pátek 29. února 2008

Ofcom ukončil 22 ilegálních rozhlasových vysílání

Britský regulátor OFCOM inicioval soudní rozhodnutí k ukončení vysílání 22 nelegálních rádií v oblasti Londýna. Ve spolupráci místních samosprávných orgánů a Metropolitní policie byl provoz v průběhu jednoho únorového týdne ukončen, včetně zabavení techniky a několika „zadržení“(osob). Jedním z důvodů byly i obavy o rušení nouzových linek záchranného systému a dalších důležitých telekomunikačních systémů. regulátor odhaduje, že na britském území je v provozu okolo 150 nelegálních stanic.

První informace z hodnocení českého práva v oblasti telekomunikací ze strany EK by mohly být již v březnu ( "... a jak dopadne must carry?")

V návaznosti na předchozí hodnocení zástupců Evropské komise implementace nového předpisového rámce pro oblast telekomunikací (elektronických komunikací) a dle podrobných zkoumání v rámci kontrolních návštěv zástupců Komise v závěru léta loňského roku na příslušných státních orgánech a ministerstvech je zpracovávána celková hodnotící zpráva (tzv.13. implementační zpráva EK). Nejde jen o ČR , ale o všechny členské státy EU. První výsledky by mohly být známy již v průběhu března letošního roku. Dříve byly tyto zprávy jistým postrachem (2004 Elektronické komunikace: Česko na pranýři (10. zpráva). V posledních hodnoceních ČR dopadla velmi dobře. Český regulátor shromáždil k tomuto účelu informace, které by mohly být i pro oblast mediální a digitální vysílání zajímavé - například souhrnné počty zákazníků jednotlivých platforem, které zatím v uceleném „oficiálním“ stavu nejsou k dispozici. Jedná se ale o data k 30.červnu 2007.
Zatím je k dispozici některé přípravné dokumenty z loňského roku, které obecně shrnují informace o posouzení dopadů zavedení právních norem a z přezkumu předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací. Uvedená zpráva prohlubuje a rozpracovává analýzu prvního úvodního posouzení dopadů z června 2006. Poslední 12.implementační zpráva je zde.
Předchozí Zprávy jsou zde . Aktuální jednání Komunikačního výboru COCOMU k notifikaci předpisů EU do národních systémů a činnosti národních regulátorů proběhlo v únoru.
Z mediálně frekventovaných problémů spojených s digitalizací je známa výhrada k tzv. must carry. Zatím není známo, zda opravdu byla podána stížnost či žaloba v této věci, ale úředníci z Bruselu se o tuto věc pravidelně zajímají již od roku 2006, kdy byla koncepce must carry do právní řádu aktuálně upravena v rámci poslanecké iniciativy (a v rámci loňské diginovely rovněž upravena doplňujícími poslaneckými návrhy stejně pro všechny držitele licencí pro celoplošné ter.vysílání). Více se bude o tématu jistě diskutovat i na jarních digitálních setkáních včetně programové konference ČAEK 6.května v Praze, kde budou přítomni i vysocí funkcionáři Evropské komise (ISDG).

Digitální rozhlas DRM+ přichází po Hannoveru do Kaiserslauternu

Pomalu končí pilotní vysílání digitálního rozhlasu v systému DRM+ v německém Hannoveru a je připraven start projektu pro oblast Kaiserslauternu. Od 1.března 2008 bude vysílat Univerzita aplikovaných věd na frekvenci FM 87.6 MHz své vlastní experimentální vysílání, tedy využití nového systému (+) s přesahem mimo původní pásmo AM. Cílem je mj. ověřit rizika interference s dalšími programy v pásmu FM. Současně se bude zkoušet možnost provozovatelů vysílání v pásmu FM a stejného programu jako doplněk v systému DRM+. součástí je zkouška HD-Radio™ systému.

www.drm-radio-kl.eu

K DRM:
http://www.drm.org/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Radio_Mondiale
http://www.digizone.cz/clanky/co-je-to-drm-a-proc-v-nem-vysila-cesky-rozhlas/

Finský ombudsman prošetřuje vypnutí analogu ve Finsku

Podle švédské verze finského deníku Hufvudsadsbladet zahájil finský parlamentní ombudsman šetření podmínek vypnutí analogu ve Finsku, které proběhlo v září 2007, a na rozdíl od všech ostatních „switch off“ států naráz ve stejnou dobu na celém území. Jde zejména o prozkoumání rozhodnutí o ukončení vysílání na straně veřejnoprávního YLE v době, kdy ne všechny domácnosti i přes s předstihem provedenou masivní informační kampaň všech provozovatelů a státu neměly pořízeny set top boxy, resp. příslušné vybavení.

Věc by měla být ze strany příslušného ministerstva zodpovězena do dubna. Ve Finsku, podobně jako v dalších zemích, se přechod na digitální vysílání stal předmětem i dílčího politického soupeření, ve kterém svoji roli sehrály některé komerční zájmy. Podobně jako v dalších zemích, byla předmětem kritiky informační kampaň s často se zcela subjektivními partikulárními pohledy ( nedostatečná vs. předimezovaná a drahá...). Blogeři, kteří na zprávu upozornili, nepředpokládají žádné důsledky toho zkoumání, vše bylo podle komentářů dostatečně včas oznámeno a proces probíhá transparentně.

čtvrtek 28. února 2008

Novinky v digitálním světě - i asijské země stihnou switch off do roku 2012, i dříve

Peru se rozhoduje o digitálním standardu pro TV
Tým Univerzity UPC podal Ministerstvu dopravy a spojů státu Peru podrobné informace o možnostech jednotlivých technologických standardů pro digitální televizní vysílání. Ministr rozhodne o třech nabídnutých variantách: ATSC, ISDB-T a DVB-T. Jak je známo latinská Amerika zatím dává přednost japonskému systému.(Zdroj: Living in Peru)

Azerbajdžán zahájí televizní vysílání v DVB-T v letošním roce, do roku 2011 pokryje 90% obyvatel.
Podle agentury APA informoval ředitel ázerbajdžánské společnosti Teleradio Aflatun Šarifov investice do nových přenosových technologií, které umožní od poloviny roku 2008 digitální terestrické vysílání TV. Mělo by jít o státní AzTV a ITV (Public TV) spolu s privátními kanály ATV, ANS a Lider TV Celý přechod by měl být dokončen v rámci 3 fází nejpozději do roku 2015. V roce 2011 bude digitálním terestrickým signálem pokryto území s 90% obyvatel ( do roku 2010 70%). Testy v DVB-T probíhají už od roku 2004.(Today.Az)

Korejský zákon o digitalizaci
Korejský ministr informatiky a komunikací oznámil , že Národní shromáždění odsouhlasilo nový zákon o digitálním vysílání, které by mělo plně nahradit analog do roku 2012. Návrh zákona byl v počátku přijat v loňském roce resortními ministry ve spolupráci s Výborem pro rozvoj digitálního vysílání. Obsah zákona přináší mj. významnou liberalizaci podmínek pro vysílání a omezuje dosavadní přísná regulační pravidla a současně počítá s určitou podporou celého procesu. Zákon bude platit od června 2008. (Korea.net)

Budoucnost využití pásma UHF - oponentní studie podporuje využití digitální dividendy pro broadcasting

.... The truth about the mobile myth - Aneb pravda o mobilním mýtu...

Na podzim zejména v souvislosti se zasedání světové telekomunikační konference ITU - WRC 2007 v Ženevě se rozhořel mimořádný souboj o využití tzv. digitální dividendy. Součástí snahy ovlivnit rozhodování v Ženevě, ale především v Bruselu (EK) byla výrazná mediální aktivita mobilních operátorů, kterým se naskýtá možnost získat pro své služby podstatnou část spektra uvolněného po dokončení přechodu na digitální vysílání. Změna postoje byla patrná již těsně před tím u řady významných zástupců v Evropské komisi a v dalších orgánech. V médiích i prostřednictvím dalších forem lobbingu se u zástupců členských států EU, včetně ministrů a členů vlád, objevila celá řada různých podpůrných materiálů, studií, dokumentů a analýz ve prospěch změny stanoviska ve prospěch mobilních služeb proti dosavadním plánům využití kapacity pro vysílací televizní a s tím spojených služby.

Již na posledním loňském jednání DIGITAGu, kterého jsme měli s kolegou možnost se účastnit, bylo oznámeno zadání zpracování dalších jiných studií a analýz, které by vzešli jako zadání od zástupců provozovatelů vysílání vč. asociace EBU, které by přinesly i opačný pohled a další oponentní argumenty k mobilními operátory zpracovanými nebo zadanými studiemi a které by tak vrátily diskuzi zpět od určité mediálně podpořené „konjuktury“ mobilních služeb k větší argumentační vyváženosti.
Připojuji odkaz na „summary“ nové studie i její veřejně dostupnou část, ve které se mimo jiné zpochybňují některé dříve uváděné profity pro konzumenty.

Studie společnosti Oliver & Ohlbaum Associates Ltd and DotEcon Ltd je zde(summary) a zde. K tématu se vrátím dle času později.

( UHF (IV. a V. TV pásma: 470-862 MHz). Via www.soukenka.cz (Digitální dividendou se rozumí spektrum uvolněné nad to potřebné pro uspokojení existujících analogových televizních služeb v digitální formě, v pásmech VHF4 (III. TV pásmo: 174-230 MHz) a UHF (IV. a V. TV pásma: 470-862 MHz). Jeho plná dostupnost se očekává v rámci celé Evropy až po kompletním vypnutí analogové televize (r. 2012 je cíl EU, r. 2015 pro ITU konečný termín ochrany analogu), ačkoli některé státy oznámily dostupnost této digitální dividendy v některých oblastech již před tímto datem))
...
Pohled evropských broadcasterů na politiku využití kmitočtového spektra (via EBU):
* Interference is not a trivial problem. Viewers and listeners who have invested in digital equipment must be guaranteed stable reception and high-quality sound and video.
* It is anticipated that by 2010 there will be over 120 HDTV channels in Europe. HD will be expected by all consumers on all platforms, including digital terrestrial television (DTT). Since HD requires more bandwidth than standard DTT it needs significantly more spectrum; the digital dividend will be reduced.
* Service neutrality should not become a binding principle regarding the broadcasting bands. Beyond the need to avoid harmful interference,

* Member States must remain free to manage the radio spectrum in the broadcasting bands so that they can achieve such legitimate general interest objectives as media pluralism and cultural and linguistic diversity.
* Any harmonization of spectrum use at EU level should be voluntary and led by Member States, thereby respecting the particular situation and needs of each Member State.
* Re-planning the European part of the complex international spectrum agreement (the 2006 Geneva Plan) cannot be the solution. Many countries have already embarked on very expensive projects to create digital TV services based on that plan.

NKS schválila Zprávu o činnosti, předá ji vládě

Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR na svém včerejším jednání projednala a schválila Zprávu o činnosti NKS a stavu digitalizace v ČR, která bude předána vládě. Na jednání se řešily také další významné body, ke kterým se vrátím podrobněji, mj. novelu ZEku a především strategii informační kampaně, včetně plánu na různé formy spolupráce a prostor pro komunikaci se zainteresovanými subjekty (vč.TV, operátorů a dalších) při přípravě a realizaci kampaně.

ČTÚ řeší "TPP", "PP" či "P" je něco jiného

z digitální stránky ČRO o jednání senátní mediální komise: "...Takže mám takový pocit, že ČTÚ se soustředí na část problému, ale vlastně neřeší ten přechod. Řeší tu technickou část, ale pak už to není plán přechodu, ale Technický plán přechodu. To nám připadá trochu málo," řekl Singer (generální ředitel TV Prima )

Bez komentáře.ZD

idnes:CME zvýšila zisk o 178%

CME zvýšila čtvrtletní zisk o 178 procent na 73 milionů dolarů
28. února 2008 9:33 idnes.cz:
Americká společnost Central European Media Enterprises, která v České republice mimo jiné vlastní televizi Nova, vytvořila ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku čistý zisk 72,99 milionu dolarů (asi 1,2 miliardy Kč). Meziročně je to nárůst o 178 procent. Tržby se zvýšily o 40 procent na 301 milionů dolarů.

neděle 24. února 2008

Evropská unie financuje výzkum pro další rozvoj internetové TV

Projekt P2P-Next a pan-European conglomerate , které sdružuje více než 21 průmyslových skupin , mediálních providerů a výzkumných institucí, se dohodly na využití grantu Evropské unie ve výši 14mil. € na výzkumné práce projektu internetové televize budoucnosti s využitím „peer-to-peer (P2P) technologie“ Mezi hlavní partnery projektu patří BBC, Delft University of Technology, EBU (the European Broadcasting Union), Lancaster University, Markenfilm, Pioneer Digital Design Centre Limited a VTT Technical Research Centre of Finland. Cílem je v nadcházejících 4 letech vytvořit nový celoevropský systém vyšší generace pro distribuci televizního vysílání prostřednictvím internetu s možností interaktivních služeb pro širší společenské vrstvy.

Seznam partnerů projektu (nikdo z ČR):
AG Projects - Haarlem, Netherlands
http://ag-projects.com British Broadcasting Corporation (BBC) - London, United Kingdom http://www.bbc.co.uk/ DACC Systems - Taby, Sweden http://www.dacc.se/index.html Technische Universiteit Delft - TU Delft - Delft, Netherlands http://www.tudelft.nl/ Fabchannel - Amsterdam, Netherlands http://www.fabchannel.com/ Institut für Rundfunktechnik - IRT - Munich, Germany http://www.irt.de/ Josef Stefan Institute - Ljubljana, Slovenia http://www.ijs.si/ijsw/JSI Kendra Foundation - London, United Kingdom http://www.kendra.org.uk/ Kungliga Tekniska Högskolan - KTH - Stockholm, Sweden http://www.kth.se/?l=en Markenfilm - Wedel, Germany http://www.markenfilm.de/ Norut- Tromsø, Norway http://en.itek.norut.no/ First Oversi - Petach Tikva, Israel http://www.oversi.com/ Pioneer Digital Design Centre Limited - London, United Kingdom http://www.pioneer.co.uk/uk/body.html RTV Slovenia - RTVSLO - Ljubljana, Slovenia http://www.rtvslo.si/ STMicroelectronics - Milan, Italia www.st.comThe European Broadcasting Union (EBU) - Geneva, Switzerland http://www.ebu.ch/ University of Klagenfurt - Klagenfurt, Austria http://www.uni-klu.ac.at University of Lancaster - Lancaster, United Kingdom http://www.lancs.ac.uk/ University of Rome - Rome, Italy http://www.uniroma1.it/ University Politehnica of Bucharest - Bucharest, Romania http://www.pub.ro/English/eng.htm VTT – Technical Research Centre of Finland, Tampere, Finland http://www.vtt.fi/index.jsp?lang=en

Velké australské investice do digitálního rozhlasu

Australští provozovatelé rozhlasového vysílání jsou připraveni aktivně investovat do rozvoje digitálního rozhlasového vysílání, které by se v Austrálii mělo rozjet v plném rozsahu v lednu příštího roku. Podle představitelky asociace soukromých rádií Commercial Radio Australia (CRA) Joan Warnerové půjde o stovky miliónů dolarů. CSA úzce komunikuje a spolupracuje s veřejnoprávními médii ABS a SBS tak, aby došlo k vytvoření společné infrastruktury a k podpoře dodávek digitálních rozhlasových přístrojů, a to ještě do konce letošního roku.Podle plánu a v rámci legislativního rámce z roku 2007 má být free-to-air digitální rozhlas na bázi DAB + spuštěn nejprve v hlavních aglomeracích kolem měst Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth a Hobart.

Více například na Asia-Pacific Broadcasting Corporation

Digitag opět o digitalizaci v Čechách - optimisticky

Již podruhé v nedávné historii věnuje sdružení DIGITAG svůj speciální měsíční report stavu digitálního vysílání v České republice. Současný vývoj považuje zpráva za velmi nadějný krok k plnému rozvinutí digitálních služeb. V závěru loňského roku se zástupci NKS zúčastnili výročního zasedání Digitagu ve Ženevě k aktuálním trendům v evropské digitalizaci a k jednotlivým projektům a informacím se postupně vrátím stručnými připomínkami. Poučné byly i zkušenosti s přechodem na digitální vysílání ve Finsku a Švédsku, zejména ve vztahu k participaci státu a informační kampani.

DIGITAG se již jednou v minulosti věnoval tématu digitalizace v ČR a to po přijetí první digi novely v roce 2006 (květen) a tak je i možnost srovnání hodnocení dvou významných etap v našich podmínkách očima zahraničních odborníků.

sobota 23. února 2008

Další jednání NKS

Ve středu 27.2. proběhne důležité zasedání NKS, kde se bude mj. schvalovat výsledná podoba Informační zprávy o stavu digitalizace pro vládu a bude dokončena debata o aktuální podobě TPP (kam se promítly i některé výhrady NKS, zejména kvůli konceptu informační kampaně ve vazbě na průběh vypínání analogu..), a také realizace některých ustanovení diginovely v praxi (například plán rozpočtu na využití prostředků z účtu ČT pro letošní rok). V závěru jsou práce na návrhu novely ZEKu, včetně příslušné dílčí části se vztahem k digitálnímu vysílání a budou v nejbližší době po projednání v "meziresortu" předány ke schválení ve vládě.

Prodigy na ČT v roce 2003 za 2 milióny ( v roce 2008)

Mj. i jako ukázka rychlosti soudního řešení je současný výsledek původní výhrady RRTV k odvysílání videoklipu s evidentně nevhodným obsahem v rámci odpoledního vysílání České televize, a to navíc bez jakéhokoliv upozornění či komentáře. Preventivní účinek rozhodnutí regulátora v tomto případě s ohledem na značný časový odstup je zřejmě již jen velmi malý (v prapočátku jsem ještě počátkem r.2003 byl aktivním členem RRTV, včetně výhrady k tomuto konkrétnímu pořadu v daném čase...) a nešlo jen o „striptérku“ v klipu (jak se nyní uvádí ve zprávách), ale o celý průběh s počátečním rozjetím s drogou...

Záznam pořadu na ČT není k dispozici, pouze přehled vysílání pořadu.

Klip PRODIGY, o který se podle mne jedná, je zřejmě zde, a na ČT šel myslím v trochu jiné kratší verzi a při pátrání v paměti si vybavuji řešení podobné věci i v době mého působení v Radě..:
http://www.youtube.com/watch?v=tqiibkGIzCA

Některé odkazy z té doby (2004):
http://potucek.blogspot.com/search?q=prodigy
http://domaci.ihned.cz/2-14342530-002000_d-25

pátek 22. února 2008

Podle ITU mohla být porucha internetového připojení mezi Evropou a Ásií sabotáží

Mezinárodní telekomunikační unie ITU ( The International Telecommunication Union, resp. její Telecommunication Development Sector at the ITU) , se domnívá, že nedávné závažné poruchy internetového podmořského připojení ve Středozemí a Perském zálivu mohly velmi pravděpodobně být i sabotáží. Tento názor tlumočil její pracovník Sami Al Basheer Al Morshid na konferenci v Kataru. Podle něj byly kabely uloženy velmi hluboko a dostatečně chráněné tak , aby nemohly být přirozenými prostředky a působením poničeny. V době identifikovaných poruch byl také zaznamenán pohyb některých plavidel, věc se i nadále vyšetřuje.Kabelové systémy FEA (FLAG Europe Asia) a SEA-ME-WE 4 mezi Evropou a Ázií byly poničeny koncem ledna letošního roku.

DVB-H v Hamburku a Schleswig-Holsteinu

Konsorcium německých operátorů Mobile 3.0 získalo od regionálních úřadů povolení pro spuštění projektu digitálního mobilního vysílání v systému DVB-H v oblasti Hamburku a Schleswig-Holsteinu. Start vysílání by měl přijít 1.června a vysílání má běžet dle rozhodnutí regulátora (Die Gesamtkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM))po období 3 let. Mělo by se tedy podařit tímto způsobem vysílání „pokrýt“ mistrovství Evropy ve fotbale. Programová nabídky bude sestavena s tradičních programů ARD, ZDF, RTL, Vox, Sat.1, Pro Sieben, N24 a N-TV, spolu s některými lokálními TV programy (např. Hamburg 1) a několika regionálními rádii.

Kulatý stůl DIGIZONE

Kulatý stůl DIGIZONE je připraven na čtvrtek 13. března 2008 ve 13 hodin. Generálním partnerem konference je společnost České Radiokomunikace.

Irán spustí TV pro Bolívii a Latinskou Ameriku

Bolívijský prezident Evo Morales potrvdil, že se dohodl na tom, že Irán připraví vlastní TV stanici pro Latinskou Ameriku. Na vysílání by se měli podílet především místní lidé, Irán by se měl stát především významným investorem. Více via BBC

Sarkozy: Francouzská veřejnoprávní televize nebude privatizována

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy včera oznámil, že v případě omezení reklamy ve veřejnoprávních médiích (France Télévisions) se tím potvrdí fakt, že tyto stanice nebudou privatizovány. Vládě oznámil, že počítá od roku 2008 i s případnou státní finanční injekcí, a to i v reakci na aktuální výhrady zaměstanců a jejich přípravy na případnou stávku. Současně prezident oznámil vznik komise, která by do konce května měla připravit konkrétní návrh změn financování a struktury fungování francouszkých el. veřejnoprávních médií.

Digitální bonusové licence zatím stále nepřiděleny

Na základě platného ustanovení zákona, resp. části přijaté v rámci první diginovely v roce 2006, se zatím stále čeká na definitivní rozhodnutí RRTV o přidělení nárokových bonusových digitálních licencí. Příslušné žádosti byly podány již v průběhu loňského listopadu , když ještě před tím byl učiněn závazek k TPP jako nezbytná podmínka, ale zatím alespoň podle TZ z jednání Rady není znám žádný výsledek. Žádosti RRTV stále vyřizuje a podle oficiálních výstupů z RRTV o nich ještě Rada jako taková nerozhodovala. Kromě jedné skupiny regiionálních televizí existuje i plán projektu TV Prima, která je vlastníkem další regionální skupiny a která o svých plánech již mnohokrát informovala. V současné době ještě některé ze zcela nových TV zatím oddalují žádosti o kompenzační licence podle aktuální legislativní úpravy. Podle mezi novináři dostupných informací se značná pozornost věnovala v poslední době i volbám vedení Rady a spuštění nových digitálních TV projektů by snad již po rozhodnutí o složení staronového vedení RRTV již nemělo nic bránit v cestě tomuto v podstatě administrativnímu aktu. Bude to ostatně i určitá praktická ukázka významně jednoduššího licencování ze strany regulátora, které zákon nově upravuje a zásadně zjednodušuje.

pondělí 18. února 2008

HD vysílání významných komerčních TV v Německu až od roku 2010

http://www.parabola.cz/clanky/2971/pro-sieben-a-sat1-ukonci-hdtv-vysilani/
"---Mnichovská vysílací skupina ProSiebenSat.1 Media AG oznámila, že v sobotu 16. února 2008 ukončí dosavadní vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV) na satelitu Astra (19,2°E). Podnik se rozhodl raději zlepšit technickou kvalitu SD vysílání a obrazového formátu 16:9.Ukončení HD vysílání Pro Sieben a Sat.1 na satelitu ale i v německých kabelových sítích a DSL je podle sdělení televizního koncernu pouze dočasné - do roku 2010, kdy společnost očekává vyšší zájem programů o vysoké rozlišení a všeobecně vyšší penetraci HD Ready kompletů. Kanály Pro Sieben HD a Sat.1 HD přijímalo jen okolo 150 tisíc německých televizních domácností, což může být i důvodem nerentability vysílání i pro tak velký trh jako je německý.---"

čtvrtek 14. února 2008

Mediální komise PSP také o situaci na trhu komerčních rádií

Poslanecká Stálá komise pro sdělovací prostředky se sejde ve čtvrtek 28.února a bude se kromě jiného také alespoň informativně zabývat aktuálními problémy kolem sporů o regionální rozhlasové komerční vysílání, které nyní aktuálně řeší RRTV. Dalšími tématy budou stížnosti na členy rad veřejnoprávních médií.

Tendr na provozovatele digitálních vysílacích služeb pro ČT prodloužen

Na základě stanoviska ČTÚ byl prodloužen termín pro podávání přihlášek do soutěže na operátora vysílácích služeb v ráci digitálního vysílání ČT. ČT musí doplnit podmínky do zadávací dokumentace.

Offshore rádio vzniklo již v roce 1934 , dosud byly známy projekty z 60.let minulého století

Doposud se všeobecně hovořilo 60.letech minulého století jako o počátku tzv. offshore rádií, která jako nezávislá vysílala z "moře" při pobřeží některých států (nejprve v USA) a působila značně nezávisle na celkovém mediálním systému. Nyní se objevují některé historické informace o tom, že prapočátek podobného systému vysílání byl již mnohem dříve, dokonce v roce 1934 - viz ukázky z historického vydání Modern Mechanix Magazine o vysílání na pobřeží Kalifornie, jehož podstatou byla mj. i "reklama" na tehdy zapovězený alkohol, gambling a další...a bloggery je označován také jako jakási předchůdce dnešního "spamu".

IFJ proti plánům cenzury satelitního vysílání

Světová federace novinářů (The International Federation of Journalists (IFJ)) nesouhlasí s aktuální dohodou arabských států, kterou přijali příslušní ministři na jednání 22 států Arabské ligy a která se mj. týká obsahu satelitního vysílání, tzv. Charty. Mj. IFJ nesouhlasí se "zákazem aby novináři kritizovali státní systém v jednotlivých zemích" a další teze z nových pravidel. Proti novým "cenzurním pravidlům" byl pouze Katar, kde má sídlo známá TV stanice Al Džazíra.

Digitální rozhlas: Sympozium k DRM

Tento týden se koná odborné setkání na téma digitálního rozhlasového vysílání na dlouhých vlnách DRM v Berlíně. Po řadě experimentálních projektech vysílání v DRM v Latinské americe v posledních týdnech se téma stává více aktuální i v Evropě.

Více například zde:
http://www.broadcast-transradio.com/Transradio_LW-Symposium.pdf

pátek 8. února 2008

Významný český operátor zřejmě plánuje další aktivní změny pro digitalizaci

Podle více zdrojů se současný operátor již poměrně dlouhodobého projektu vysílání v DVB-T ( i v analogu) chystá v rámci intenzivních jednání i na možnost poskytování služeb (kromě současných TV včetně České televize) i pro další komerční subjekty, které mají/budou mít oprávnění vysílat terestricky. Jde zřejmě o možnost budoucího využití dalších možných digitálních sítí, které umožní právě připravovaný Technický plán přechodu. Podmínkou pro jejich zprovoznění bude zčásti i potřeba rychlého navracení některých analogových kmitočtů. ČRa se nově od ledna 2008 zapojily nejen do projektu DIGIMONITOR (500 tis.Kč ročně), ale podle dalších zdrojů se zřejmě vrátí více formami i k aktivnější účasti na setkáních s odbornou veřejností. Projekt Digitální koalice pokračuje s většinou hlavních hráčů na digitálním poli včetně opeátorů, ale zatím bez jakéhokoliv vyjádření či zájmu ze strany ČRA.

1,4 miliónů dolarů za další „s“ v i-netové doménové adrese

Jedna z nejvyšších cen za internetovou doménu byla zaplacena britskou cestovní agenturou ve výši £560,000 ($1.4 milionů). Jde o adresu: cruises.co.uk, když společnost již vlastní adresu cruise.co.uk. dosud nejvyšší cenu za adresu v rámci Británie byla zaplacena loni na podzim ve čtvrtinové úrovni. Jedním z důvodů je rostoucí až mimořádný zájem uživatelů při vyhledávání slova cruises (či cruissing) na hlavních portálech včele s Googlem.
Celkově nejdražší světovou doménou stále zůstává sex.com, za kterou majitel v roce 2005 za 12 milionů US$.

Mobilní digitální TV v S-bandu v Barceloně

Při příležitosti kongresu 2008 Mobile World Congress ve španělské Barceloně ,kde jsou zastoupeni i hlavní hráči nového projektu vysílání DVB-SH ecosystem (Abertis Telecom, Alcatel-Lucent, DiBcom, Eutelsat Communications, Sagem Mobiles, SES Astra, TeamCast a UDcast), připravili zástupci zmíněného projektu vysílání DVB-SH (Digital Video Broadcasting – Satellite services to Handhelds) v tzv.S-pásmu ( 3GHz) pro obyvatele Barcelony. Jde o možnost lepšího využití zmíněného frekvenčního pásma s poměrně dobrými ekonomickými parametry i s možností pro další rozšíření a zvýšení dostupnosti digitálních vysílacích služeb pro diváky.
První rámcové technické parametry standardu ze skupiny DVB Project byly představeny asi před rokem na akci 2007 3GSM World Congress - v Evropě jde o využití pásma 2,2GHz . Finální projekt společného podniku Eutelsat a SES Astra by měl pak začít počátkem roku 2009.

Po Itálii jde o další pilotní provoz nového kombinovaného systému v rámci Evropy.

K DVB-SH také zde.

čtvrtek 7. února 2008

Významný francouzský operátor žádá rychlejší přechod na digitální vysílání (la télévision numérique)

Francouzský konvergovaný regulátor CSA vyhodnocuje aktuální připomínky k závěrečné fázi přechodu na digitální televizní vysílání ve Francii. Přechod by měl proběhnout za 1,5-2 roky a diskuze je o termínu ukončení v období 2010-2011 (2011 je termín konečný). Jeden z nejvýznamnějších telekomunikačních a mediálních operátorů , společnost TDF, požaduje co nejrychlejší přechod na digitální vysílání.

TDF
TDF (Tldiffusion de France), má nejvýznamnější postavení kromě Francie také v Německu. Firma TDF drží například i 49% procentní podíl ve společnosti Levira, která v Estonsku provozuje zemské digitální vysílání ve třech muxech . TDF podniká v oboru v devíti evropských zemích – Francie, Německo, Finsko (podíl ve spol.DIGITA OY), Španělsko, Maďarsko, Estonsko, Polsko, Nizozemí a Monako.

Originál. zdroj Le Figaro, digimedia.sk

digitální televize = (la télévision numérique)

středa 6. února 2008

Výsledky posouzení připomínek k TPP za týden

Po ukončení meziresortního připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády - Technickém plánu přechodu na zemské digitální televizní vysílání a k návrhu vyhlášky o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání se plánuje tzv. vypořádání všech došlých připomínek. Připomínky byly projednány Českým telekomunikačním úřadem a Radou ČTÚ.
Vypořdání za účasti subjektů, které se řízení zúčastnily, proběhne na ČTÚ 13. února 2008 pro podnikatelské subjekty, a 14. února 2008 pro státní resorty.

Prima chybí na Domažlicku - před deseti lety stejné jako dnes (zatím i v digitálu)

Program Primy zatím neuvidíme 6.2.2008 Domažlický deník str. 2 (mic)

před deseti lety

Vraní vrch/ Radiokomunikační stanice Vraní vrch zatím vysílá dva programy České televize a jeden TV Nova. U vedoucího stanice Václava Macha jsme se informovali, kdy si obyvatelé okresu naladí také TV Prima. Podle něj musí nejprve mít zájem TV Premiéra, pod níž televizní program Prima patří. Region:Západní Čechy

HD NOVA - s velkou mediální podporou zapnuto, v tichosti vypnuto

Zatím bez oficiálního vyjádření ze strany televize NOVA skončilo HD vysílání i na satelitu. Totéž i na Aktuálně.cz zde.

Dosavadní dominantní operátor televizního vysílání mediálně vystrašil i klidné lázně na západě Čech

Digitalizace. Problém lázní, s nímž se vůbec nepočítalo?
6.2.2008 Karlovarský deník str. 2 IVANA KALINOVÁ

Analogové vysílání by mělo skončit v roce 2010. Přijdou Karlovaráci o signál?
"... mají se Karlovy Vary obávat, že zůstanou bez digitálního signálu? Ne, ale ano.„Termín technického plánu přechodu na digitalizaci ještě není přesně stanoven. Nyní se do návrhu zapracovávají připomínky. Definitivní pokyn musí vydat vláda svým nařízením,“ vysvětlila Dana Merklíková, mluvčí Českého telekomunikačního úřadu. Podle Lubomíra Suji z téže společnosti lze názor, že by 1,5 milionu diváků přišlo o televizní signál, vnímat jako nátlak na státní orgány, aby vyhověly některým požadavkům... „

Anonce : Odborný seminář na téma směrnice evropského parlamentu a rady 2007/65/ES o audiovizuálních mediálních službách

Info k semináři, který pořádá Stálá komise pro sdělovací prostředky ve spolupráci s Českou asociací elektronických komunikací o. s. - čtvrtek 28. února 2008
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky(Sněmovní 4, kinosál)

Program:
BLOK A
11:00 Zahájení , Mgr. Vítězslav Jandák, předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky a místopředseda kulturního výboru, JUDr. Zdeněk Vaníček, prezident České asociace elektronických komunikací
11:15 Hlavní zásady a ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)
· JUDr. Petra Smolíková, vrchní ředitelka Ministerstva kultury
· Mgr. Edita Novotná, vedoucí oddělení médií a evidence Ministerstva kultury

11:45 Souvislost mezi novou směrnicí a reformou předpisového rámce elektronických komunikací v kontextu vztahu k sítím nové generace, JUDr. Zdeněk Vaníček, prezident České asociace elektronických komunikací

BLOK B 12:30 - 14:00 Diskuze


Seminář je pořádán v návaznosti na vydání směrnice o audiovizuálních službách ve vztahu k zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání a připravované novele zákona o elektronických komunikací a je určen poslancům a senátorům Parlamentu České republiky, představitelům dotčených ministerstev, členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vedení ČTÚ, zástupcům provozovatelů televizního vysílání (dodavatelům obsahu), odborné veřejnosti z řad ČAEK, novinářům i dalším případným zájemcům.

úterý 5. února 2008

Čína- stát daroval postiženým sněhovou vichřicí rádia.

Kvůli mimořádné sněhové kalamitě v jižních provinciích, která přešla v celkovou provozní krizi , se rozhodla čínská Státní komise pro rádio,film a televizi spolu s oddělením pro média KSČ zaslat 50 000 rozhlasových přijímačů obyvatelům v postižených oblastech (provincie Hubei, Hunan, Anhui, Jiangxi, Guizhou,Guangxi Zhuang ad.). Cílem je zpřístupnit obyvatelům informace především o věcech kolem místní podnební krize v regionu, ale i další informace. Po překonání krize způsobené počasím mají přijímače umožnit obyvatelům zážitky z tzv. Jarního festivalu. Zatím ale nebylo rozhodnuto řešení přepravy darovaných přístrojů k postiženým obyvatelům, když většina dopravních cest je právě díky kalamitě nepřístupná a doprava nemožná.

Zdroj ag. Xinhua

TPP pracovně projednáno, blíží se veřejné vypořádání připonínek

Pokud nenastane nějaká komplikace , mohlo by být možná již v průběhu příštího týdne tzv. veřejné vypořádání připomínek komerčních subjektů k Technickému plánu přechodu. Současně po řadě jednání intenzivně pokračují práce na dokončení výsledné varianty TPP, která by mohla v další fázi být připravena pro předložení vládě k finálnímu projednání a schválení. Na zveřejnění výsledků je nutné zatím počkat, ale strategie pozitivního rozběhu digitalizace v rámcových termínech trvá i nadále a je velmi reálná. Stejně tak pokročily práce na dalších souvisejících vyhláškách a nařízeních.

Ničí digitální vysílání na Domažlicku včely?

Na Domažlicku se schyluje k sepsání nové petice nespokojených občanů kvůli digitalizaci. Ve skutečnosti se ale nejedná o dosud běžné problémy s novým druhem příjmu TV, ale jde o obyvatele regionu, kterým leží na srdci radikální snížení počtu včel po letošním létě. Jde o jev velmi nepříjemný a do značné míry nevídaný. Při hledání důvodů radikálního omezení počtu včel po letošním létě se nyní objevil možný viník, alespoň podle některých lidí, a tím je zahájené digitální teleivzní vysílání. Motivem pro přípravu petice jsou údajně i podobné zkušenosti ze sousedního Německa, včetně podobné občanské petiční iniciativy. O výsledcích stížnosti v tomto duchu v Německu zatím nejsou k dispozici žádné informace, česká "verze"stížnosti by mohla být známa poměrně brzy. Podobné důvody se objevily již dříve v jiných zemích v souvislosti s mobilními telefony nebo potíže v USA. V případě Domažlicka se ale podle některých odborníků jedná spíše o případ "včelího moru".

P.S. jsem zvědav, zda se to v nějaké podobě někde v některé TV ještě neobjeví.

Ještě jednou: Radiokomunikace to zřejmě nestihnou

Není asi zdaleka přesné dílčí tvrzení v textu, že "společnost České radiokomunikace, která musí digitální síť vybudovat. ..". Radiokomunikace stejně jako jiní operátoři nemusí síť postavit, ale pak je otázkou efektivní využítí kmitočtového přídělu z let minulých. Je to dozvuk mediální aktivity proti TPP:
"...Takové informace považuji v okamžiku, kdy ještě není hotova definitivní verze Technického plánu přechodu, za strašení a zbytečné vyvolávání emocí,“ reagoval na tvrzení Pavel Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Plán by měl být podle ČTÚ schválen až ve druhém čtvrtletí letošního roku.Proti tvrzení Radiokomunikací se už ohradila také Česká televize. ...Po roce 2010 nemusí fungovat digitální síť pro Liberecko, Jablonecko i SemilskoLiberecký kraj - Téměř dva roky bez televizního vysílání může zůstat východní část Libereckého kraje. Je to trochu paradox: zatímco lidé na Českolipsku už od července loňského roku mohou přes set-top-boxy nebo digitální televizory přijímat digitální vysílání, zbytku kraje hrozí, že od října 2010 jim televizory, které mají doma, budou úplně k ničemu. Nebo v lepším případě budou přijímat pouze programy České televize. Může za to názorový rozkol mezi dvěma institucemi: Českým telekomunikačním úřadem, který připravuje plán - „jízdní řád“ - digitalizace v Česku, a společností České radiokomunikace, která musí digitální síť vybudovat. Telekomunikační úřad plánuje ukončit současné analogové vysílání v Česku v říjnu 2010. Radiokomunikace však tvrdí, že do té doby nestihnou síť pro moderní digitální vysílání vybudovat.

DIGI v "černé kronice" - Prodlev v přechodu na digitál zneužívají podvodníci

Problémy, které po dokončení TPP a prezentaci výsledných termínů pro jednotlivé regiony určitě ubudou:

Z tisku:

Obchodní zástupce uváděl lidi v omyl

2.2.2008 Karvinský deník str. 3 Karvinsko T.JANUSZEK
"...Řadě lidí ve Stonavě obchodník tvrdil, že do půl roku bude vypnut klasických televizní signál a proto si od něj mají koupit sadu pro příjem digitáluStonava, Ostrava/ Obyvatelé Stonavy, ale i jiných obcí na Ostravsku, kterým u dveří zazvoní obchodní zástupce firmy WDQ, s.r.o. a bude nabízet set top box, by se měli mít na pozoru. Ti, u kterých už návštěva proběhla, tvrdí, že dotyčný obchodník lidem nabízí sety pro příjem digitálního signálu. Ke koupi je ale údajně přesvědčuje tím, že během půl roku přestanou televize vysílat postaru, tedy analogovým signálem a bez tzv. set top boxu lidé nechytí digitální televizní signál. „Toto samozřejmě není pravda. Vypínání analogového signálu na Ostravsku se plánuje tak někdy kolem roku 2010. Co nám ale vadí víc, je to, že se dotyčný pracovník odvolává na spolupráci s obecním úřadem. Žádná taková spolupráce neexistuje,“ tvrdí starosta Stonavy Ondřej Feber.Podle něj jde o jednání nesoucí známky podvodu, protože firma nemá s obcí žádnou smlouvu.„Nechceme, aby si lidé zbytečně kupovali něco, co teď nutně nepotřebují, takže jsme lidem v obci rozeslali varování pomocí sms zpráv a také umístil na obecním webu,“ dodal Feber..."


pondělí 4. února 2008

Informace pro studenty UJAK

Konzultační hodiny a administrace zápočtů předmětu VKaM za zimní semestr budou na univerzitě v úterý 5.února v 17,00 na katedře SMK , případně na recepci v budově „A“.

neděle 3. února 2008

Místo slíbeného „spojování a konsensu“ prezidentský kandidát již teď rozdělil koalici, politiky a podle „průzkumů“ i společnost

Ze závěru kampaně, která je dle očekávání již vedena převážně v negativní náladě a při které jde evidentně více o jiné věci než o kandidáty samotné, mám pocit, že očekávané novum zas tak moc nepřinesla. Výjimkou je snad asi jen pozitivistická rétorika, povrchnost, heslovitost a zkratkovitost zámořského způsobu vedení kampaně ( a možnost vzniku nějakého „nového“ uskupení se s zpravidla již známými lidmi pro příští volby). I přes masivní zapojení mediálních odborníků je vidět mnoho rozporů a protichůdných věcí, které by se při dobře vedené kampani asi stát neměly. Osobně má pak například dojem, že i přes slíbené „spojování a konsensu“ prezidentský kandidát dosáhl již teď pravého opaku a významně rozdělil koalici, politiky a podle „průzkumů“ i společnost.

A pak už mnoho drobností, například když zástupci jedné strany tolik stáli o to ,aby debatu kandidátů vedl Václav Moravec - a reálný průběh nedělní debaty: "...Moderátor pořadu Václav Moravec se dostal do sporu s Topolánkem a Paroubkem. Topolánek pochyboval o smyslu diskuse. "Je to běžné v zahraničí," bránil se Moravec. Následně Paroubkovi vadilo, že nedostal slovo a vyhrožoval, že odejde. "Můžete klidně jít, je to vaše rozhodnutí," reagoval moderátor. Paroubek vyhrožoval odchodem ještě několikrát. "Není to dnes pod vaším vedením moc zajímavé," uvedl na Moravcovu adresu Paroubek. Topolánek se druhé poloviny debaty vůbec nezúčastnil..."
A také na I-dnes nebo zde (již z naznačením dalších „vedlejších efektů“ na média, uvidíme také, zda se někdy v blízké době naplní i některé „zaručené zprávy“ o přestupech některých moderátorů, včetně V.Moravce)

sobota 2. února 2008

Deník:Alžběta Pezoldová chce českokrumlovský zámek

České Budějovice - Krajský soud zatím o odvolání dědičky Schwarzenbergů nerozhodl.

Alžběta Pezoldová zažalovala o určení, že je vlastnicí zámku v ČEském Krumlově, resp. že tyto nemovitosti jsou ve vlastnictví pozůstalosti Adolfa Schwarzenberga. Tvrdí, že je právní nástupkyní svého adoptivního dědečka.
Uvádí, že majetek hlubocké větve rodu nepřešel na stát dle Benešova dekretu, protože proti navazujícímu správnímu rozhodnutí podal Adolf Schwarzenberg opravný prostředek, o němž dosud nebylo rozhodnuto. „Lex Schwarzenberg“, zákon č. 143/1947 Sb., pak podle ní neměl být vydán zaprvé kvůli běžícímu konfiskačnímu řízení, zadruhé proto, že byl diskriminační a protiústavní. Navíc podle něj prý jím měl být postižen toliko majetek zemědělský, průmyslový, obchodní apod., nikoliv však majetek osobní, jakým byl podle žalobkyně i zámek v Českém Krumlově.