pondělí 2. dubna 2012

Vláda schválila mechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

Vláda na svém březnovém jednání schválila Mechanismus implementace
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 — 2020, kterou ji
předložil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Materiál stanoví parametry, pravidla a gesce jednotlivých rezortů. Vláda již loni schválila
Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR spolu s ní ia Závěrečné
zprávy expertních skupin Národní ekonomické rady vlády.

Na jejím vzniku se kromě Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) podílela i další ministerstva a zástupci podnikatelského sektoru.

Strategii tvoří soubor více než 40 konkrétních
projektových záměrů pokrývajících devět oblastí, jejichž rozvoj je pro zvyšování
naší konkurenceschopnosti klíčový.

Mezi strategické obory patří sektor ICT, včetně projektu Digitální Česko

Žádné komentáře: