pátek 30. dubna 2010

Aktualizováno -Vláda projedná Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016

Vláda projednání zásadního plánu zatím prerušila,ale schválila dodatekatek pro filmaře. Podle ČRo si filmaři mohou nechat od státu nechat zpětně proplatit peníze utracené za natáčení. dostanou peníze za natáčení zpětně "...Na pobídky čekají hlavně zahraniční producenti. Ti už dříve oznámili, že pokud jim stát vrátí peníze, budou se sem vracet. Podle ministra kultury Václava Riedlbaucha je schválení pobídek otázkou několika dnů.„V Bruselu očekáváme definitivní projednání naší žádosti, takzvanou notifikaci celého programu. Dostali jsme ještě několik otázek k zodpovězení a je to podle mne otázka několika málo dnů a očekáváme pozitivní zprávu,“ řekl podle ČRo Riedlbauch.

Z programu pondělního zasedání vlády považuji za velmi důležitý bod, předložený ministrem kultury. Jde o návrh Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016, který byl před časem předložen k veřejnému připomínkování a který by měl vnést jasnou strategii pro další roky v dané oblasti.

Dosud je do projektu dílčí podpory kinematografie zapojena i televizní digitalizace, resp. část prostředků z reklamy vysílané na ČT jde jako mandatorní výdaj ve formě pevné roční částky (bez ohledu na objem získaných fin. prostředků z reklamy) na Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie . Dosavadní návrhy na speciální legislativu vždy zůstaly ve fázi projednávání i přes aktivní snahu MK ČR nedokončené kvůli antagonistickým zájmům a nedohodě v PSP.

Část z pracovních tezí návrhu:
I. Legislativní opatření
1. Zajistit dlouhodobě udržitelné zdroje financování Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie na vlastní činnost Fondu a zejména na podporu projektů z oblasti kinematografie
2. Podpora tvůrčí činnosti v oblasti kinematografie
3. Podpora distribuce českých i zahraničních filmů
4. Podpora filmových festivalů a přehlídek
5. Novelizace zákona o audiovizi v návaznosti na praxi
6. Novelizace zákona o státním fondu (technická novela / celá novela)
7. Digitalizace filmového obsahu a jeho zpřístupnění
8. Označování AV děl z hlediska přístupnosti
9. Posílení audiovizuálního průmyslu (stimuly)
10. Podpora mezinárodní spolupráce, proces realizace Evropské úmluvy o koprodukci

II. Metodická opatření
11. Podpora mobility tvůrčích profesí v oblasti AV (vízová politika, sociální pojištění…)
12. Práce dětí při výrobě AV děl a další specifika práce v oblasti kinematografie
13. Vypracovat strategii pronájmů státních objektů a objektů v majetku veřejné správy pro filmová natáčení
14. Podpora technického rozvoje a modernizace kinematografie (zachování stávající sítě kin), digitalizace kin
15. Strategie prezentace české kinematografie v zahraničí
16. Vzdělávání, včetně posilování mediální a filmové gramotnosti, podpora seminářů a workshopů
17. Podpora filmové kritiky, odborných časopisů se zaměřením na kinematografii
18. Boj proti pirátství
19. Ocenění české kinematografie
20. Evidence podnikatelů v oblasti audiovize
21. Evidence děl
http://www.mkcr.cz/cz/materialy-k-diskusi/odbor-medii-a-audiovize-32011


Vláda také projedná Výroční zprávu ČTÚ za rok 2009 , která bude k dispozici na webu zde..
nebo tady


úterý 27. dubna 2010

O digitalizaci v rozhlase, na krajském úřadu i na konferenci ČAEK

Téma digitalizace se dostalo i na právě probíhající zajímavé výroční konferenci asociace ČAEK, včetně vystoupení ministra vnitra M.Peciny, i když v dalším programu akce už spíše jako minulost, neb se řeší co dál s kmitočty a celková strategie DIGI Česko. Mj. největší světový operátor AT&T je novým členem asociace.

V dnešním vydání pořadu Impulsy V.Moravce na rádiu IMPULS se hovořilo také o digitalizaci.
"Digitalizace není modrá ani oranžová.. a má už nejhorší za sebou...."
Další akce bude například v polovině května - Digitální milníky (18.5.2010) . Je připraveno také setkání s jihočeskými starosty v rámci kampaně v ČB (6.5.2010 na KÚ) a další technicko-odborný seminář pro anténáře na Brněnsku.

Pavel Dvořák jmenován předsedou Rady ČTÚ

Vláda na svém dnešním jednání jmenovala na další funkční období členem a předsedou Rady ČTÚ Dr. Pavla Dvořáka (jednomyslně). Mandát člena Rady je dle zákona pětiletý, pozice předsedy rady ČTÚ je na 3 roky.

čtvrtek 22. dubna 2010

Vláda bude jmenovat předsedu Rady ČTÚ

NA JEDNÁNÍ VLÁDY V PONDĚLÍ JE v souladu se ZEKem ZAŽAZEN BOD - Návrh na jmenování předsedy a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu č.j. 307/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

CHAT k digitalizaci na jihu Čech


ON-LINE: S koordinátorem digitalizace Zdeňkem Duspivou

České Budějovice - Redakce vašeho deníku pro vás připravila další zajímavý rozhovor.
včera 15:16.

Národní koordinátor pro digitalizaci televizního vysílání Zdeněk Duspiva.Autor: DENÍK/ArchivNevíte, jak se připravit na digitalizaci?

Nejste si jisti, jestli se vás vypnutí analogového vysílání týká?

Narazili jste na něco, čemu nerozumíte?

Ptejte se!

V pondělí 26. dubna od 11 do 12 hodin vám odpoví národní koordinátor pro digitalizaci televizního vysílání Zdeněk Duspiva.

Otázky můžete
pokládat už nyní zde...


http://ceskobudejovicky.denik.cz/online_rozhovory/online_duspiva_digitalizace.html

Pravidla pro evropské telekomunikace bude nyní po nesplněném „Lisabonu“ určovat „GRANADA“.

Ministři telekomunikací Evropské unie se shodli na tzv. prohlášení z Granady, které staví základy digitální budoucnosti Evropy založené na komplexním pokrytí širokopásmovým připojením v EU do roku 2013 spolu s odstraněním regulačních překážek pro přeshraniční transakce, jednotný „digitální trh“ a také se společnými právními předpisy proti pirátství.

Setkání ministrů bylo organizačně složité kvůli známým potížím s „prachem“. Akce se tak přímo zúčastnilo jen 5 ministrů čl. států, dalších 15 pak prostřednictvím videokonference.

Akce se samozřejmě zúčastnila staronová komisařka Neelie Kroes (nyní pro digitální agendu), která prohlášení podpořila s tím, že dohodnuté zásady za Granady budou následně začleněny do Strategie 2020, která má být schválena v červnu.

středa 21. dubna 2010

ZEK v Senátu schválen

254 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony byl dnes Senátem schválen.
Hlasování 50:1:11

Stenozáznam

čtvrtek 15. dubna 2010

Britové omezují regulaci lokálních rozhlasových stanic

Britský konvergovaný regulační orgán OFCOM dnes oznámil zavedení nových deregulačních pravidel pro činnost lokálních komerčních rádií. Důvodem je mj. i fakt, že postupně klesají finanční zdroje i podíl reklamy na těchto malých stanicích a hrozí riziko jejich existenčních potíží či dokonce rozsáhlejší vlny krachů.

V návaznosti na přijatou celostátní digitální koncepci (Digital Britain,Digital Economy Act 2010 ) tak nyní může regulátor přijmout řadu kroků, které zmírní regulaci pro lokální provozovatele rozhlasového vysílání. Nyní bude například možné snadfnější fúzování a slučování stanic či jejich mateřských vlastnických struktur, včetně programového a síťového slučování… Ve hře je nově na základě žádosti i možnost úpravy dosud pevně limitovaných podílů lokálních a zpravodajských prvků ve vysílání těchto stanic. Součástí plánu je i podpora při přechodu na digitální rozhlasové vysílání, konkrétně DAB(DAB+).

Statement je zde (pdf)

Na spektrum „po americku“

Americký regulátor FCC dokončil rozsáhlé studie o budoucím využití kmitočtového spektra. Má to být údajně i následováníhodný příklad i pro další státy. Jednou z hlavních zásad při dalším rozhodování, podobně jako v dalších zemích, je kritérium transparentnosti. I proto byla spuštěna speciální webová stránka www.fcc.gov/spectrumdashboard (zatím BETA verze), kde lze dohledat vše o kmitočtech a dalších rozhodnutích v rámci celé země (USA). Mimochodem na tomto webu můžete zjistit třeba i skutečnou rychlost přenosu dat svého internetového připojení. FCC mj. dospěl k závěru, že spektrální politika bude patřit k hlavním pilířům budoucího hospodářského růstu.

http://reboot.fcc.gov/reform/systems/spectrum-dashboard

Zpráva se také zabývá způsoby, jak podpořit efektivnější využívání rádiového spektra. Hlavním cílem Američanů je poskytnout větší možnosti pro bezdrátové širokopásmové připojení, a to zcela jistě na úkor kapacit dosud určených pro vysílání.

FCC pracuje na tom, jak získat alespoň dalších 500 MHz pásma pro bezdrátové širokopásmové služby v průběhu příštích deseti let a nejméně 120MHz již do roku 2015. Vzniká tak požadavek na broadcastery, aby se vzdali části svých kmitočtů, zejména v případě duplicity resp. při využití možnosti „sdílení“(zatím dobrovolně…).

Pro ono dobrovolné rozhodnutí se v návrzích FCC objevují asi nejvíce kontroverzní prvky - objevil se i návrh, že pokud vysílatelé vrátí část rádiového spektra, dostanou podíl na zisku z aukce kmitočtového spektra od vlády. K tomu ihned započala velká diskuze, a to i na právě probíhající akci NAB. Panují obavy o narušení celistvosti i kvality vysílacích televizních a rozhlasových služeb.

VÝROČNÍ KONFERENCE ČAEK 2010

VÝROČNÍ KONFERENCE asociace ČAEK se uskuteční v Praze 27. – 28. dubna 2010 pod názvem : " Placený obsah sítí a služeb elektronických komunikací". akce se uskuteční pod záštitou ministra vnitra České republiky Ing. Martina Peciny, MBA a rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Tématem bude mj. i problematika správy kmitočtového spektra a aktuálního vývoje veřejné konzultace ČTÚ k tomuto tématu a strategický projekt Digitální Česko od MPO.

..............................................
Za týden v úterý 20.4. proběhne také další zasedání Technické pracovní skupiny NKS na ČVUT.

středa 14. dubna 2010

DVB-T2 i v ČR

Po Velké Británii, Finsku , Švédsku, Itálii, Španělsku či Německu a dalších zemích včetně sousedního Rakouska bude mít i Česká republika testy digitálního televizního vysílání v novém systému DVB-T2. Rakousko spustilo testy televizního vysílání 12.dubna letošního roku na dobu jednoho roku. Operátor ORS k tomu využije vysílač Kahlenberg nedaleko Vídně pro vysílání veřejnoprávních programů ORF 1 a ORF 2 spolu s rozhlasovou stanicí HD Radio Ö1. Komerční vysílatelé by se měli do rakouského projektu zapojit záhy.

V případě ČR je kromě odborné konference plánován ostrý test vysílání jako krátkodobý projekt, a to v Praze v polovině května 2010. Operátor ČRa bude v rámci akce spolupracovat v počátku zatím s komerčními subjekty na ukázce HD terestrického vysílání, resp. přenosu signálu v systému DVB-T2. Prezentace se zúčastní i zahraniční experti se zkušenostmi z prvních podobných projektů.

Pro další kroky připravuje regulátor ČTÚ projekt aplikace nového technologického systému a související opatření, koncepční řešení je i obsahem připravované nové komplexní státní strategie „Digitální Česko“ od MPO, v rámci kterého se počítá mj. i s participací NKS jako vládního pracovního orgánu pro danou oblast. Pro další kroky je pak kromě splnění dohodnutých podmínek a uvolnění/vrácení kmitočtů a systémového rozhodnutí o jejich využití nutné také dokončit nezbytný legislativní rámec, který je v současné době v závěru schvalovacího procesu (Senát). Příslušná ustanovení, která by ulehčila a zajistila vhodné podmínky nejen pro samotné experimenty, ale zejména pro celkový další pokrok digitalizace, byla v podobném znění obsažena již v návrzích zákonných úprav před více než rokem (a také byla spolu s dalšími předmětem velkých lobbistických zákulisních aktivit). Projednávání zákona nakonec nebylo z mnoha dalších objektivních důvodů vč. očekávaného konce mandátu vlády i PSP dokončeno. Vývoj pokračuje dál, je ale nezbytné dokončit probíhající procesy a dobře připravit všechny další návaznosti a to v době poměrně překotného technologického vývoje spojeného s masivní propagací a nezbytnou marketingovou a PR podporou ze strany přímo zainteresovaných komerčních subjektů.

Mediář už není mediář, ale MÉDIÁŘ... nový profesionální web o médiích

Původní web studentů žurnalistiky a dalších lidí se přesunul na novou adresu
http://studentsky.mediar.cz/, na původní adrese zahájil provoz profesionální server o médiích (O.Aust,PPF Media a.s, kt. provozuje projekt www.naseadresa.cz). Z aktuálního vydání se pak mj. lze dočíst i další změny v médiích, přesun J.Plesla z Lidovek do HN a řadu dalších změn. K těm již proběhlým patří například mediálně prezentovaný odchod M.Motejlka z ČRo (http://www.motejlek.com/)

Jak zastavit digitální mafii?

...zajímavý titulek i článek v časopise VISIONS (časopis o lidech, technologiích a inovacích) -nakonec i přes očekávání se netýká digitalizace televizní... Časopis je spolu s dalšími materiály a podklady ssoučást ohlasů z letošního ISSS 2010, kde byl i blog k digitalizaci. Letos nakonec i přes relativní standardní průběh digitalizace (tzn. pro řadu lidí i subjektů už i do jisté míry méně zajímavý ..) poměrně dost navštívený včetně poměrně rozsáhlé a zajímavé diskuze. K tomu patří i některé již delší dobu neslyšené dotazy


(například "Kdo si tu digitalizaci vymyslel, který politik?"), za které díky, zejména je-li možnost odpovědět a vysvětlit. Poměrně příznivé ohlasy měla i prezentace a stánek NKS, vše podrobněji a později vč. dokumentace. Rozhovory: http://www.digitalne.tv/videosekce/ , videozáznam zde


Mezitím v Jižních Čechách pokračuje regionální část kampaně, zejména projekt asistence a podpory osobám se zdravotním postižením, vč. seminářů a individuální technické asistence atd.

Zpráva o čerpání prostředků na digitalizaci za rok 2009 na vládě

V pondělí na vládě zpráva NKS o čerpání prostředků na digitalizaci vč. infokampaně za loňský rok, podrobnosti po jednání vlády
"Čerpání rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2009" č.j. 352/10, Předkládají: ministři vnitra a kultury

p.s. "... kdo nepůjde s dobou, tedy s digitalizací, může počítat jen s velmi krátkou a trpkou budoucností.." - ZÍTRA v Denících Bohemia

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání definitivně schválen, ZEK je ve finále v Senátu

"Hlasování pořadové číslo 26, z přihlášených 186 poslankyň a poslanců pro návrh 148, proti 3. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali."

Poslanecká sněmovna akceptovala dílčí doplnění a změny ze Senátu a schválila "Audiovizuální zákona"(ZÁKON o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)). Komentáře a zprávy čtk i dalších byly nyní již v jiném znění než v předešlé době, do značné míry poznamenané lobbistickým vlivem některých zájmových sdružení a firem... Mj. tak budou podpořeny TV ve svém doplňkovém financování, což přeneseně může pozitivně ovlivnit i pokračující digitalizaci.

Původní text zákona z PSP, nyní doplněný o PN ze Senátu.

P.S. ZEK (resp. novela) je nyní projednáván v Senátu, zatím byl plně akceptován při včerejším projednávání v garančních výborech

P.S. II. Novela byla v podstatě kladně přijata i na dnešní "mediální komisi", na plénu by mohl být projednávána již za týden

středa 7. dubna 2010

„Digitální Česko“ - zahájena veřejná konzultace

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes otevřelo diskuzi o tezích, z nichž bude vycházet nová strategie v oblasti elektronických komunikací nazvaná "Digitální Česko". Hlavní prioritou plánované strategie je podpořit vysokorychlostní přístup obyvatel České republiky k vysokorychlostnímu internetu tak, aby nikdo nebyl předem vyloučen z možnosti využívat služby elektronických komunikací.

více na www.mpo.cz
Konzultační dokument pro přípravu strategie„Digitální Česko“
Digitální Česko - veřejná konzultace (ppt)

"... 13c) maximalizovat efektivní využívání rádiového spektra a zahájit diskuzi k přechodu na efektivnější systém pro digitální televizní vysílání DVB-T2. Současně analyzovat potřeby a právní instituty vedoucí k přechodu na digitální rozhlasové vysílání. ..."

neděle 4. dubna 2010

Český ZEK je na programu dubnového zasedání Senátu i jeho výborů

Novela ZEKu po zdárném průběhu projednávání a po schválení v PSP je nyní již zařazena na program nadcházejícího 18. zasedání Senátu - na plénu je v programu v rámci schůze, zahajované ve středu 21. dubna v 9 hodin , se senátním číslem tisku 254 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh je přiřazen do Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a do 2 výborů - Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (návrh projedná na své 15. schůzi se 13. dubna v 9:30 hodin, zpravodaj senátor Zdeněk Janalík ) a Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu ( úterý 13. dubna 2010 dopoledne, zprav.Jiří Nedoma).

Lhůta pro Senát je 28.04.2010

Nový „ZEK“ vnímán jako kontroverzní (v Bulharsku)

V prosinci 2009 Bulharská vláda (Rada ministrů) předložila návrh zákona o změně a doplnění zákona o elektronických komunikacích do Národního shromáždění. Návrh zákona byl připraven s cílem vyřešit mj. i některé právní problémy, které se objevily od poslední změny článku 251 tamního zákona o elektronických komunikacích a výrazně ovlivnil mj. i vyšetřovací činnosti soudního systému. Dalším důvodem pro změny zákona jsou požadavky na provádění směrnice 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí v bulharských právních předpisech.

Podobně jako v ČR je i tato pasáž předmětem politických přestřelek (u nás aktuálně podání u Ústavního soudu). Jako důsledek ostré vlny nesouhlasu (i mezi obyvateli..) zahájila bulharská vláda „ proces konzultací“ se všemi zúčastněnými stranami s cílem změnit znění článku 251 zákona o elektronických komunikacích způsobem, který by neomezoval „právo na soukromý život občanů“. Podklady v bulharštině zde

Ve Walesu definitivní konec analogu, v Peru start digitální terestriky

Wales se stal dalším pouze digitálním územím v rámci Velké Británie. S koncem března byl ukončen provoz zastaralého analogového televizního vysílání všech dosavadních televizních programů.

Na jiných kontinentech, kde se odehrává mj. i bitva „technologických standardů", digitální terestrické vysílání zatím pouze začíná, bez vypínání analogu. Příkladem je aktuálně jihoamerické Peru, kde v souvislosti s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbalu bylo před pár dny spuštěno první digitální terestrické TV vysílání ( s „brazilským“ standardem“). ASO je plánováno ale až na rok 2020.

Také Maďaři spokojeni s přechodem na digitalizaci

Většina Maďarů má podle zahraničních analytiků velmi pozitivní pohled na přechod na digitální vysílání. Například i podle v médiích prezentované studie, kterou provedla společnost Ariosz pro maďarský telekomunikační úřad (NHH), je patrná celková spokojenost. Podle studie je kabelová TV stále nejpopulárnější způsob TV přijmu (59,8% domácností , 2.392.100). Přes 820.000 domácností se spoléhá na terestrický příjem, zejména mimo hlavní centra. Ke konci roku 2009 pak měla více než čtvrtina maďarských domácností přístup k digitálnímu televiznímu vysílání.

ASO je v Maďarsku plánováno podobně jako u nás na konec roku 2011, Jako pozitivní trend proces digitalizace vidí podle průzkumů více než 49% obyvatel. Proti je méně než jedna desetina obyvatel.

Dokončení přechodu na digitální vysílání ve Španělsku

Dne 30. března se vypnuly poslední vysílače a k 2. dubnu 2010 přišlo více než 16,5 milionů diváků ve Španělsku definitivně o zastaralé analogové terestrické televizní vysílání. Přechod na digitální vysílání začal v listopadu 2005, kdy bylo sestaveno a postupně spuštěno pět národních multiplexů, provozovaných na bázi free-to-air televize.

Zahájení free-to-air platformy následovalo po neúspěchu původní pay-TV ( Quiero TV,- od května 2000).
Přechod na digitální TV je ve Španělsku považován za úspěšný – podle aktuálních údajů , zveřejněných promo organizací Impulsa TDT, dosáhla na konci února 2010 penetrace DVB-T 83,6% domácností. Celkem bylo od roku 2005 prodáno 27,2 milionu přijímačů pro DVB-T a odhady uvádějí předpoklad prodeje dalších cca 2 milionů prodaných v průběhu měsíce března. DVB T dosáhlo ve finále pokrytí 98,61% populace pro veřejnoprávní vysílání a 98,18% populace pro komerční vysílací služby.Úroveň spokojenosti diváků je podle aktuálních výzkumů velmi vysoká. Celkovou spokojenost s DVB-T vyjádřila většina diváků - podle průzkumu dali respondenti digitálnímu ter. vysílání rating 6,6 (ve stupnici od 1 do 10). Kromě toho 87% respondentů považuje kvalitu vysílání v DVB-T lepší než v analogu. 78% respondentů pak bylo spokojeno nebo velmi spokojeno s úrovní informací o celém procesu.

Vládní odhady hovoří o celkových nákladech (stát, diváci, provozovatelé TV, výrobci a operátoři) na cca 12 miliard €. Stát kromě informační kampaně podporoval regionální vysílání a s ním související náklady. V rámci procesu vzniklo mj. téměř 40 000 nových pracovních příležitostí.

V současné době podobně jako v dalších státech vč. ČR řeší místní vláda koncept další fáze přechodu a rozvoje služeb v HD.

pátek 2. dubna 2010

Regulační rámec pro elektronické komunikace v Evropské unii - komplet

Doporučuji komplexní materiál se souhrnem evropských předpisů k problematice elektronických komunikací se zakomponováním nových pravidel v rámci tzv. telekomunikačního balíčku.

V návaznosti na přijetí reformního balíku pravidel pro elektronické komunikace v listopadu 2009 předložila Evropská komise soubor příslušných textů týkajících se nových pravidel. Tento soubor textů je nyní k dispozici online - viz odkaz. Brožura obsahuje konsolidované znění příslušných předpisů vč. oblasti správy kmitočtového spektra na úrovni EU. Případně lez dohledat české verze dle čísel a identifikací přísl. předpisů na standardních eurelx stránkách.

I – REGULATORY FRAMEWORK FOR NETWORKS AND SERVICES
 Directive 2009/140/EC (Better Regulation Directive)
 Directive 2009/136/EC (Citizens' Rights Directive)
 Regulation (EC) No 1211/2009 (BEREC Regulation)
 Directive 2002/21/EC (Framework Directive)
 Directive 2002/20/EC (Authorisation Directive)
 Directive 2002/19/EC (Access Directive)
 Directive 2002/22/EC (Universal Service Directive)
 Directive 2002/58/EC (Directive on privacy and electronic communications)
 Regulation (EC) No 544/2009 (amending Roaming Regulation)
 Regulation (EC) No 717/2007 (Roaming Regulation)
 Recommendation 2007/879/EC (Recommendation on relevant markets)
 Explanatory note to the Recommendation on relevant markets
 Recommendation 2009/396/EC (Recommendation on termination rates)
 Explanatory note to the Recommendation on termination rates
 COM 2002/C 165/03 (SMP Guidelines)
 Commission notice on the definition of relevant market (97/C 372/03)
 Recommendation 2008/850/EC (Rules of procedure in Article 7 of the Framework Directive)

II – FREQUENCY POLICY
 Decision No 676/2002/EC (Radio Spectrum Decision)
 Directive 2009/114/EC (amending GSM Directive)
 Council Directive 87/372/EEC (GSM Directive)
 Commission Decision 2009/978/EU (amending RSPG Decision)
 Commission Decision 2002/622/EC (RSPG Decision)
 Decision No 626/2008/EC (MSS Decision)

MFD: Aktuální názory na mediální scénu u nás....

.....Nedávno jsem si chtěl dát na Malé Straně kafe. Šel jsem do Malostranské kavárny, kam jsme léta chodili, a tam...
* Americký Starbucks.
KRAMPOL: Kafe v umělohmotném kelímku! Americký, hnusný! Na místě, kam dřív chodil Jan Neruda. RENČ: Češi jsou schopní prodat babičku i polštář pod hlavou. Jdete v Praze po centru, neslyšíte češtinu a všude se prodávají matrjošky. Všechno patří Rusům a Italům. KRAMPOL: Takoví lidé to tady začali ovládat. Stejně jako televize. Litevec nebo Rumun budou rozhodovat, co se líbí českým lidem.

* Tak oni to asi přímo nerozhodují.
KRAMPOL: Jako bych já jel radit Eskymákům, na co se mají dívat v létě. Za komunistů přišel ředitel Krátkého filmu a řekl: „Jmenuju se Bohouš Steiner, upozorňuju vás, že moje funkce je politická a o filmu vím jen to, že je po stranách děrovaný.“ A co se změnilo? Ten idiot, co dělal na Primě sedm let ředitele...

* Martin Dvořák?
KRAMPOL: Dodnes lituju, že jsem mu nedal přes hubu. Seděl, nohy na stole, nepozdravil a řekl: „Co máte?“ To byl jeho způsob konverzace. Takoví blbci nalezli do všech televizí a jen přebírají pořady ze zahraničí.

čtvrtek 1. dubna 2010

Připravuje se DVB -3DTV standard

Zástupci DVB Projectu na nedávném setkání odborníků v Lisabonu (DVB WORLD 2010) při diskuzích potvrdili připravenost na dokončení příprav nového standardu pro trojrozměrné vysílání v systému standardu digitální televize DVB. Pracovní program příprav počítá s tím, že by procedura mohla být dokončena ještě do konce letošního roku, včetně příslušných adiministrativních podání u ETSI a ITU. Na projektu pracují dva týmy, hybatelem je tradičně David Wood..

Cílem je zajištění komfortního uživatelského řešení s využitím současných set top boxů a dostatečné kompatibility bez nutnosti totální obměny zařízení. To je ostatně problém u většiny nových technologií vč. aktuálního „hitu“ DVB-T2. V případě 3D zařízení se řeší zejména otázka propojení, vč.využití HDMI.