neděle 23. března 2014

Společná nabíječka pro všechny mobily si kvůli formálním procedurám ještě počká...

Zavedení jednotné nabíječky pro všechny mobilní telefony prodávané v EU je součástí ve čtvrtek v Evropském parlamentu schválené novelizace pravidel o rádiových zařízeních. Cílem nových pravidel, na kterých se již poslanci neformálně dohodli s členskými státy, je omezit elektro-odpad, snížit náklady a zjednodušit život koncovým spotřebitelům.

Nová směrnice zavádí harmonizovaná pravidla pro dodávání rádiových zařízení, včetně mobilních telefonů, dálkových ovládání aut či modemů, na trh EU. Cílem nové legislativy je udržet krok s rostoucím počtem a různorodostí rádiových zařízení a zároveň zabezpečit, že se navzájem nebudou rušit a budou podléhat základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnosti.

EP upravil navrhované znění směrnice tak, aby kompatibilita s jednotnými nabíječkami patřila mezi základní požadavky na konstrukci rádiových zařízení. Rozhodnutí o tom, které kategorie rádiových zařízení budou muset tento požadavek splňovat, bude v rukou Evropské komise.


Navrhovanou směrnici poslanci schválili poměrem hlasů 550 pro: 12 proti a 8 se zdrželo  hlasování. Nyní ji musí formálně schválit i Rada. Členské státy budou mít následně dva roky na její provedení do vnitrostátních předpisů a výrobci další rok na to, aby se novým podmínkám přizpůsobili.

Žádné komentáře: