středa 27. června 2012

Vláda projedná aukce kmitočtů za týden

Vláda na svém zasedání ve středu 4.7.2012 se v části projednání s rozpravou bude zabývat podmínkami aukce volných kmitočtů - Bod 19. - Informace o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz"

 č.j. 636/12 
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
 Přizván: P. Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Žádné komentáře: