čtvrtek 3. dubna 2014

Konec poslaneckého období v Evropském parlamentu, konec roamingu, otevřený internet, konec příjmů států z licencí....

Poskytovatelé přístupu k internetu by již neměli mít možnost blokovat či zpomalovat vybrané služby z ekonomických či jiných důvodů. Uvádí se tak v návrzích obsažených v tzv. „telekomunikačním balíčku“, o kterých ve čtvrtek hlasoval Parlament. Poslanci chtějí také zrušit poplatky za roaming při používání mobilního telefonu v jiné zemi v rámci EU od 15. prosince 2015.

"Dnešní hlasování je velkým krokem vstříc posílení jednotného telekomunikačního trhu,” uvedla zpravodajka EP k balíčku Pilar del Castillo Vera (EPP, ES). „Parlament chce zrušit maloobchodní poplatky za roaming pro hlasové, textové a datové služby do 15. prosince 2015 a zlepšit řízení radiového spektra s cílem rozšířit 4G a 5G napříč Evropou.“ „Dosáhli jsme dodatečných záruk za účelem udržení otevřenosti internetu tím, že uživatelé budou moci využívat a nabízet aplikace a služby dle své volby, jakož i posílením internetu jakožto klíčového nástroje pro konkurenceschopnost, hospodářský růst, zaměstnanost, sociální rozvoj a inovace,“ dodala.

Její zprávu podpořilo 534 poslanců, 25 bylo proti a 58 se zdrželo hlasování.

Rovný přístup k internetu pro poskytovatele služeb
Poslanci požadují jasná pravidla, která by zabránila společnostem poskytujícím přístup k internetu upřednostňovat některé služby na úkor jiných. Unijní telekomunikační regulátor BEREC uvedl, že někteří poskytovatelé přístupu k internetu blokovali či zpomalovali služby jako “Skype”, používaný pro telefonování přes internet.
Poskytovatelé přístupu k internetu by dle návrhu mohli nadále nabízet specializované služby vyšší kvality, jako video na vyžádání či datově náročné a pro podniky kritické aplikace typu “cloud” (úložiště dat), ovšem pouze tehdy, pokud tyto služby “nenarušují dostupnost nebo kvalitu služeb přístupu k internetu” nabízených jinými společnostmi či službami.

Poslanci seškrtali Evropskou komisí navrhovaný seznam “mimořádných” případů, ve kterých poskytovatelé přístupu k internetu budou moci nadále blokovat či zpomalovat internet. Poslanci uvádějí, že tato opatření by měla být povolena pouze za účelem provedení rozhodnutí soudu, zachování bezpečnosti sítě či prevence dočasného přetížení sítě. Pokud jsou přijata „opatření týkající se řízení provozu“, pak musí být „transparentní, nediskriminační, přiměřená a nezbytná“ a smí být uplatňována „pouze po nezbytně nutnou dobu,“ dodávají poslanci.

Poslanci zdůrazňují, že připojení k internetu musí být poskytováno v souladu se zásadou neutrality sítě, podle které se s veškerým internetovým provozem nakládá rovnocenně, bez diskriminace, omezení nebo zásahů a bez ohledu na odesílatele, příjemce, typ, obsah, zařízení, službu nebo aplikaci

Konec poplatků za roaming v roce 2015
Poslanci také přijali pozměňovací návrhy vedoucí ke zrušení poplatků za roaming (za volání, textové zprávy a mobilní připojení k internetu v jiné zemi EU) v rámci EU od 15. prosince 2015. Pokud by však bylo roamingových služeb zneužíváno, mohly by být výjimečně zavedeny zastropované platby, uvádí se v textu.
Další postup
Evropský parlament hlasoval o svém prvním čtení navrhované legislativy, s cílem konsolidovat odvedenou práci na předložených návrzích a předat ji po volbách novému Parlamentu. Poslanci, kteří budou zvoleni v květnu, se tak budou moci rozhodnout, zda začnou od nuly, či zda budou pokračovat v práci vykonané během stávajícího volebního období.
Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), 1. čtení

Žádné komentáře: