čtvrtek 27. března 2008

Připravovaná novela ZEKu do března ve vládě nebude, základní návrh je již připraven.

Náročnost příprav zatím vládou neprojednaného a tudíž neschváleného Technického plánu přechodu, který v základním návrhu schválila Rada ČTÚ po dlouhé přípravě, připomínkování a vyjednávání s dotčenými subjekty 6.března, způsobuje i jiné prodlevy. Předkladatelem TPP je spolu s dalšími materiály v rámci kompetence i pro digitální vysílání Ministerstvo průmyslu a obchodu (po zrušení Ministerstva informatiky a rozdělení kompetencí pro oblast elektronických komunikací). Podle platného legislativního plánu práce vlády měl být TPP předložen vládě do března 2008 (strana 11-12). V současnosti se hledají možnosti zrychlení nezbytného závěrečného schvalovacího procesu, kde aktivity příslušných ministrů dávají velkou naději. Zdá se, že neustále rostoucí požadavky jednoho z operátorů na domácím trhu při společném postupu s jednou z privátních televizí zatím „vysněného“ termínu 2015 ani 2012 nedosáhne, i když je díky některým významným ústupkům velmi blízko. Lobbing jedné společné agentury je zřejmě velmi účinný, vezmeme-li v úvahu, že před 10 měsíci byla shoda na vypnutí v roce 2009 a jako ústupek dominantnímu operátorovi a dalším byl v návrhu zákona v průběhu loňského léta upraven termín na 2010, nyní se „bojuje“ o měsíce, aby ASO zůstalo alespoň v roce 2011.

Souběžně naplánovaný návrh nařízení k poplatkům, který je již zcela dokončen, zatím kvůli návaznosti na TPP přijde na řadu schvalování ve vládě následně ihned po TPP, možná že i společně.

Podobně, tedy s určitou prodlevou, je na tom i příprava důležité novely ZEKu, ve které se řeší i věci dotýkající se digitalizace a zejména správy kmitočtového spektra. Novela měla být podle stejného plánu vlády připravena do stejného data (03 2008) a bude mít zřejmě určitou časovou prodlevu. Jednání ale probíhají, i za účasti dalších resortů, jejichž resortní agendy se související změny mohou dotknout. Na březnové schůzi PSP bylo na programu II.čtení dřívější technické novely ZEKu, kolem které se mezi poslanci objevila celá řada námětů i návrhů na úpravy (i lobbistů...), včetně ambicí spojených i s dílčí změnou mediálního zákona.

V květnu také končí mandát členky Rady ČTÚ, vláda bude na návrh MPO jmenovat člena nového.

Žádné komentáře: