sobota 29. března 2008

Studie stavu a perspektiv mobilního digitálního TV vysílání

Sdružení BMCOFORUM (The “Broadcast Mobile Convergence Forum” ), které funguje od roku 2005 a které v současnosti sdružuje asi 111 členů z řad institucí a společností z celého světa, zveřejnilo souhrnnou zprávu o své činnosti. V materiálu jsou zrekapitulovány dosavadní aktivity včetně zajímavé pasáže o lobbingu k evropským a dalším orgánům v souvislosti s diskuzemi nad využitím digitální dividendy. Za v Česku působící firmy je členem sdružení T-Mobile, který je panem Martinem Bögelsackem zastoupen i ve vedení sdružení.

Žádné komentáře: