úterý 25. března 2014

15. výroční konference ČAEK 2014

Česká asociace elektronických komunikací o. s. uspořádá dne 23. dubna 2014 v hotelu Crowne Plaza Prague 15. výroční konferenci s mezinárodní účastí.

Elektronické komunikace – faktor hospodářské prosperity a růstuAktuální verze programu 15. výroční konference ČAEK 2014 ke stažení ve formátu PDF.
CAEC CONFERENCE 2014 programme in DF format.

08.00 – 09.00 Otevření konferenčních prostor

Registrace účastníků,Ranní káva před zahájením konference

09.15 – 10.00 Zahájení konference ČAEK

 • Přivítání: Zdeněk Vaníček
 • Úvodní projev a zahájení konference:
  • Igor Němec – předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Jaromír Novák – předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
  • Vladimíra Chlandová, Frans-Willem de Kloet – UPC Česká republika, s.r.o.
  • Chris Hutchins – Vice President European Policy, Liberty Global B.V.

10.00 – 11.00 Panelová diskuze I

 • Regulace sítí a služeb elektronických komunikací – vývoj, trendy, perspektivy
  • diskuse o smluvních pokutách a jejich vymáhání
  • ochrana spotřebitele
  • účinnost novely ZEK č. 214/2013 Sb.
  • doporučení ČTÚ k obsahu smluv s poskytovateli
  • rozhodování sporů
  • nová role pro regulátora podle evropské úpravy („connected continent“)
 • Úvodní slovo:
  • Marek Ebert – náměstek předsedy Rady a ředitel sekce regulace, Český telekomunikační úřad
  • Erick Tinoco – Managing Director – Mobility, EMEA, AT&T M2M – A changing world
 • Účastníci:
  • Chris Hutchins – Vice President European Policy, Liberty Global B.V.
  • Jan Duben – ředitel sekce digitální ekonomiky a ochrany spotřebitele, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Michal Frankl – člen představenstva, Telefónica Czech Republic
  • Tereza Rychtaříková – Regulatory Manager, UPC Česká republika
  • Petr Josefi – seniorní právník, T-Mobile Czech Republic
 • Moderuje:Libor Kudláček

11.05 – 12.15 Panelová diskuze II

 • Internet a digitální ekonomika, ochrana soukromí
  • ochrana soukromí v elektronických komunikacích
  • Internet a jeho správa
  • svobodný příjem informací
  • otázky svobody vyjadřování pramenící z rozvoje Internetu
 • Úvodní slovo:
  • Nick Pickles – ředitel Big Brother Watch, Velká Británie
   Budoucnost soukromí: Dar, který může (a nemusí) poskytnout vláda, nebo stav, kdy se kontroly nad svými osobními údaji ujmou občané?
 • Účastníci:
  • Oldřich Kužílek – poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, Otevřená společnost o.p.s.
  • Josef Prokeš – ředitel Odboru legislativy a zahraničních vztahů, Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Miroslav Uřičař – General Legal Counsel, T-Mobile Czech Republic
  • Martin Cach – Data Privacy/Security Officer, UPC Česká republika
 • Moderuje:Tomáš Nielsen

12.15 – 13.30 Komerční prezentace

 • HBO – GO |20′
 • VIASAT – Mette Kanne Behredsen |15′
 • FILM EUROPE |15′
 • AXOCOM |15′
 • Moderuje:
  • Evžen Staněk

13.30 – 14.45 Buffet Lunch

14.45 – 16.00 Panelová diskuze III

 • Nezákonné šíření chráněného obsahu
  • Šíření obsahu na Internetu bez souhlasu držitelů práv
  • Charakter „filesharingových“ serverů, jejich obrana, možnost domáhání se práv, alternativní řešení
  • Jiné formy „pirátství“ na Internetu
  • Ukládání povinnosti ISP nešířit – neposkytovat služby internetu osobám porušujícím autorská práva
 • Úvodní slovo:
  • Antonín Hedrlín – advokát, čestný předseda dozorčí rady ČAEK z. s
  • Markéta Prchalová – ředitelka České protipirátské unie
  • Jiří Hojgr – zástupce CSC PRO
 • Účastníci:
  • Adéla Faladová – zástupkyně ředitele odboru autorského práva, Ministerstvo kultury
  • Roman Strejček – předseda představenstva OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.
  • Tomáš Hauptvogel – General Counsel, UPC Slovensko
  • Martin Cepek – Business development director, Televize Prima
  • Karel Žalud – vedoucí právního oddělení, UPC Česká republika
 • Moderuje:Tomáš Nielsen

16.00 – 16.30 Komerční prezentace

 • Televize a Internet, konkurenti nebo spojenci?
 • Marcel Procházka České Radiokomunikace

16.30 – 16.45 SES ASTRA


16.45 – 17.45 Závěrečná panelová diskuze

 • Jak se bude dále rozvíjet sektor placené televize v ČR?
 • Úvodní slovo:
  • Pavel Foltán – místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Účastníci:
  • Martin Cepek – Business development director, Televize Prima
  • Antonín Hedrlín – advokát, čestný předseda dozorčí rady ČAEK z. s.
  • Robert Ťavoda – prezident APKT (Slovenská republika)
  • zástupce Telefónica (t/b/c)
  • zástupce komerční televize (t/b/c)
 • Moderuje:Libor Kudláček

17.45 Udělení Výročních cen ČAEK o. s. za rok 2013


17.55 Shrnutí konferenčního jednání a závěrečné slovo prezidenta ČAEK


18.00 Číše vína – Vin d‘Honneur

Žádné komentáře: