čtvrtek 28. dubna 2016

Norský digitální rozhlas - potíže i příznivé výsledky

Podle aktuálních reportů roste podíl dgitálního r poslechu rádia v Norsku a to na celkových 61%.
Jedná se o 8% roční nárůst.  Z  celkové poslechu pak tvoří příjem digitálního rozhlasu v DAB+ 49% , následuje internet (on-line) s 18% a digitální televize s 15% podílem.  
Z dalších údajů vyplývá, dvě ze tří domácností v Norsku využívá  alespoň jednoho DAB + rádio v domě. To odpovídá zhruba 3,3 miliónům příjemců.Poměr poslechu přes digitální DAB+ tvoří podíl 35% proti 33% pro analogové rádio v pásmu FM.

úterý 26. dubna 2016

René Zavoral: Na digitalizaci jsme připraveni, chybí nám ale potřební partneři

Prvních sto dní ve funkci, ambiciózní plány a aktuální změny v Českém rozhlasu podle režie nového generálního ředitele René Zavorala.
Na dnešním veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu (P.S. - poznámka bude to až zítra ve středu 27.4.) představí jeho generální ředitel René Zavoral některé zamýšlené změny, ať už personální, koncepční, nebo strategické. O jeho aktuálních záměrech se dozvíte z rozsáhlého rozhovoru, vzniklého tři měsíce po zvolení Zavorala generálním ředitelem. Na čem právě pracuje? Od 1. března jsme zavedli novou organizační strukturu. V souvislosti s ní finalizuji organizační a podpisový řád, proběhne ještě pár personálních změn u některých stanic a odborů. Od 1. května dojde například ke sloučení odboru rozhlasových poplatků a oddělení obchodu. V čele nově vytvořeného útvaru bude žena, která přijde z vnějšku a bude mít na starosti výnosovou část rozpočtu Českého rozhlasu. S tím souvisí i úprava rozpočtu, na konci dubna předložím Radě Českého rozhlasu jeho aktualizaci na letošní rok, rekapituluje Zavoral.
Poptávka po digitalizaci rozhlasu je podle Zavorala nízká hlavně ze strany politické sféry, kde Český rozhlas jen těžko hledá adekvátního partnera. Rozhlas je na digitalizaci připraven, má připravenou strategii rozvoje DAB vysílání i bez pomoci státu, ale věřím, že se nám povede přesvědčit poslance a vládu, že jde o věc budoucnosti, myslí si Zavoral.

Podle něj nejde o otázku, jestli internet, nebo DAB. Bude se samozřejmě jednat o oboje, ale rozhlas musí být v této oblasti průkopníkem. Do rozhlasové digitalizace se pochopitelně musí zapojit nejen státní správa, ale i ostatní broadcasteři nebo třeba autoprůmysl. Jsme součásti několika iniciativ a pracovních skupin na ministerstvu kultury, ministerstvu průmyslu a obchodu, Českém telekomunikačním úřadě, ale upřímně, za poslední rok se v oblasti rozhlasové digitalizace nic převratného neudálo, vysvětluje Zavoral.....

středa 20. dubna 2016

Druhá volba člena RRTV pokračuje....

Volba člena RRTV 

"Je to druhá volba v tomto doplnění a je to její první kolo. V první volbě a v prvním, druhém kole jsme nebyli úspěšní ve finále. Ve druhém kole spolu bojovali kandidáti Milan Bouška a Jan Mrzena. Milan Bouška obdržel 50 hlasů, Jan Mrzena 65. A ani jeden, bylo to 27. ledna 2016, neobdržel dostatečný počet hlasů. My jsme v komisi vyhlásili novou lhůtu. Bylo to také do 7. března 2016 a 8. března jsme přijali usnesení číslo 127. 

Návrhy jsou: Milan Bouška, navržen ODS, Jan Mrzena, navržen KDU-ČSL, a František Vostál, navržen sociální demokracií; 

Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni 
 
Bylo vydáno 154 hlasovacích lístků. Komise zpětně obdržela pouze 150 a 4 tedy nebyly odevzdány

Dosažené počty hlasů:
Milan Bouška 26, 
Jan Mrzena 53,
František Vostál 32. 


Potřebného kvora tedy nedosáhl nikdo, v prvním kole nebyl nikdo zvolen, a protože volíme jednoho kandidáta, tak do druhého kola postupují dva nominanti s nejvyšším počtem dosažených hlasů, postupuje tedy Jan Mrzena s 53 hlasy a František Vostál s 32 hlasy.


Švédsko plánuje znovu otevřít prostor komerčním rádiím v analoguV návaznosti na dřívější politické a následně i legislativní a strategické změny v mediální sféře byl švédský telekomunikační úřad  PTS pověřen vládou revidovat kmitočtový plán pro analogová komerční rádia ve Švédsku.  

Vláda se dle svých vyjádření,   prostřednictvím ministerstva kultury, „snaží podporovat hospodářskou soutěž a rozmanitost pro celé odvětví vysílání a poskytnout podmínky pro komerční rozhlasový sektor“. V rámci úkolu bude regulátor mj. hledat další kmitočtové kapacity pro analogové vysílání. Kvůli plánu rozhlasové digitalizace bylo přidělování kmitočtů pro vysílání v pásmu FM pozastaveno. Podporu by měla získat i komunitní rádia.

Termín pro předložení výhledového reportu je stanoven na 30. června 2017. Ve Švédsku, které vykročilo razantně k digitální terestrické rozhlasové éře, tak po změně celkové strategie mezitím roste on-line poslech rozhlasu i diverzita v alternativních formách digitálního příjmu.

Více například zde (švédsky PDF) nebo tady.

úterý 12. dubna 2016

Norská rozhlasová digitalizace znovu napadena u evropských orgánůNorská rozhlasová digitalizace znovu napadena -  Evropský kontrolní úřad ESA (EFTA Surveillance Authority, ESA ) aktuálně řeší už tři případy možného porušení pravidel poskytování „státní podpory“ při postupu rozhlasové digitalizace v Norsku. Kromě již dříve prezentovaných aktů se objevila další nyní anonymní udání, která dorazila na podatelnu úřadu. 

ESA již dospěla k prvnímu obecnému závěru, že pravidla EU pro poskytování tzv. státní podpory byla porušena. Případ tak podle všeho směruje k dořešení u soudu. Poslední aktuální případ je možné dohledat i v uniklém dopise (PDF, s dodatečně zakrytými finančními náklady….) adresovaném norské ministryni pro průmysl a obchod Monice Mæland (PDF), která má odpovědět na stížnost na podmínky poskytnutých finančních prostředků a údajné porušení evropských zásad technologické neutrality. Podle evropských orgánů nebyla podpora mj. standardně oznámena v rámci EU a zemích sdružených v EFTA.

V případě, že ESA neobdrží uspokojivé vysvětlení od norské vlády, bude úřad pokračovat v zahájení formálního řízení proti norské vládě, které může skončit u soudu vč. povinnosti vrácení poskytnuté "nedovolené" podpory jejími příjemci. Vláda (kromě zmíněného ministerstva i Ministerstvo kultury, veřejnoprávní NRK i samotné komerční subjekty, které získaly výhody) má s řešením značné administrativní potíže a i proto požádala, aby ESA prodloužila lhůtu pro odpověď - do 29. dubna 2016.

Oznámení ESA (částečně "cenzurováno" norským  ministerstvem kultury)Dopis ESA norské vládě (bez příloh)
 

Ohrozí nové smartphony a DVB-T2 Lite rozhlasové digitální vysílání v DABu?Nedávno byl představen nový smartphone s možností přijmu digitálního rozhlasového  vysílání ( od korejské společnosti LG).  Kromě pozitivních ohlasů se objevily i negativní prognózy, které upozorňují i na rizika pro samotný systém DAB. 

Jde o ambice využít pro šíření rozhlasového digitálního audio obsahu aktivizovanou platformu DVB-T2 Lite ( v případě Japonska a Jižní Ameriky ISDB-T). Podle některých technických analýz, které ale nebyly zveřejněny,  je DVB-T2 Lite údajně až třikrát účinnější než vysílání v DAB + na stejném kanálu ve III. pásmu VKV. Jde například  i o přístroje Fx I-Mobile z Thajska pro trh v jihovýchodní Asii nebo Avvio Mobile v Kolumbii. Také nejnovější model ZenFone-Go-TV od ASUS podporuje DVB-T2 a ISDB-T. Využívají se zatím 3 druhy čipů -  Sony Semiconductor SMT-EW100 & SMT-EW300 (Japonsko), Siano SMS 4470 a SMS 4430 (Israel) a Parrot Octopus 3 (Francie).

P.S. Mimochodem například Finsko využívá III. kmitočtové pásmo již delší dobu výhradně pro DVB-T2 a nikoliv pro DAB.

pátek 8. dubna 2016

Aktuální znění Zákona o elektronických komunikacích

Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb. (WORD)

Odbor elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu předkládá veřejnosti z důvodu přehlednosti neoficiální úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, účinné k 1. lednu 2016. 

čtvrtek 7. dubna 2016

Další volba člena RRTV
Na nadcházející schůzi PSP (bude-li schválen navržený program), která začne 12.dubna 2016, proběhne další pokus o volbu části RRTV, resp. 1 člena(ky) třináctičlenné Rady po Janu Kostrhunovi, jehož mnandát skončil 1.12.2015 . Předchozí pokusy finální rozhodnutí těsně nepřinesly (v posledním kole chyběly 2 hlasy).


27. leden 2016 – první kolo volby RRTV
Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Přeji všem dobré odpoledne. Jak jsem avizoval při volebních bodech, v krátkosti vás seznámím s výsledkem té jedné tajné volby jednoho člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Voleb se zúčastnilo 141 z nás, bylo tedy vydáno 141 hlasovacích lístků a stejný počet odevzdaných platných i neplatných lístků, 141.
Zde jsou výsledky: kandidát Milan Bouška získal 35 hlasů, Miroslav Konvalina 10 hlasů, Jan Mrzena 45 hlasů a Miloš Zahradník 30 hlasů….“

11. únor 2016 - Druhé kolo volby RRTV
Poslanec Martin Kolovratník: Tak já děkuji za slovo. I já vám přeji krásné odpoledne a v rychlosti budu konstatovat výsledky volby jednoho člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tajné volby, kterou jsme prováděli dnes před obědovou pauzou.
Bylo vydáno 133 hlasovacích lístků, stejný počet platných i neplatných byl odevzdán. Kvorum nutné pro zvolení kandidáta tedy bylo 67.
Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo, ani jeden z kandidátů tedy nezískal potřebný počet hlasů. Milan Bouška obdržel 50 hlasů a kandidát Jan Mrzena 65. Tím, že nikdo zvolen nebyl, konstatuji, že volba končí, je uzavřena a v souladu s volebním řádem volební komise vyhlásí novou lhůtu pro nominace, pro podání návrhů, tedy celý ten proces pokračuje... nebo se vrací na začátek. Teď pro stenozáznam neoficiálně mohu avizovat, že termín vyhlásím na březnovou schůzi, na první týden v březnu, tak aby byl čas podat nové návrhy do volební komise. Ta je poté projedná a poté budeme volit znovu.
Takže ještě jednou: v druhém kole Milan Bouška 50 hlasů, Jan Mrzena 65, zvolen nebyl nikdo a volba tímto končí. Děkuji.“