pátek 29. února 2008

První informace z hodnocení českého práva v oblasti telekomunikací ze strany EK by mohly být již v březnu ( "... a jak dopadne must carry?")

V návaznosti na předchozí hodnocení zástupců Evropské komise implementace nového předpisového rámce pro oblast telekomunikací (elektronických komunikací) a dle podrobných zkoumání v rámci kontrolních návštěv zástupců Komise v závěru léta loňského roku na příslušných státních orgánech a ministerstvech je zpracovávána celková hodnotící zpráva (tzv.13. implementační zpráva EK). Nejde jen o ČR , ale o všechny členské státy EU. První výsledky by mohly být známy již v průběhu března letošního roku. Dříve byly tyto zprávy jistým postrachem (2004 Elektronické komunikace: Česko na pranýři (10. zpráva). V posledních hodnoceních ČR dopadla velmi dobře. Český regulátor shromáždil k tomuto účelu informace, které by mohly být i pro oblast mediální a digitální vysílání zajímavé - například souhrnné počty zákazníků jednotlivých platforem, které zatím v uceleném „oficiálním“ stavu nejsou k dispozici. Jedná se ale o data k 30.červnu 2007.
Zatím je k dispozici některé přípravné dokumenty z loňského roku, které obecně shrnují informace o posouzení dopadů zavedení právních norem a z přezkumu předpisového rámce EU pro sítě a služby elektronických komunikací. Uvedená zpráva prohlubuje a rozpracovává analýzu prvního úvodního posouzení dopadů z června 2006. Poslední 12.implementační zpráva je zde.
Předchozí Zprávy jsou zde . Aktuální jednání Komunikačního výboru COCOMU k notifikaci předpisů EU do národních systémů a činnosti národních regulátorů proběhlo v únoru.
Z mediálně frekventovaných problémů spojených s digitalizací je známa výhrada k tzv. must carry. Zatím není známo, zda opravdu byla podána stížnost či žaloba v této věci, ale úředníci z Bruselu se o tuto věc pravidelně zajímají již od roku 2006, kdy byla koncepce must carry do právní řádu aktuálně upravena v rámci poslanecké iniciativy (a v rámci loňské diginovely rovněž upravena doplňujícími poslaneckými návrhy stejně pro všechny držitele licencí pro celoplošné ter.vysílání). Více se bude o tématu jistě diskutovat i na jarních digitálních setkáních včetně programové konference ČAEK 6.května v Praze, kde budou přítomni i vysocí funkcionáři Evropské komise (ISDG).

Žádné komentáře: