sobota 1. března 2008

DIGITALIZACE: Buková Hora zahrnuta do TPP

Potíže, které byly spojené s nejasnostmi termínu vypnutí Domažlicka jako prvního digitalizovaného regionu v ČR, se podle aktuálního plánu nebudou dotýkat podstaně větší oblasti pokryté vysíláním z Bukové Hory na severovýchodě země. Původně šlo také o oblast mimo celkový systém. Právě odsuny zahájení digitálního vysílání televizí a zejména pak dohoda na termínu ukončení analogu na Domažlicku byly jednou z potíží info kampaně i samotných obyvatel. Hlavně pro ty z obyvatel, kteří nechávali nákup STB na poslední chvíli a vždy s určitou nedůvěrou s tím, že termín bude pravděpodobně i nadále odsouván. To vše by se díky nové verzi Technického plánu přechodu již nemělo opakovat. Ve čtrvtek skončila lhůta pro závěrečné kolo připomínek a po jejich plánovaném veřejném vypořádání zřejmě již v nadcházejícím týdnu by měl návrh TPP být předložen vládě ke schválení.

Žádné komentáře: