sobota 29. března 2014

Diskuze k tématu jednotného evropského trhu elektronických komunikací

Jednotný evropský trh elektronických komunikací

1. dubna 2014 od 16:00 do 18:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Evropská komise přijala 11. září 2013 nařízení, jehož cílem je dokončit projekt jednotného evropského trhu elektronických komunikací a propojení kontinentu. Nařízení má za cíl posun směrem k jednotnému trhu elektronických komunikací, kde občané i podniky budou mít přístup k službám elektronických komunikací bez ohledu na to, kde v Unii se tyto služby poskytují, a aniž by bylo přeshraniční fungování těchto služeb omezováno nebo vznikaly neodůvodněné dodatečné náklady. Návrh pozměňuje směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES, transponované teprve před dvěma lety, a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012, která definují současný regulatorní rámec pro telekomunikace. Dokument navrhuje vytvoření jednotného evropského oprávnění pro operátory aktivní ve více než jedné zemi EU, harmonizaci spektra a virtuálního přístupu k pevným sítím, zavedení právní ochrany otevřeného internetu, posílení spotřebitelských práv, např. v souvislosti se změnou operátora, dále upravuje zrušení poplatků u příchozích hovorů, jestliže se volající nachází v zahraničí uvnitř EU, a podporuje roaming za domácí ceny do roku 2016 nebo dříve. Návrh je nyní diskutován na půdě Evropského parlamentu, který si stanovil přijetí zprávy na plénu dne 3. dubna. Zdrženlivý přístup Rady však nechává tušit, že uzavření tohoto návrhu neproběhne hladce.
Cílem debaty je diskutovat o změnách, které návrh přináší, a obecně o jeho dopadu na český trh elektronických komunikací. Diskuse se bude odvíjet od těchto otázek:
Jaké jsou překážky hladkého projednání návrhu v Radě? Podaří se europoslancům přesvědčit Radu, aby návrh schválila do konce řeckého předsednictví? Jakých novinek se mohou dočkat v případě jeho schválení čeští telekomunikační operátoři a jakých naopak čeští občané?
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:
. Peter Eberl, Odd. pro regulatorní koordinaci a uživatele, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie, Evropská komise (videokonference)*
. Ondřej Malý, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu
. Michal Frankl, člen představenstva Telefónica Czech Republic
Moderuje Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista v oblasti telekomunikací.
*překlad z anglického jazyka do českého je zajištěn.
Partnery akce jsou Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola finanční a správní, server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.
V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 31. března 2014 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

Žádné komentáře: