předcházelo poněkud ekvilibristické řešení, které se vypořádává s aplikací must carry. Již delší dobu není pro mediální zákulisí žádným tajemstvím, jaké kroky dominantní operátor kabelových TV systémů u nás a někteří jeho lobbisté připravovali, jen se přesně nevědělo kdy a v jaké podobě. Myslím, že i z dnešních reakcí v médiích je zřejmé, že poslední rozhodnutí nepostrádá jisté prvky „odplaty“ a to zřejmě i v určitém osobním duchu tak, jak o tom hovoří nejen diskutéři k příslušným článkům na webu, ale i někteří ze zástupců postižených stran. V zákulisí i o tomto kroku bylo také dost informací a indicií (včetně svědků), jen je s podivem, že výběr padl právě a jen na jeden subjekt... Zajímavé bude rovněž asi i očekávané posouzení soutěžního regulátora ke kroku dominantního hráče na trhu, který se rozhodl k výběru jen jednoho TV programu , když ostatní programy nebyly do digitální nabídky přesunuty a jsou i nadále součástí levnější analogové varianty. Obecně je to ale krok směrem k digitálním balíčkům v rámci digitálního kabelového vysílání, a určitým způsobem podpora digitalizace jako takové, ale zatím spíše obecně. Ve skutečnosti jde o určité cenové úpravy s nutnosti příslušného vybavení. I tak ale mají diváci i přes další programové změny stále dobrou možnost v přístupu k více televizním programům a k tomu i další služby. Je ale docela možné, že další dění může pokračovat právě v duchu oné SMS v titulku, zejména, má-li člověk možnost sledovat aktivity některých lobbistů. Plánovaný balík žalob a stížností včetně „Bruselu“ asi nebudou zřejmě poslední.

K tématu zajímavý odkaz:
http://www.upczone.cz/viewtopic.php?t=1649

A z diskuze na DIGIZONE:
Škoda, že tohle svérázné chování místo k přechodu na DVB-C spíš motivuje k odchodu od UPC jako takového
http://www.digizone.cz/aktuality/upc-vysouplo-ocko-z-analogove-kabelove-nabidky/vse-nove/

Rok 2008: také válka/souboj satelitních TV platforem

Trochu jsem parafrázoval článek O.Austa Fenomén 2008 - Válka webů , s jehož obsahem v zásadě souhlasím. Přesto si myslím, že pro podstatně více diváků než doposud se otevírá svět satelitní televize, a to díky frekvenci tématu digitalizace v médiích a do jisté míry i pod "hrozbou" ukončení analogového televizního vysílání. A v neposlední řadě kvůli některým zjevným nebo skrytým průtahům či reálným nebo občas i PR podporovaným "problémům" s DVB-T. je jen otázkou, zda se operátorům a "přístupovým" společnostem podaří připrvavit dostatečně atraktivní nabídku a na jaký podíl se stelitní příjem mezi diváky dostane. Optimisticky se odhaduje se , že dojde k nárůstu až na 25% z celkového počtu domácností.Trh satelitního vysílání se v letošním roce rozvine i díky novým satelitům, se kterými se počítá od první poloviny roku. Nové satelity v roce 2008 budou mít Astra, Eutelsat i Telenor, které budou zasahovat střední Evropu včetně ČR a lze proto očekávat i zvýšení konkurečního snažení v tomto oboru.

Prezidentský kandidát trvdě kritizuje lpění na dosavadním status quo, platí to i pro mediální oblast?

Kandidát na prezidenta za ČSSD, SZ a dalších uskupení Jan Švejnar, který finišuje se svojí předvolební kampaní, se dnes v rámci cyklu komentářů Hospodářských novin tvrdě opřel do přežívání dosavadních nabytých pozic v hospodářství i politice a jejich využívání a preferuje dynamičtějští změny. Jde sice obecnější vyjádření , ale věřme , že i do toho lze zahrnout významnou ekonomickou i politickou složku hospodářství, kterými média a zejména média elektronická jistě jsou. Současný přežívající dominantní stav v mediální televizní branži s omezenou soutěží si jistě dynamické změny v souvislosti s digitalizací zaslouží. Zejména v zájmu diváků.

Jan Švejnar:... To je dvojnásob důležité v dnešním světě, který mnohem více funguje na dynamickém principu přesunů kapitálu, technologií a pracovních sil než na statickém principu dlouhodobého udržení a využívání nashromážděných statků.
..“ http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=222115

NOVU v digitalizaci nejvíce naštval stát

http://hn.ihned.cz/2-22687390-500000_d-83
Z rozhovoru s generálním ředitelem TV NOVA:

HN: Co vás v poslední době nejvíc naštvalo?
Dlouhodobě mě nejvíc štve přístup státu k nám v oblasti digitalizace. Pokud technický plán přechodu na digitální vysílání nebude napsaný správně, celý proces doběhne do fáze, kdy s ním nikdo nebude schopen nic dělat. To může ve finále způsobit, že operátoři nebudou schopni postavit své sítě, televize nebudou schopny vysílat, my nebudeme schopni přihlásit se k technickému plánu přechodu, tím pádem nedostaneme žádné kompenzační licence a celá struktura bude k ničemu. Snažíme se to vysvětlit normálními argumenty, není to tak, že bychom chtěli něco zdržovat.

HN: Majitelé malých televizí, které čekají na digitalizaci, by na tuto otázku asi odpověděli, že je nejvíc štve právě toto zdržování Novy...
Ano, můžeme je štvát, ale oni používají zástupné důvody. Cítí se diskriminovaní tím, že jsme úspěšní a oni by chtěli být také. Tak to ale na světě nechodí. Je to stejné, jako kdybych se já dnes rozhodl míchat třeba mangovou šťávu a stěžoval si, že Coca Cola prodává velké množství nápojů, a tím pádem mi nedává šanci umístit zboží v supermarketech. Dostali jsme možnost provozovat televizní vysílání už dávno a máme na trhu pozici, kterou nechceme vzdávat. Prostě se chováme tržně. Nikdo se přece nevzdá určité pozice proto, aby umožnil přístup někomu, kdo mu bude ve finále brát diváky a v konečné fázi i peníze. Navíc není pravda, že v rámci digitalizace všichni prahnou po tom, aby měli větší počet programů. Kdo si chce dnes pořídit více kanálů, tak si jednoduše koupí satelit nebo se připojí na kabel. Digitalizace bude o větší kvalitě.

Digitalizaci nechtějí

Z monitoringu:
2.1.2008 Novojičínský deník/Deníky Moravia str. 3 Novojičínsko
(plk)

Příbor/ S přechodem na digitalizaci vysílání Sdružení obecních televizí Vratimov v prvním pololetí letošního roku nesouhlasí zastupitelé Příbora. Ti sdružení, které slučuje místní televize v několika obcích Moravskoslezského kraje a jež vysílají díky licenci klimkovické firmy Local TV, nedoporučili přechod na modernější formu vysílání z důvodu nepřipravenosti většiny obyvatel.Region Severní Morava

Uplynula lhůta, ve které NOVA plánovala „přehodnocení“ svého duálního vysílání na Domažlicku

Koncem roku uplynula lhůta, kterou si orientačně sama stanovila televize NOVA pro přehodnocení "přehodnoceného" opuštění analogu v Domažlickém regionu a opětovný návrat bez České televize zpět k analogovému vysílání. Nevím jak a zda někdo řešil problémy kvůli kterým se alespoň podle mediálního zdůvodnění NOVA rozhodla vysílat na Domažlicku duálně v analogu i digitálu. Nezaregistroval jsem , že by například operátor , zastupovaný stejnou lobbistickou společností jako televize NOVA, podnikal nějaké kroky ke zlepšení tehdy kritizované kvality vysílaného signálu, na kterou si podle TZ diváci stěžovali...
Zatím proběhla v dnešních HN již mnohokrát komentovaná prezentace nových záměrů TV NOVA spolu s dalšími superaltivy k vlastní perspektivě a kritika státu - takový digitálně mediální novoroční projev.

"...Věříme, že výše uvedené problémy se nám v nejbližší době, pokud možno do konce roku 2007, podaří vyřešit, a že budeme mít možnost i nadále v oblasti Domažlicka vysílat jen prostřednictvím digitálního signálu,“ doplňuje generální ředitel TV Nova Petr Dvořák..." zaznělo v podzimní TZ TV NOVA k návratu do analogových časů


"NOVA jako základ budoucí rodiny programů podle M.Krumla popularizuje digitalizaci"

"....TV Nova z hlediska popularizace digitalizace odvedla práci, kterou stěží může nahradit nějaká vládní kampaň, tedy pokud by taková existovala. Digitalizace mimo jiné pro televize tohoto typu – tedy lídry trhu – znamená podstatný nástroj k posílení jejich pozice. Vedle centrální nabídky mohou budovat jakousi rodinu, jejíž jednotlivé subjekty jsou zaměřeny na menšinové cílové skupiny..."

http://www.istrategie.cz/scripts/detail.php?id=331823

Čína se připravuje na změnu regulace médií

Čína chystá změnu regulačních pravidel pro elektronická média a on-line video služby a podobně jako například v zemích EU by mohlo dojít ke striktnímu oddělení regulace obsahu od regulace přenosu. Kompetence se pravděpodobně rozdělí mezi Státní úřad pro rádia, TV a film a čínské Ministerstvo informatiky (MI). Ministerstvo by se mělo podle plánů více věnovat internetovým projektům, ale výsledek není zatím jistý. Dosud se vede poměrně ostřejší diskuze, ve které zatím převařují názory na de facto duplicitní regulaci, kdy by provozovateleé video projektů získávali licence od státního úřadu pro média a následně povolení MI pro provoz video obsahu prostřednictvím internetu. Jde o oblast, kde se v poslední době angažují velké zahraniční korporace. Oznámil to na výroční konferenci čínský ministr informatiky Wang Xudong.

úterý 1. ledna 2008

Co vše se najde v jednom projevu

Nastává série desítek tradičních mediálních a politologických rozborů novoročního projevu prezidenta, něco jako žně politologů a novinářů/komentátorů ( a někdy spíše něco jako povinnost)....
Nechybí vlastní interpretace ze strany autorů komentářů resp. interpretace všeho v projevu vyřčeného a ve značné (často i ve větší...) míře i toho co tam řešeno nebylo... a přirozeně převážně ze subjektivního pohledu ( a zjevně dle preferencí autorů před únorovou volbou prezidenta..). Tradičně se dají předvídat některé postoje, asi nejjednodušší je to v případě serverů aktuálně a novinek.
Jde o tradiční postup, letos zajímavější končícím mandátem a pomalým startem kampaní v rámci volebního roku (senát a kraje, podzim 2008). Opozici (obecně) jde a tradičně i o co nejrychlejší a nejrazantnější reakci co nejdříve po projevu.

Alternativní forma novoročního projevu protikandidáta via čtk:
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=222074
(P.S. z oblíbených mediálních klišé chybí označení protikandidáta něco ve smyslu „nejsledovanější pár v zemi“ v rámci tour po Praze a dalších městech...)

a nechybí ani hodnotící analytičtí politologové...:
http://www.ct24.cz/zpravy/index_view.php?id=246679
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/klausuv-projev-se-nelibil-alibisticky-a-bez-vize_37126.html


Celkový souhrn akt.odkazů:
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=222066

aktuálně záznam z Rádia Impuls (V.Havel):
http://www.impuls.cz/vaclav-havel-v-impulsech-vaclava-moravce/article.html?id=218405