středa 6. září 2017

Volba rady ČTK

PSP: druhé kolo tajné volby dvou členů Rady České tiskové kanceláře. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 71. Kandidát Jakub Štědron získal 36 hlasů, Jan Wintr 64 hlasů a Petr Žantovský 45. Znamená to, že potřebného kvora nedosáhl nikdo. Nikdo v tomto druhém kole nebyl zvolen a v ČTK tedy zůstávají dvě místa neobsazena. S vysokou pravděpodobností tedy už zůstanou a bude to úkol až pro další Poslaneckou sněmovnu.