středa 2. dubna 2014

Změny v telekomunikacích v Evropě bez diskuze, vše nakonec rozhodne Evropský parlament

České zákazníky čeká levný roaming


1. dubna 2014, Praha: V září minulého roku přijala Evropská komise nařízení, jehož cílem je vytvořit jednotný trh elektronických komunikací a propojení kontinentu. Balíček navrhuje zrušení roamingu v rámci EU, vytvoření jednotného evropského oprávnění pro operátory aktivní ve více než jedné zemi EU, harmonizaci spektra a virtuálního přístupu k pevným sítím, zavedení právní ochrany otevřeného internetu a posílení spotřebitelských práv. Balíček jde 3. dubna do prvního čtení v Evropském parlamentu, který navrhuje odstranit roamingové poplatky v rámci EU již od poloviny prosince 2015 a opravit návrh Komise zejména v oblasti tzv. otevřeného internetu. Chystané změny a dopad na české zákazníky a operátory byly předmětem debaty pořádané 1. dubna v Evropském domě v Praze.

Debatu zahájil vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal, který připomněl, že obsahem návrhu na vytvoření jednotného evropského trhu elektronických komunikací je například koordinace při přidělování spektra, omezení cen roamingu či větší ochrana práv spotřebitelů, kteří by mohli rychleji změnit operátora bez zbytečných nákladů. Zástupce Generálního ředitelství Evropské komise pro Komunikační sítě, obsah a technologie Peter Eberl uvedl, že síťová neutralita je v legislativním návrhu Komise postavena na třech pilířích, jimiž jsou otevřený internet pro všechny, otevřenost pro inovace, kterými jsou například specializované služby, a monitoring a provádění opatření prostřednictvím národních regulátorů a posílením ochrany spotřebitele. Eberl zdůraznil, že specifický obsah, služby nebo aplikace (až na velmi omezené množství oprávněných výjimek) nesmí být v rámci otevřeného internetu blokovány, zpomalovány nebo diskriminovány. Návrh také stanovuje harmonizovaná pravidla řízení provozu, což podpoří přeshraniční podnikatelské aktivity a zlepší služby pro koncové uživatele. „Návrh zároveň otevírá prostor pro nové specializované služby v širokém spektru oblastí, od služeb pro firmy a podnikatele přes IP televize až po sektor zdravotnictví,“ uvedl Eberl některé příklady rozvoje inovací v oblasti specializovaných služeb. Zdůraznil také, že poskytování specializovaných služeb nesmí negativním způsobem ovlivnit vysokou kvalitu otevřeného internetu. Posílena by měla být také role národních regulátorů, kteří budou mít více pravomocí a povinností co se týče monitoringu a zajištění kvality poskytovaných služeb. Pro spotřebitele chce Komise zajistit, aby byli lépe informováni o minimálních a skutečných rychlostech svého internetového připojení a měli možnost bez jakýchkoliv sankcí rozvázat smluvní poměr se svým poskytovatelem služeb v případě, že poskytovatel nezajistí rychlost stanovenou ve smlouvě.

Ondřej Malý, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, uvedl, že ačkoli ještě není známé finální znění nařízení, které projde Evropským parlamentem, měla Rada již při prosincové orientační debatě řadu připomínek. „Samotnému představení nařízení navíc nepředcházela veřejná konzultace ani hodnocení toho, proč by měl být současný regulatorní rámec změněn,“ upozornil Malý na ne zcela standardní proces před zveřejněním návrhu nařízení. Kromě obav členských států z přílišného zvýhodnění velkých operátorů a možnosti oligopolizace trhu připomněl také odmítavý postoj členů EU k harmonizaci ochrany spotřebitele na úrovni EU pomocí nařízení. Hladkému projednávání stojí v cestě rovněž obavy ohledně rychlosti schvalování, ustanovení o internetové neutralitě a specializovaných službách. Ke schválení návrhu je nutné, aby prošel 3. dubna v prvním čtení v Evropském parlamentu a poté jej zřejmě v červnu schválila Rada. Komise pak vyjádřila již před zahájením projednávání v parlamentních výborech naději, že ke schválení celého návrhu dojde do konce tohoto roku. Zatím není jisté, jak bude finální podoba návrhu vypadat. Pokud by nedošlo k zásadním změnám toho, co vyšlo z důležitých výborů Evropského parlamentu, mohou operátoři očekávat např. prodloužení práv ke spektru, větší volnost v řízení provozu sítě, větší harmonizaci při přidělování práv k využití spektra či jednodušší obchodování s ním. Návrh dle Malého přináší výhody i spotřebitelům. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu navrhuje naprosté zrušení roamingových poplatků od poloviny prosince 2015 za podmínky, že toho spotřebitelé nebudou zneužívat. Výbor tak odmítl komplikovaný systém operátorských roamingových aliancí navrhovaný Komisí.

Dle Michala Frankla, člena představenstva Telefónica Czech Republic, brání bezproblémovému projednání návrhu v Radě především jeho kontroverznost a nedodržení obvyklých postupů. Návrh je dle Frankla předkládán před tím, než byla vyhodnocena předchozí opatření. Zdůraznil také, že o návrhu stále není rozhodnuto a je tedy možné, že nebude v současné podobě a za současného Parlamentu vůbec schválen. Co se týče dopadu návrhu na české oparátory a občany, připomněl Frankl, že novinky pro zákazníky nejsou nikdy výsledkem regulačních zásahů. Regulace odvětví, které není monopolní, reaguje a mění pouze to, co již na trhu existuje, nebo zajistí, že na trhu něco vůbec nevznikne. „Přílišná regulace není něco, za co bychom byli rádi, nicméně neznamená to, že se s tím nedokážeme vypořádat,“ uvedl v této souvislosti Frankl. Co se týče termínu 15. prosince 2015, ten vnímá Frankl spíše jako výsledek předvolebního snažení některých politiků a ne jako závazný termín, kdy by mělo k této zásadní změně skutečně dojít.

+ prezentace z akce v Evropském domě v Praze

Žádné komentáře: