středa 5. března 2008

TPP ve finále, vláda se bude brzy zabývat mnoha věcmi souvisejícími s digitalizací

II.kolo připomínek k TPP bylo minulý týden uzavřeno a probíhá jeho vyhodnocování. Je zřejmě již otázkou velmi krátké doby , kdy bude návrh TPP dokončen do finální podoby a předán prostřednictvím MPO vládě. Již před časem se mezitím rozběhla poměrně silná a rozhodně ne krátkodobá PR aktivita proti TPP i například proti informační kampani, často podobně jako v zahraničí, i bez ohledu na skutečný stav věcí. Také argumenty nejsou a nebudou příliš nové a originální, naopak někdy působí tak trochu jako "naučená básnička". Tradičně jsou používány některé oblíbené "floskule" ale i dramaticky znějící údaje a podmínky, které občas nemají reálný ani právní základ. I přes některé očekávané negativistické mediální aktivity je však v posledních dnech patrné, že i někteří dosavadní kritici se snaží hledat racionální řešení, které by neuzavřelo jejich participaci na projektu digitalizace. I k samotnému TPP odpadly některé dřívější výhrady, i když je stále určitý , nyní již mírný, rozpor v termínech. Rozhodně se ale rozbíhá další kolo politického lobbingu, nejen kolem exekutivy a jistě v další fázi opět i na parlamentní půdě a ostatně i před podzimními změnami v regionech.

Nyní je připravena celá řada "digitálních" věcí, kterými se v nejbližší době bude zabývat vláda. Kromě Zprávy NKS se po dokončení připomínkového kola dostane na pořad konkrétní financování informační kampaně a samozřejmě TPP a na něj navazující prováděcí technické předpisy. Ve finále jsou přípravy novely ZEKu a její předání do standardního připomínkového řízení.

Žádné komentáře: