pondělí 28. dubna 2014

Změna (novela) autorského zákona jde ve sněmovně do fináleNávrh změny Autorského zákona je na pořadu  nadcházející schůze Poslanecké sněmovny a měl by být pouhou formalitou. Na aktuální schůzi je zařazeno rovnou tzv. druhé i třetí čtení, když dříve neprošel návrh na zkrácené projednání návrh zákonu v rámci jednoho bloku.Současný vládní návrh zákona (tisk 70) má povahu výlučně transpozičního předpisu a v totožné podobě byl Poslaneckou sněmovnou projednáván již v VI. Volebním období jako sněmovní  tisk 1002.  Toto projednávání však bylo ukončeno z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny.Účelem návrhu zákona je promítnout do českého právního řádu směrnici 2011/77/EU, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících a směrnici 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl. Dnem 31. října 2013 uplynula lhůta pro transpozici směrnice 2011/77/EU a ze strany Evropské Komise může být vůči České republice vedeno řízení  pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie (tzv. infringement).Aktuální verze  úpravy českého zákona je podle Důvodové zprávy „bezpečná“ i v jiných ohledech : „Předkládaný návrh zákona s sebou nepřináší zvýšená korupční rizika“.Ministerstvo kultury má v legislativním plánu práce zařazen návrh další úpravy autorského zákona pro 1. čtvrtletí roku 2015, zatím bez podrobnějších informací a termínů (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Pozměňovací návrhy ve druhém čtení.

Žádné komentáře: