neděle 28. června 2009

Sedmá zpráva Evropské Komise o uplatňování směrnice 89/552/EHS „Televize bez hranic“ - vše v pořádku, do konce roku všude? nová pravidla

Nová Zpráva EK z konce června 2009 - V souladu s článkem 26 směrnice 89/552/EHS z roku1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání („Směrnice o televizi bez hranic“), předkládá EK pravidelné zprávy Evropskému parlamentu a dalším institucím o jejím plnění. Letos šlo o jednu z posledních zpráv (aktuální 7.zpráva se zabývá uplatňováním směrnice o televizi bez hranic v období 2007–2008, je vztažena k informacích z konce roku 2008).

Hlavním smyslem je popsat a analyzovat hlavní skutečnosti týkající se uplatňování směrnice o televizi bez hranic během referenčního období. Z diskuze nad novými podmínkami , zejména s postupem digitalizace , pak 11. prosince 2007 přijaly Rada a Parlament směrnici 2007/65/ES, která má být provedena nejpozději do 19. prosince 2009. ČR zatím příslušnou legislativní úpravu nepřijala, vláda návrh MK před časem i pod vlivem některých lobbistických a zájmových sdružení rozdílem jednoho hlasu odmítla. O zákulisí a spekulacích kolem této věci se nemíním zde rozepisovat...

Uvedená evropská směrnice vstoupila v platnost 19. prosince 2007 a zásadním způsobem změnila směrnici o televizi bez hranic. V té souvislosti se přejmenovala na „Směrnici o audiovizuálních mediálních službách“ (dále jen„SAMS“).

Aktuální zpráva mj. informuje o příznivých důsledcích pro spotřebitele souvislosti s uplatňování směrnice..... například některá řízení EK s členskými státy o nesplnění povinnosti v souvislosti s uplatňováním pravidel pro reklamu. Také plnění nových pravidel nejpozději od konce letošního roku bude i nadále sledováno a EK se jí bude zabývat v nadcházejících zprávách.

Text 7. Zprávy, předchozí jsou zde.

Americký Senát schválil obměnu vedení regulačního orgánu FCC

Americký senát ve čtvrtek na základě nominace Obamovy administrativy podle očekávání schválil změnu ve vedení telekomunikačního regulačního orgánu (the Federal Communications Commission - FCC). V novém 5ti členném vedení, které nově vede Julius Genachowski , mají demokraté většinu. Z republikánských zástupců byl obnoven mandát dosavadnímu komisaři Robertu McDowelovi. Změna v úřadu je tradiční krok, související se změnou politického vedení země.

Prioritou regulačního úřadu i administrativy je rozšíření vysokorychlostního internetu do “venkovských oblastí USA .
Kongres je připraven k finanční podpoře tomuto sektoru, a to jak místním vládám , tak i soukromému sektoru. Kongres očekává návrh Broadbandpového plánu do února 2010.

Evropská komise - Dočasné „must carry po česku“ není problém

Ihned po schválení tzv. diginovely se všemi změnami vč. některých poslaneckých návrhů v roce 2007, se objevila řada kritických hlasů vůči některým jejím součástem. Jedna z největších kritik ze strany některých lobbistů a provozovatelů TV v kabelových systémech byla směrována k dočasnému pravidlu povinné nabídky TV programů - tzv. „must carry“, které byla po odmítnutí úplného zrušení této podmínky nakonec schváleno do konce analogu s rozšířením na všechny terestrické licencované programy, vč. programů ČT. K Evropské komisi (EK) putovalo hned několik dotazů a stížností (některé ještě před schválením novely zákona). Téma bylo diskutováno i při řadě „inspekčních“ návštěv vedení příslušného ředitelství EK a probíhala k tomu i administrativní korespondence. V nedávných dnech EK k této věci všechna zkoumání zastavila.

Od letošního podzimu pak bude jmenována EK v novém složení a zanedlouho skončí „dočasné přechodné“ řešení v našich podmínkách a budou plně uplatňována pravidla EU v kompetenci regulačních orgánů se všemi důsledky (podle mého názoru pro provozovatele některých sítí oproti současnosti spíše negativními, zejména v gradujícím souboji platforem...).

čtvrtek 25. června 2009

Všechny mediální rady jinak... návrat "trojnožky" ( dílem i "čtyřnožky")

Do hry se ve finále těsně před předčasnými parlamentními volbami dostává inovovaný legislativní návrh na zcela jiné uspořádání a volby všech mediálních rad (RRTV, Rada ČT a Rada ČRo), který navazuje na pověstnou "trojnožku" z doby asi před 6lety. Tehdy po zvolení nového prezidenta Klause (jedné třetiny z volících subjektů) se prosazování návrhu na čas přerušilo. Před časem se o dílčí úpravu voleb veřejnoprávních rad pokusil neúspěšně Senát, nyní jde přes vládu (formální postup) poslanecká iniciativa poslanců za SZ - viz například veřejně přístupná knihovna připravované legislativy

Jde o návrh redukce všech mediálních rad a změny voleb jejich členů - nově dle návrhu Prezident, Senát a Poslanecká sněmovna. Návrh obsahuje řadu kontroverzních a podle mého nevhodných bodů včetně požadavku na povinné vysokoškolské vzdělání všech členů RRTV. Provozně složité bude asi v případě úspěchu návrhu v Parlamentu například i předkládání Výroční zprávy RRTV ke schválení u všech 3 nominujících subjektů i u premiéra (odvolává a jmenuje některé radní) a s možností podávání vysvětlení, doplnění atd.

Faktem je, že i přes návrh na zkrácené schvalování (bez projednání , přímo v prvním čtení), není v PSP příliš času , když se zatím neplánuje do voleb žádná řádná schůze vyjma zářijové o rozpočtu ad. a všechny mediální body byly buď ukončeny nebo odloženy.... V tomto případě jde navíc o poměrně velkou systémovou změnu, která si diskuzi určitě zaslouží.

Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase a Martina Bursíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů je veden pod číslem tisku 871 -
PID: RACK7T9GBS2V Důvod předložení: Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda

pondělí 22. června 2009

Digitální revoluce - Seminář prof. Ebrahimiho

Seminář prof. Ebrahimiho 25.06.2009 10:00 ČVUT - FEL

http://www.fel.cvut.cz/

Prof. Touradj Ebrahimi -Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), Lausanne, Switzerland

1. Brain – Computer Interface
2. Quality of Experience in Multimedia Communications

The Multimedia Signal Processing Group is headed by Prof. Touradj Ebrahimi from the Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), Lausanne, Switzerland.The group is active in research and teaching in the field of multimedia signal processing. Research topics span over three highly interconnected disciplines of multimedia signal processing, namely multimedia coding, multimodal processing, analysis and interpretation, and media security. Multimedia coding includes still image, video and 3D model compression.

-----------------------
Progress in microelectronics, communications, and signal processing has produced a tremendous change in the way people send and receive information. The digital revolution we have been witnessing during the last two decades, has accelerated the rate of change.
Several scenarios and technologies have been announced as next generation(s) of the good old TV as we have known it, including IPTV, Mobile TV, and Internet TV. This seminar will discuss the evolution of multimedia communication in the last two decades, and will explore the future of TV in this new world of Multimedia Communication, and challenges facing us to make them happen.

Konference DIGIMEDIA ve středu

Ve středu proběhne další ročník tradiční konference o médiích , a to v prostorách konf.sálu ČT s přímým přenosem na webu ČT24. Bohužel kvůli zaneprázdnění/termínové kolizi se akce osobně nemohu zúčastnit.
středa 24. 6. 2009,Místo konání: Konferenční sál České televize, Kavčí hory,Účastnický poplatek: Kč 7.500,- + DPH

"Digitální vysílání po roce: plány vs. realita".

P r o g r a m: 9.15 - 10.15 hodin / moderuje Martin Veselovský

1. ÚVOD: DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ PO ROCE - PLÁNY VS. REALITA

 • Praha: 55 dní po SWITCH OFF aneb takoví jsme byli...
 • Ohlédnutí a hodnocení ČTÚ, technických ředitelů TV stanic
 • Průběh digitalizace v ČR pohledem ČTÚ
 • Digitální realita roku 2009 a role ČT
 • Kam se ztrácejí TV diváci?
 • Infokampaň NKS - může zvládnout vše?
 • Digitalizace není cílem, ale prostředkem ke kvalitnějším technologiím

Panel: Jaroslava Nováková / ČTÚ, Ivo Ferkl / TV Nova, Pavel Hanuš / Projekt digitalizace ČT, Jiří Oberfalzer / Stálá komise pro sdělovací prostředky Senátu Parlamentu, Vítězslav Jandák / Stálá komise pro sdělovací prostředky PS ČR, Patrik Slavík / TV Prima, Jan Tuček / STEM/MARK

10.20 - 11.45 hodin / moderuje Martin Veselovský

2. TURBULENCE NA (TV) MEDIÁLNÍM TRHU - TICHO PŘED BOUŘÍ?

 • GB: Zkušenosti s interaktivní TV na evropském trhu
 • Interaktivní služby
 • Stačí reklamní výdaje plně pokrýt byznys plány nových digitálních TV?
 • Proměny výzkumu sledovanosti v souvislosti s digitalizací a změna "systému pravd"
 • Jaká je reflexe zadavatelů na současnou situaci?

Panel: Lara Lerville / Farncombe Consulting Group, Jan Řehák / TV NOVA, Marek Singer / TV PRIMA, Jan Řehák / TV Nova, Pavel Hanuš / Projekt digitalizace ČT, Jiří Balvín / ADT + TV ÓČKO, Martin Mrnka / Z1, Michal Kratochvíl / TV Barrandov, David Bártík / Media Master, Štěpán Wolde / Media One, Josef Wagenknech / Médea

Coffee break ..................................................................................................

12.00 - 14.00 hodin / moderuje Martin Veselovský

3. ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE? SOUBOJ PLATFOREM - KDO BUDE VÍTĚZEM?

 • DVB-T: ekonomické aspekty působení a konkurenční prostředí v multiplexech
 • Technické řešení pro všechny platformy
 • DVB-C: interaktivita, must-carry, mediální trhy v sítích
 • Satelit: více programů ve vyšší kvalitě
 • DVB-S: technologicky ideální platforma pro vysokou kvatilitu? Hybridní platformy
 • Mobilní TV: kdo se prosadí: DVB-H nebo DVB-T nebo?
 • GB: Trendy v technologiích digitální TV a konvergence k internetu
 • Jak nové technologie ovlivní průběh digitalizace?
 • Perspektivy digitálního rozhlasu v ČR

Panel: Jaromír Glisník / SKY LINK, Martin Kubacki / ASTRA, Barry Flynn / Farncombe Consulting Group, Pavel Hanuš / Projekt digitalizace ČT, Jiří Vykydal / České Radiokomunikace, Ondřej Lukáč / Samsung ZRT, Petr Kacafírek / UPC ČR, Michal Němec / T-Mobile CZ

pondělí 15. června 2009

Vláda dnes o poplatcích za kmitočty (ale ne kvůli digitalizaci)

Vláda na svém dnešním zasedání projedná mj. i Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů . Jde o předpis, který je součástí "digitálního balíčku" a který ve svém obsahu reaguje na konec analogového vysílání jako neefektivní technologie i z hlediska využití kmitočtů. Aktuální jednání vlády se ale týká změny tzv. číslovacího plánu.

Do konce zkráceného mandátu PSP ( a tedy i vlády) se neočekává projednávání nějakých zásadních změn, poté co byl ukončeno dlouhé a nadějné projednávání novely ZEKu. Po nesouhlasu s transpozicí evropské audiovizuální směrnice bude ve sněmovně projednána nyní jen dovolba posledního člena RRTV a výroční zprávy mediálních rad.

Vlada.cz:
č.j. 588/09
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/9F7E44531B899F5FC12573EF
0047DADB/D3B4768F23C756CDC12575D3002058AB?OpenDocument

neděle 14. června 2009

Na karlovarsku akce se starosty, na Ještědu blesky a málem první oběti digitalizace

Závěr minulého týdne proběhl mj. i ve znamení startu "ostré" části kampaně před zářijovým plzeňským vypnutím a to i akcí pro karlovarské starosty (včetně video reportáže ČT). V rámci NKS byly uzavřeny a vyhodnoceny soutěže na doplňující části regionální kampaně.

Na Ještědu v nepřízni počasí pokračovala výměny antény i s poměrně vážným karambolemn díky silné bouřce - "České radiokomunikace měnily anténu vysílače na Ještědu. Stačilo ale málo konec byl tragický. Jen pár minut po vyměnění do antény udeřil blesk"

No a v pátek v USA úspěšně vypnuli analog - komplet i přes statisíce "odmítačů", podrobnosti později. Potíže způsobilo ale v podstatě jen tornádo v malé části země, spojené s výpadky signálu. Také infolinky mimořádný nápor zvládly...(700 000 volání za poslední týden)

čtvrtek 11. června 2009

DIGITALIZACE na Karlovarsku

Dnes proběhlo podle mého názoru velmi dobré a věcné jednání předsedy NKS, předsedy Rady ČTÚ s hejtmanem karlovarského kraje Dr. Josefem Novotným o digitalizaci na Karlovarsku a o konkrétních formách spolupráce v regionu, kde přechod nebude z mnoha, zejména technických důvodů, jednoduchý. I proto je již zítra v pátek svoláno společné jednání s více než stovkou starostů na Krajském úřadu v KV. Jde i to dohodnout například využití digi hlídek v regionu a v jednotlivých obcí a jak aktivity propojit s projekty a akcemi v daném místě. Vhodná je dohoda na využití informačních aktivit kraje pro distribuci obecných i aktuálních info o digitalizaci a dohoda na "styčných osobách" pro další komunikaci a konkrétní spolupráci. V příštím týdnu je tisková konference v Plzni a další setkání, tentokrát se zástupci komunální sféry z Plzeňského regionu. Pokračují školení a asistenční projekty pro osoby se zdrav. postižením a pro specifické instituce, nyní s rozšířením pro oblast Plzeňského a Karlovarského kraje.

Zítra končí analog v USA

Po odkladu termínu ASO v době nástupu nového amerického prezidenta do funkce počátkem letošního roku bude zítra ukončeno analogové televizní vysílání na celém území USA. Na stránkách telco regulátora FCC již několik dnů běží odpočítávání spolu s každodenní tiskovou zprávou. Dílčí krátkodobé testy vypnutí před měsícem dopadly dobře, tak by zítra vypnutí již nice¨nemělo bránit. V ČR se koncem analogu zpravodajsky zabývá Český rozhlas, konkrétně stanice Rádio Česko. více zítra.

http://www.dtv.gov/


---------------------------
11.06.2009 10:16 Zahraniční událost archiv pořaduVe Spojených státech vrcholí přípravy na přechod z analogového na digitální vysílání. Ve spojení jsme s předsedou národní koordinační skupiny pro přechod k digitálnímu vysílání v Česku Zdeňkem Duspivou.
DOWNLOAD STREAM
http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/audio/_audio/00938725.mp3