pátek 14. března 2014

Němci brzy zaplatí za veřejnoprávní média méně…V Německu jsou od roku 2013 koncesionářské poplatky povinné. Nyní dochází k redukci jejich výše. Poplatky jako takové se v Německu platí od r. 2007. Koncesionářské poplatky jsou hrazeny  i za PC připojené k internetuOd r. 2013 byla zavedena povinnost platit poplatky pro každou domácnost bez ohledu na to, jestli vlastní nějaký příjímač či nikoliv.

Koncesionářské televizní a rozhlasové poplatky se v Německu sníží o 0,48 eur měsíčně a to od roku 2015. Německé domácnosti zaplatí tak jen 17,50 eur. Rozhodli o tom premiéři spolkových zemí. Jedním z důvodů je nárůst rozpočtu z poplatků (o více než 1mld EURO) , který vznikl v rámci nového platebního systému, platného od loňského roku. Současný systém výběru poplatků bude fungovat až do roku 2016.

Předsedové vlády se rovněž dohodli na zakonzervování výše poplatků až do roku 2019. Vše bude řešeno v rámci připravené novely mediálního zákona. Ve hře je přitom i možnost snížení objemu reklamy ve veřejnoprávním vysílání.

K poplatkům v Evropě například i zde.

Žádné komentáře: