úterý 11. března 2008

Švédská souhrnná analýza digitalizace v Evropě

Švédské ministerstvo kultury zpracovalo velmi podrobný průzkum a souhrnnou analýzu stavu přechodu na digitální televizní vysílání v Evropě primárně pro potřeby švédské vlády. Analýza je vypracována na základě dotazů a jednání s kompetentními zástipci z jednotlivých zemí, kde se přechází na digitální vysílání. Velmi cenná jsou data a údaje o informačních kampaních a komplexní posouzení chování lidí v rámci procesu přechodu. Analýza, která by měla být ve stručné forměš k dispozici i veřejnosti počátkem dubna, je jedním z důležitých informačních zdrojů a podnětů i pro činnost NKS v nadcházejích krocích směrem k digitalizaci podle aktualitovaných pravidel. Po souhlasu zoracovatelů zveřejněíme některá zajímavá data. Stejně tak věříme, že údaje o ČR se "budou muset s ohledem na rychlý pokrok české digitalizace" již brzy aktualizovat a upravit:-)

Žádné komentáře: