úterý 12. června 2012

Regulátoři upřesnili pravidla pro stanovení povinné TV nabídky - must carry

Povinnost "must carry" pro kabelové sítě  byla v minulosti předmětem velkých svárů - dramatický odpor k této povinnosti a stížnosti operátorů Evropské komisi ad. se nakonec obrátil  v boj za zachování těchto podmínek ze strany stejným aktérů...

ČTÚ a RRTV se dohodly na společném postupu při ukládání povinnosti šířit určené rozhlasové a televizní vysílání ve veřejném zájmu

Praha, 12. června 2012. 

Český telekomunikační úřad a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání schválily dokument „Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti“. Vzájemná dohoda obou orgánů určuje pravidla jejich postupu při ukládání povinnosti šíření určeného rozhlasového a televizního programu a služeb ve veřejném zájmu (must carry).
Dohoda vychází z úpravy zákona o rozhlasovém a televizním vysílání účinné od 1. ledna 2012 a ze souvisejících evropských směrnic. Tato úprava zákona dává RRTV pravomoc vydávat závazné stanovisko obsahující výčet programů, jejichž šíření je ve veřejném zájmu třeba zajistit. Na základě závazného stanoviska RRTV pak ČTÚ, v souladu se zákonem o elektronických komunikacích, uloží podnikateli provozujícímu síť pro šíření rozhlasového a televizního vysílání povinnost tyto programy šířit.
Dohoda stanoví náležitosti postupu obou orgánů při naplňování sdílené působnosti. Zejména klade důraz na respektování obecných regulačních principů nediskriminace, přiměřenosti a transparentnosti, a to aplikací objektivních a dopředu známých, zveřejněných kritérií.
RRTV a ČTÚ budou při naplňování zásad stanovených v dokumentu využívat v maximální míře konzultace a diskuse s odbornou veřejností a zainteresovanými subjekty.

Žádné komentáře: