pátek 2. května 2014

Speciální digitální účet pomáhá i po konci televizního analoguJak uvádí Výroční zpráva ČTÚ za rok 2013, zvláštní digitální účet, který vznikl v souladu se systémem přechodu na digitální televizní vysílání v ČR a s v zákonu ustanoveným mechanismem financování (prostřednictví výnosů z reklam ve vysílání České televize), zůstatky na tomto speciálním účtu stále ještě slouží digitalizaci a správě kmitočtového spektra.


Účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysíláníOd roku 2008 má ČTÚ zřízen podle zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění někte­ré zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání tzv. účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, který spravuje. Na tento účet převáděla Česká televize prostředky z výnosu reklam ve výši 1 250 000 Kč měsíčně, a to vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc.Prostředky uložené na tomto účtu používá ČTÚ výhradně na podporu a rozvoj zem­ského digitálního televizního vysílání v ČR, zejména na rozvoj sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání. Účet byl zřízen u ČNB, pobočka Praha jako účet cizích prostředků s rozšířeným předčíslím „36011“. 


ČTÚ za rok 2013 použil prostředky účtu na tyto výdaje:

1 609 300 Kč za upgrade specializovaného SW pro plánování rádiového spektra a vy­hodnocování pokrytí signálem,

1 028 500 Kč za výběrová řízení v souvislosti s využíváním III. pásma,

331 419 Kč za 5 ks PC s 27’’ monitory pro práci s mapovými aplikacemi.Účet vykazuje k 31. 12. 2013 zůstatek ve výši 1 278 221,94 Kč.

Účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání (v Kč)
Stav účtu k 1. 1. 2013
4 247 440,94
Tvorba za rok 2013
0,00
Čerpání za rok 2013
2 969 219,00
Stav účtu k 31. 12. 2013
1 278 221,94 

Žádné komentáře: