pátek 30. října 2015

Řešení koncentrace vlastnictví médií po "polsku".... změny legislativy?

Koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků je tématem aktuální analýzy polského regulačního orgánu KKRIT (Národní rada pro rozhlas a televizi). Materiál  je základem pro veřejnou konzultaci nad případnými legislativními a regulačními úpravami. Dokument obsahuje mj. i zhodnocení podmínek a pravidel v dalších 19 evropských zemích (vč.ČR) a USA.

Primárně jsou vznášeny dotazy na polský  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů i na Ministerstvo kultury a národního dědictví , týkající se nového  návrhu "státní politiky v oblasti rozhlasu a televize".. Zveřejněné výsledky legislativní analýzy podle regulátora ukazují, že dosud platná pravidla dostatečně nechrání pluralismus v Polsku. Proto KKRIT navrhne změny zákonů.

Dokument v polštině je zde Regulacje dotyczące koncentracji własności na rynku mediów w wybranych krajach

Žádné komentáře: