pátek 27. dubna 2012

NSS při vyjasnění kompetencí RRTV zdůraznil význam svobody projevu

Nejvyšší správní soud sjednotil dosavadní rozdílné judikáty ve věci výkladu mediálního zákona ohledně
výkladu ustanovení § 59 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání (zákon č. 231/2001 Sb.), který v méně závažných případech umožňuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání udělit provozovateli televizního či rozhlasového vysílání pokutu až poté, kdy byl na závadnost jeho počínání předem upozorněn... více zde

Žádné komentáře: