sobota 23. února 2008

Další jednání NKS

Ve středu 27.2. proběhne důležité zasedání NKS, kde se bude mj. schvalovat výsledná podoba Informační zprávy o stavu digitalizace pro vládu a bude dokončena debata o aktuální podobě TPP (kam se promítly i některé výhrady NKS, zejména kvůli konceptu informační kampaně ve vazbě na průběh vypínání analogu..), a také realizace některých ustanovení diginovely v praxi (například plán rozpočtu na využití prostředků z účtu ČT pro letošní rok). V závěru jsou práce na návrhu novely ZEKu, včetně příslušné dílčí části se vztahem k digitálnímu vysílání a budou v nejbližší době po projednání v "meziresortu" předány ke schválení ve vládě.

Žádné komentáře: