pondělí 14. dubna 2014

Novela zákona o ČRo v meziresortu

V souladu s plánem legislativních prací na rok 2014 (schváleného usnesením vlády ze dne 12. března 2014 č. 165) předložilo Ministerstvo kultury návrh novely zákona o ČRo, který navazuje na původní loňskou snahu, která skončila současně  s předčasným koncem Poslanecké sněmovny.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů je předložen do metiresortního připomínkového řízení s termínem do 15. května 2014. Hlavním účelem navrhované právní úpravy je vytvořit změnou zákona o Českém rozhlasu podmínky pro rozšíření možností příjmu stanice mluveného slova Českého rozhlasu. Připojeným návrhem změny zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se napravují nedostatky jeho novelizace provedené zákonem č. 496/2012 Sb., mění se termín předkládání Výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Poslanecké sněmovně, a pro stanici Český rozhlas Plus se zakotvuje zákaz zařazování reklamy a teleshoppingu. 


Z navrhované právní úpravy neplynou žádné nároky na státní rozpočet. 

 

Žádné komentáře: