pátek 15. února 2013

EBU doporučuje přijmout harmonogram přechodu na digitální rozhlas a stanovení termínu ukončení rozhlasového analoguEBU ve věci digitálního rozhlasu doporučuje, aby:

1.
Plány na využití a rozvoj  všech rádiových služeb v každé ze zemí  počítaly s digitalizací rozhlasového vysílání, včetně kmitočtového plánování.

2.
Včas spustit vysílání v T-DAB  v souladu s normami  ČSN ETSI EN 300 401 a službami DAB +, jak jsou definovány v ETSI TS 102 563 pro digitální rozhlasové vysílání v III. pásmu VHF;

3.
V případě, kdy není možné pokrytí vysílání v DABu využít možnosti digitálního rozhlasu v DRM (ETSI ES 201 980 ) a to i pro rozhlasové digitální vysílání v kmitočtových pásmech používaných v současné době pro analogové rozhlasové vysílání;

4.
Digitalizaci rozhlasu vždy spojovat s nasazením rozšiřujících funkcí a služeb -  například textové služby, obrazové možnosti či programový průvodce jak je tomu obvyklé u digitálních služeb.;

5.
Spolu s digitálními rozhlasovými  službami aplikovat služby (například  RadioDNS);

6.
Harmonizace harmonogramu pro zavedení digitálního rozhlasového vysílání v celé Evropě, včetně stanovení cílového data pro vypnutí analogového rádia, což by zásadně  podpořilo celý nový trh.

Žádné komentáře: