pondělí 30. dubna 2012

Portugalsko už je plně digitální, po TV analogu už není ani stopy...

26. dubna 2012 byl definitivně ukončen provoz analogové terestrické televize v Portugalsku. Skončila tak poslední třetí fáze poměrně krátkého procesu přechodu na digitální vysílání, který se dotkl cca 77o tisíc portugalských domácností.

Vláda zatím prodloužila platnost kupónů na dotace na instalace zařízení pro vybrané domácnosti k přechodu na digitál, a to až do 31. srpna 2012.


pátek 27. dubna 2012

NSS při vyjasnění kompetencí RRTV zdůraznil význam svobody projevu

Nejvyšší správní soud sjednotil dosavadní rozdílné judikáty ve věci výkladu mediálního zákona ohledně
výkladu ustanovení § 59 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání (zákon č. 231/2001 Sb.), který v méně závažných případech umožňuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání udělit provozovateli televizního či rozhlasového vysílání pokutu až poté, kdy byl na závadnost jeho počínání předem upozorněn... více zde

Fond kinematografie potřebuje peníze od televizí dříve než určili poslanci zákonem

Propad finančních příjmů Státního fondu kinematografie po předčasném ukončení digitalizacese změnou zákona  a tím i odvodů prostředků z digitálního účtu a značná časová prodleva plateb komerčních subjektů podle nové loňské poslanecké zákonné iniciativy přinutil ministerstvo požádat televize o platební vstřícnost...


pondělí 23. dubna 2012

Výroční zpráva ČTÚ 2011

Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil svoji Výroční zprávu za loňský rok (pdf). Zpráva shrnuje stav jednotlivých částí trhu elektronických komunikací a poštovních služeb a popisuje plnění úkolů vyplývajících z povinností a kompetencí ČTÚ včetně mezinárodních aktivit. Dále informuje o personálním zabezpečení činnosti Úřadu, hospodářských výsledcích a o plnění stanovených ukazatelů rozpočtu pro rok 2011.

Nedílnou součástí zprávy jsou rovněž Výroční zpráva o univerzální službě, Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souhrnná informace o postupu ČTÚ při vyřizování stížností podle zákona o správním řádu.

V roce 2011 ČTÚ věnoval významnou pozornost mobilnímu trhu. V zájmu podpory jeho dalšího rozvoje se rozhodl zařadit do regulace nový velkoobchodní trh originace mobilního volání. Na základě analýzy tohoto trhu, jejíž dokončení ČTÚ předpokládá v roce 2012, by pak bylo možné stanovit podmínky pro vstup nových hráčů typu mobilních virtuálních operátorů na trh.
Na podporu dalšího rozvoje technologické platformy služeb mobilního trhu ČTÚ dále připravil a předložil vládě návrh postupu při zajištění vybraných částí správy spektra se zaměřením na podporu poskytování nových služeb vysokorychlostního přístupu k internetu prostřednictvím nových sítí čtvrté generace.


Poté, co vláda předložený návrh schválila, zahájil přípravu konkrétních podmínek výběrového řízení (aukce) na kmitočty z pásem 800, 1800 a 2600 MHz. Návrh podmínek v podobě tzv. Základních principů ČTÚ zveřejnil na počátku září 2011 k připomínkám. Na jejich základě pak byl na podzim uspořádán workshop. S cílem zajistit odbornou podporu procesu přípravy výběrového řízení uzavřel ČTÚ v závěru roku 2011 smlouvu s poradenskou společností Grant Thornton Advisory, která byla vybrána v otevřeném zadávacím řízení. V současné době probíhá veřejná konzultace konkrétních podmínek aukce.....

pátek 20. dubna 2012

Technické a frekvenční aspekty aplikace DVB-T2

Aktuální zpráva o současné aplikaci systému DVB-T2 v některých zemích a o technických a frekvenčních aspektech od EBU Technical je v PDF zde.

Část britských prostředků na podporu digitalizace bude použita na rozvoj broadbandu

Dosavadní britský projekt na podporu televizní digitalizace, který byl navržen v rozsahu 603 mil.£ nebude do konce televizního analogu (24.10.2012) zcela vyčerpán a téměř 300 mil. tak bude moci vláda využít na rozvoj broadbandu. Zdrojem fondu byl příjem z koncesionářských poplatků BBC, zbylé prostředky přejdou na účet vlády. Finanční podpora se týkala zejména lidí se zdravotním postižením a starší občany nad 75 let.

Proces digitalizace ve Velké Británii, započatý již v roce 2008, bude letos ukončen - v současnosti je již digitalizováno více než 90% domácností.

Český plán na využití prostředků i na rozvoj broadbandu v rámci projektu Digitální Česko, které by měly vynést aukce z digitalizací uvolněných kmitočtů, je zatím v podobě návrhů.
V současnosti probíhá prodloužená lhůta na připomínky k podmínkám aukcí.

středa 18. dubna 2012

Rusko - veřejnoprávní televize od roku 2013

Ruský prezident Dmitrij Medveděv podepsal dekret o zřízení ruské veřejnoprávní televize. Měla by fungovat od 1. ledna 2013. V počáteční fázi projektu bude financována ze státního rozpočtu. Rada, která bude řídit veřejnoprávní televizi, bude vytvořena s pomocí veřejné komory. Přitom bude uplatněn přímý zákaz vstupu státních zaměstnanců a osob, které mají veřejné funkce, do rady.

(zdroj : Š. Kotrba, http://www.facebook.com/jinezpravy.cz). Další info zde , i tady

neděle 15. dubna 2012

Kompletní text ZEKu k 1.4.2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo zatím neoficiální souhrnnou podobu Zákona o elektronických komunikacích po posledních schválených novelách - Neoficiální úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), účinné k 1. dubnu 2012 (WORD).

Ruská vláda zřejmě finančně podpoří zavedení DVB-T2

Ruská vláda potvrdila, že proti původním plánům nakonec nebude investovat státní finanční prostředky do projektu zavedení mobilních televizních služeb s využitím standardu DVB-H.
Současná diskuze o využití původně jinak plánované podpory ve výši 2.1 mld. Rublů (54 mil. €) se týká aplikace standardu DVB-T2. Důvodem pro odklon od DVB-H i v Rusku je zejména nedostatek kompatibilních mobilních telefonů a jednoznačný trend poklesu cen za další mobilní služby, včetně 3G, LTE a WiFi.

EK bude zkoumat podmínky nového levného operátora ve Francii + dodatek

Doplněno o info z EK - zde
Ve sporu jde o takzvané terminační poplatky, Free Mobile účtuje ostatním operátorům, jestliže klient zahájí hovor v jejich síti, ale volá do sítě Free. Pokud francouzský telekomunikační úřad výhodnější poplatky pro Free Mobile neobhájí, patrně by se propojovací poplatky musely snížit. To by pro nového operátora znamenalo velké problémy.

Free Mobile začal zhruba před čtyřmi měsíci nabízet velmi levné služby mobilní komunikace a už získal více než dva miliony klientů. Na francouzském trhu bezdrátové komunikace tím zároveň odstartoval cenovou válku..."

čtvrtek 12. dubna 2012

Veřejnoprávní DRM+ na Slovensku na 10 let

Telekomunikační úřad Slovenské republiky (STÚ) vydal povolení veřejnoprávní RTVS na vysílání DRM + (Digital Radio Mondiale +) v Bratislavě. Vysílač bude umístěn na budově Slovenského rozhlasu a bude využívat frekvenci 98,9 MHz.

Vysílání programů Slovenského rozhlasu ve formátu DRM + bude probíhat v době od 18,00 do 6,00 hod.. Maximální povolený výkon ERP vysílače je 100 W. Provoz vysílače může začít po nainstalování technologie.

Povolení nabylo právní moci 12.4.2012 a je platné do 31.3.2022. STÚ povolil systém zdrojového kódování MPEG-4, HE-AA C v.2. Základní parametry: mód robustnosti E, modulace 16-QAM, kódové rychlosti 186,4 kHz, kódový poměr 1/2, výška antény nad terénem 80 m, vertikální polarizace.

středa 11. dubna 2012

Za nevhodnou politickou reklamu v televizi zkrácení licence, zatím v Rumunsku.

Rumunský regulační orgán Consiliul Naţional al Audiovizualului (National Audiovisual Council of Romania (CNA)) podruhé za sebou uplatnil jednu z nejtvrdších sankcí za porušení tamního mediálního zákona.

Již podruhé udělil trest televizní stanici OTV za nedovolenou politickou propagandu na přelomu března a dubna letošního roku, a to ve formě zkrácení platnosti televizní licence. Poprvé došlo na základě rozhodnutí CNA ke zkrácení licence do letošního podzimu.

Aktuální dubnové rozhodnutí CNA zkracuje OTV licenci o další týdny a to již jen do 4.července 2012 (Původní licence byla platná do dubna 2013, po prvním zkrácení pak do 28.9.2012).

Důvodem byla prezentace politického a prezidentského kandidáta Dana Diaconescu ve vysílání, které odporuje platnému zákonu. Diaconescu je spolumajitelem a ředitelem TV stanice „OTV“ a současně zakladatelem Strany lidu.

Evropská komise před lety vyhradila 800 milionů Kč na podporu venkovského broadbandu v ČR

Projekt Digitální Česko pokračuje, nyní by mohl získat přímou finanční podporu z příjmu za prodej kmitočtů v podzimních aukcích (ČTÚ s MPO navrhuje 1,5 mld.Kč).
K dispozici byly donedávna i jiné podpůrné finanční zdroje - například v gesci Ministerstva zemědělství, kde ale před třemi lety se stát rozhodl použít tyto peníze na jiný účel, a to na modernizaci zemědělských a potravinářských podniků.....
Šance na další podporu i v této sféře ale nekončí.

"Ministerstvo zemědělství (MZe) se vrací k myšlence veřejné finanční podpory rozvoje vysokorychlostního internetu na venkově. Nechá si proto za 1,44 milionu vypracovat analytickou studii, a to zejména s ohledem na možnost podpory obcí do 500 obyvatel z Programu rozvoje venkova.

Chce tak získat přehled o oblastech, jež dosud tento způsob připojení nemají. „MZe si nechá zpracovat analýzu i proto, aby zjistilo, zda je nutné v této oblasti intervenovat nebo zda dostatečné pokrytí zajistí trh sám,“ řekl deníku E15 mluvčí ministerstva Jan Žáček.

Na podporu rozšíření takzvaného broadbandu již před několika lety Evropská komise pro ČR vyhradila 800 milionů korun. Před třemi lety se ale stát rozhodl použít tyto peníze na jiný účel, a to na modernizaci zemědělských a potravinářských podniků. Analýza pokrytí byla podle Žáčka žádána i od komise jako doplněk ke zdůvodnění, proč ČR vyhrazené prostředky využila jinak. Zatím se nedá odhadnout částka, již by stát na tento účel poskytl. Nebylo by to ale dříve než v dalším programovém období EU, tedy od roku 2014....zdroj e15"

čtvrtek 5. dubna 2012

Stanovení nového relevantního trhu - regulace mobilních operátorů je blíže

Stanovení nového relevantního trhu

. Rada Českého telekomunikačního úřadu dnes rozhodla o stanovení nového velkoobchodního trhu pro účely regulace. Velkoobchodní trh přístupu a původu volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích doplní stávajících sedm tzv. relevantních trhů, které již ČTÚ analyzuje a uplatňuje na nich v nezbytné míře regulaci. Stanovením tohoto trhu rozšířil ČTÚ soubor trhů, které pro účely regulace stanovila ve svém doporučení Evropská komise.

Rada ČTÚ k tomuto kroku přistoupila na základě důsledného vyhodnocení stavu mobilního trhu v České republice, jehož závěry byly společně s výsledky tzv. testu tří kritérií nově stanoveného trhu předloženy na podzim loňského roku k veřejné konzultaci.

ČTÚ nyní přistoupí k přípravě analýzy tohoto trhu, na jejímž základě budou případně uplatněna potřebná regulační opatření, jako je např. umožnění reálného vstupu virtuálních mobilních operátorů. ČTÚ chce tímto postupem vytvořit podmínky ke zlepšení situace na mobilním trhu.

Stanovení nového relevantního trhu se vyhlašuje opatřením obecné povahy. Jeho přesné znění bude zveřejněno v Telekomunikačním věstníku a vstoupí v platnost patnáctý den od data jeho zveřejnění.Praha, 4. dubna 2012

středa 4. dubna 2012

"Aukce kmitočtů jsou předčasný experiment"

ze semináře Informačního institutu v PSP, kde se , podobně jako na souběžném ISSS v HK, někteří poslanci omluvili z účasti:

V úterý proběhl na půdě Poslanecké sněmovny seminář na téma „Aukce kmitočtů v aktuálních souvislostech“ pořádaný Informačním institutem pod záštitou místopředsedy Hospodářského výboru, poslance Aleše Rádla.

Ze diskuze semináře vyplynulo, že aukce jsou v tuto chvíli pravděpodobně předčasné. Je to dáno zejména tím, že není hotova analýza relevantního trhu (tzv. originace mobilního volání), která by umožnila ČTÚ nastavit podmínky aukce kmitočtů tak, aby došlo ke skutečnému soupeření operátorů o zákazníky. Dalším faktem je, že ve světě nejsou zatím příliš známe dobré zkušenosti s těmito aukcemi a tím se velmi obtížně argumentují některé podmínky aukce.

Z této diskuze vyplynula také skutečnost, že k větší konkurenci v oblasti mobilních služeb by daleko lépe přispěli virtuální operátoři a že zde chybí faktická vůle ČTÚ k posunu v této oblasti.

Velmi zajímavý byl názor, že zvýšení konkurence nevede přes aukci nových kmitočtů, ale v dobré práci národního regulátora ČTÚ. Výměna vedení bude asi jedinou alternativou, pro zlepšení jeho práce.

Daniel Dočekal přednesl zajímavý koncept, a to že by byla vybudována jen jedna síť LTE, kterou by jak v nákladech, tak v přístupu používali všichni účastníci na trhu, včetně virtuálních mobilních operátorů. To by přispělo k úspoře nákladů a tím ke zlevnění služeb.
Místopředseda hospodářského výbory sněmovny, spoluzakladatel Informačního institutu a poslanec Aleš Rádl k tomu říká: „Seminář pořádaný v Poslanecké sněmovně jasně poukázal, na současně nevhodně nastavené některé podmínky aukce nových kmitočtů. Z těchto důvodů budu zítra na Hospodářském výboru prosazovat usnesení o pozastavení aukce do doby, než bude analýza relevantních trhů dokončena. Ta by měla být do podzimu hotová. Bez této analýzy se nemůžeme posunout dál,“ říká poslanec Aleš Rádl a dodává, „Velice mě zaráží také fakt, že ČTÚ, který tyto podmínky vypisuje, odmítl účast na semináři a obhajovat tak v odborné diskuzi své nastavené podmínky aukce kmitočtů.“

Ředitel Informačního institutu a autor studie o selhání ČTÚ Petr Cibulka k tomu dodává: „V krizovém scénáři to vypadá tak, že stávající tři operátoři zaplatí českému státu „výkupné“ ve výši 10 Mld. Kč za to, že si udrží co nejdéle stávající kartelové nastavení na našem trhu. Je docela možné, že nakonec žádnou síť LTE nevybudují a výhody z mobilního broadbandu bude Česká republika čerpat až jako poslední ve vyspělém světě podobně jako u 3G sítí. To vše za významného přispění nynějšího vedení ČTÚ. Připomínám jen, že stávající operátoři za pět let platnosti licence na budování LTE sítí, během toho, co nepustí nikoho nového na trh, vydělají něco mezi 350-400 Mld. Kč, takže nějakých deset miliard pro ně je akceptovatelná ztráta“.

Na semináři vystoupili tito lidé s těmito tématy (hypertext na prezentace v pdf):

K tacitní koluzi českých mobilních operátorů vystoupil Alexandr Jernek, ekonom Univerzity v Yorku

K pravomocem Českého telekomunikačního úřadu pro zvyšování konkurence vystoupil Petr Cibulka, ředitel Informačního institutu
K LTE a aukcím z pohledu výrobců mobilních zařízení vystoupil David Grundel, ředitel Alcatel-Lucent
K blízká budoucnosti broadbandu na LTE technologii v souvislosti s aukcí kmitočtů vystoupil Daniel Dočekal, internetový publicista a zakladatel internetového magazínu Svět Namodro

Americká aukce kmitočtů s problémy, za vrácené kmitočty

Americký plán na aukční prodej kmitočtů se dostává do potíží. Původní představa a plán na tzv. „reverzní aukce“, tedy že broadcasteři za vrácené kmitočty dostanou podíl z finančního výnosu z jejich prodeje a možnost participace v rámci kmitočtových sestav, se možná nepodaří plně
zrealizovat. Problémy jsou rovněž kmitočty využívanými Pentagonem a dalšími státními agenturami. Jde o postupný projekt, rozložený na období cca 5-8 let.
Cílem je vytvořit dostatečné množství vhodných kmitočtových sad, využitelných pro mobilní služby a současně zainteresování současných provozovatelů na nových telekomunikačních službách.

Tamní regulátor FCC aktuálně vytváří novou pracovní skupinu, která má upřesnit aukční metody spolu s frekvenčním plánováním. Základem je nový zákon, který ale FCC neumožňuje „násilné“ uvolnění spektra.

Veřejnoprávní televize mají zajištěna práva na všechna nadcházející MS ve fotbale až do roku 2022

EBU se dohodla s FIFA na prodloužení televizních vysílacích práv na Mistrovství světa ve fotbale, kromě již garantovaného MS 2014 v Brazílii, i pro MS v Rusku v roce 2018 a MS v Kataru v roce 2022.

Tato nová dohoda FIFA / EBU se vztahuje na práva pro 37 členských evropských zemí.

(Albánie, Arménie, Rakousko, Ázerbajdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Gruzie, Maďarsko, Island, Izrael, Kazachstán, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Makedonie , Malta, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Irsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina)

pondělí 2. dubna 2012

Vláda schválila mechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

Vláda na svém březnovém jednání schválila Mechanismus implementace
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 — 2020, kterou ji
předložil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Materiál stanoví parametry, pravidla a gesce jednotlivých rezortů. Vláda již loni schválila
Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR spolu s ní ia Závěrečné
zprávy expertních skupin Národní ekonomické rady vlády.

Na jejím vzniku se kromě Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) podílela i další ministerstva a zástupci podnikatelského sektoru.

Strategii tvoří soubor více než 40 konkrétních
projektových záměrů pokrývajících devět oblastí, jejichž rozvoj je pro zvyšování
naší konkurenceschopnosti klíčový.

Mezi strategické obory patří sektor ICT, včetně projektu Digitální Česko

"Londýn spouští digitalizaci"

Analogové televizní vysílání se v Londýně tento týden odmlčí. Společnost Digital UK, která má digitalizaci na starost, již před rokem ohlásila, že ke změně dojde ještě před startem olympijských her. Den D je stanoven na 4. dubna. Na změnu však není připravena každá desátá domácnost v Londýně. Více než milion televizních přijímačů může od středy zůstat bez signálu. Podle manažerky Digital UK Deborah Bain nechalo navzdory masivní kampani 90 % domácností změnu na poslední chvíli.2.4.2012

Marketing & Media str. 9

neděle 1. dubna 2012

Evropa chce zkoordinovat národní broadbandové plány

Evropská komise v rámci své "Digitální agendy" usiluje o koordinaci jednotlivých národních broadbandových plánů, jejíž cíle by se "měly potkat" v roce 2020.

Evropská komise nyní zveřejnila pracovní dokument, který shrnuje současný stav národních plánů na širokopásmové internetové připojení a provádí obecné porovnání s evropskou "politikou"...


Pracovní dokument je v pdf zde