středa 16. ledna 2008

Vypořádání připomínek k TPP možná už příští týden

Pravděpodobně do konce měsíce ledna by mohlo proběhnout vypořádání připomínek jednotlivých subjektů k návrhu Technického plánu přechodu. Některé pracovní teze od hlavních subjektů na trhu požadují podle informací z kuloárů ukončení analogu až v červnu 2012, i když dříve žádaly například posun z roku 2009 na 2010.... Prvotní informace by podle médií měly být poskytnuty na pravidelném brífingu ČTÚ.

Návrhem TPP se velmi podrobně zabývala také Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR (NKS) na svém prvním letošním zasedání, které se uskutečnilo v minulém týdnu. Ze strany NKS je kladen důraz především na sjednocení termínů nebo mechanismů určení těchto termínů vypnutí sekundárních vysílačů, především z důvodů sladění informační a komunikační kampaně v příslušných regionech. Teze kampaně byly také součástí 1. zasedání NKS a do příštího zasedání na počátku února by mělo dojít k jejich precizaci a bude navržen další postup pro přípravu podrobného zadání a realizci veřejné soutěže...

Ve finále je také připomínkování návrhu Nařízení vlády k poplatkům za využívání kmitočtů , které rozlišuje ceny v návaznosti na TPP ( a na dobu před a po switch-off) a celkově jejich úroveň v navržené verzi zvyšuje z dnešních mimořádně nízkých cen na jejich ...násobek. Původně byl návrh součástí tzv. digitální novely, ale na doporučení legislativců z LRV došlo k oddělení návrhů do dvou různých právních norem.

Počátkem února by měla proběhnou podrobná diskuze v rámci NKS k finálnímu návrhu novely ZEKu před jejím předáním do standardního řízení před schválením ve vládě.

Žádné komentáře: