čtvrtek 14. února 2013

Připravují se státní peníze na sítě nové generace, a mobilní broadband?

Zatím se stále čeká na předložení aktualizované a vypořádané verze Digitální Česko II, kde se původně zvažovalo využití částí výnosů z aukcí na podporu broadbandu. Mezirím se konkretizuje  reálná podpora na sítě nové generace v rámci pevných optických sítí...  Je ale stále otázka, jak s přípdným výnosem z aukcí naloží vláda, resp. Ministerstvo financí?

TZ : ČTÚ a MPO připravují podporu budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet
Praha, 14. února 2013. Český telekomunikační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR společně připravují návrh Programu podpory projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace pro vysokorychlostní internet. Program má sloužit k naplnění vybraných cílů státní politiky elektronických komunikací Digitální Česko a vybraných cílů Digitální agendy EU v podmínkách České republiky.
Návrh Programu je připravován na základě usnesení vlády ČR č. 370 ze dne 23. května loňského roku. Usnesení přijala vláda v souvislosti s projednáním informace o přípravě Aukce volných kmitočtů, včetně doporučení ČTÚ zvážit využití části jejího výnosu pro podporu budování nové, zejména optické přístupové infrastruktury.
„Záměrem je mimo jiné vrátit část prostředků získaných v právě probíhající aukci kmitočtů zpět do sektoru elektronických komunikací,“ vysvětluje v této souvislosti Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ, a dodává: „S ohledem na skutečnost, že správné nastavení podmínek Programu je pro jeho úspěch klíčové, hodláme spolu s MPO v této věci oslovit širokou odbornou veřejnost se žádostí o náměty. Současně jsem se v této věci obrátil i na jednotlivé asociace podnikatelů v elektronických komunikacích, Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu a dopravy, a rovněž i na Asociaci krajů a Svaz měst a obcí ČR“.
ČTÚ a MPO dnes na svých internetových stránkách zveřejňují soubor otázek k jednotlivým aspektům připravovaného Programu a doprovodný vysvětlující materiál. Cílem zveřejněných materiálů je informovat o Programu širší odbornou veřejnost i podnikatele v oboru a zároveň od nich získat potřebnou zpětnou vazbu.
ČTÚ i MPO hodlají o svých návrzích odbornou veřejnost nadále průběžně informovat i v dalších fázích přípravy Programu.

Na webu MPO pak tady http://www.mpo.cz/dokument120000.html

Žádné komentáře: