čtvrtek 7. dubna 2016

Další volba člena RRTV
Na nadcházející schůzi PSP (bude-li schválen navržený program), která začne 12.dubna 2016, proběhne další pokus o volbu části RRTV, resp. 1 člena(ky) třináctičlenné Rady po Janu Kostrhunovi, jehož mnandát skončil 1.12.2015 . Předchozí pokusy finální rozhodnutí těsně nepřinesly (v posledním kole chyběly 2 hlasy).


27. leden 2016 – první kolo volby RRTV
Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Přeji všem dobré odpoledne. Jak jsem avizoval při volebních bodech, v krátkosti vás seznámím s výsledkem té jedné tajné volby jednoho člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Voleb se zúčastnilo 141 z nás, bylo tedy vydáno 141 hlasovacích lístků a stejný počet odevzdaných platných i neplatných lístků, 141.
Zde jsou výsledky: kandidát Milan Bouška získal 35 hlasů, Miroslav Konvalina 10 hlasů, Jan Mrzena 45 hlasů a Miloš Zahradník 30 hlasů….“

11. únor 2016 - Druhé kolo volby RRTV
Poslanec Martin Kolovratník: Tak já děkuji za slovo. I já vám přeji krásné odpoledne a v rychlosti budu konstatovat výsledky volby jednoho člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tajné volby, kterou jsme prováděli dnes před obědovou pauzou.
Bylo vydáno 133 hlasovacích lístků, stejný počet platných i neplatných byl odevzdán. Kvorum nutné pro zvolení kandidáta tedy bylo 67.
Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo, ani jeden z kandidátů tedy nezískal potřebný počet hlasů. Milan Bouška obdržel 50 hlasů a kandidát Jan Mrzena 65. Tím, že nikdo zvolen nebyl, konstatuji, že volba končí, je uzavřena a v souladu s volebním řádem volební komise vyhlásí novou lhůtu pro nominace, pro podání návrhů, tedy celý ten proces pokračuje... nebo se vrací na začátek. Teď pro stenozáznam neoficiálně mohu avizovat, že termín vyhlásím na březnovou schůzi, na první týden v březnu, tak aby byl čas podat nové návrhy do volební komise. Ta je poté projedná a poté budeme volit znovu.
Takže ještě jednou: v druhém kole Milan Bouška 50 hlasů, Jan Mrzena 65, zvolen nebyl nikdo a volba tímto končí. Děkuji.“

Žádné komentáře: