úterý 29. dubna 2014

Poskytovateli internetového připojení lze nařídit blokaci "autorského piráta"

(ZDROJ MPO.CZ) Soudní dvůr Evropské unie (SD EU) dne 27. března 2014 ve věci C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH proti Constantin Film Verleih GmbH a Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH rozhodl, že poskytovateli internetového připojení lze nařídit, aby svým klientům zablokoval přístup k webovým stránkám, které porušují autorské právo. Takový soudní příkaz a jeho výkon musí nicméně zajistit spravedlivou rovnováhu mezi dotčenými základními právy.

Rozsudek se týká čl. 8 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, která musí být vykládána ve smyslu čl. 3 odst. 2 této směrnice. Na žádost o rozhodnutí o předběžné otázce SD EU odpovídá, že osoba, která na webových stránkách zpřístupňuje předměty požívající autorskoprávní ochrany bez souhlasu nositele práv, využívá služeb společnosti, která poskytuje internetové připojení těm osobám, jež si tyto předměty prohlížejí. Takový poskytovatel internetového připojení, jako je společnost UPC Telekabel, umožňující svým klientům přístup k předmětům požívajícím autorskoprávní ochrany, které jsou zveřejňovány na internetu třetí stranou, je zprostředkovatelem, jehož služby jsou využívání k porušování autorského práva. 

SD EU v tomto ohledu zdůrazňuje, že směrnice, jejímž účelem je zaručit nositelům práv vysokou ochranu, nevyžaduje zvláštní vztah mezi osobou porušující autorské právo a zprostředkovatelem, vůči němuž lze vydat soudní příkaz. Stejně tak není nutné prokázat, že klienti poskytovatele internetového připojení skutečně sledují předměty autorskoprávní ochrany zpřístupněné na webových stránkách třetí strany. Směrnice 29/2001/ES totiž vyžaduje, aby opatření, která musí členské státy přijmout k dosažení souladu s touto směrnicí, měla za cíl nejen ukončení porušování autorského práva a práv s ním souvisejících, ale také předcházení jejich porušování.

S tímto rozsudkem souvisí mj. také judikát SD EU ze dne 24. listopadu 2011 k případu C-70/10, Scarlet Extended proti Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs SCRL, viz taktéž příslušná tisková zpráva č. 126/11. V tomto případu Soudní dvůr rozhodl, že unijní právo brání jakémukoliv soudnímu příkazu přijatému vnitrostátním soudem, kterým je poskytovateli připojení uloženo zavést filtrování k zabránění protiprávního stahování souborů. Toto je použitelné vůči všem zákazníkům bez rozdílu, preventivně, výlučně na jeho náklady a bez časového omezení.

Související odkazy:

Žádné komentáře: