středa 24. října 2007

Evropská komise zakázala plán finanční podpory digitálního vysílání DVB-T v Severním Porýní-Westfálsku - aktualizováno

Evropská komise opět zakázala finanční podporu, kterou Německo plánovalo poskytnout komerčním televizím při přechodu na digitální televizní vysílání, nyní ve spolkové zemi Severní Porýní-Westfálsko. Důvodem je opět nesoulad s podmínkami pro poskytování tzv. dovolené státní podpory a diskriminační charakter zvolené formy podpory. Rozhodnutí EK prezentovala evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová.

Digitální televizní vysílání DVB-T bylo v této zemi zahájeno již v roce 2004, podporu na pokrytí nákladu na přenos signálu a platby operátorům poskytuje zemský regulační orgán. Celkový objem finanční podpory byl plánován na 6,8miliónu Euro v průběhu 5 let. V loňském roce otevřela EK řízení k podobné formě podpory i ve spolkové zemi Bavorsko, kde ale objem za 3 roky nepřekročil 200 tisíc Euro a Komise nakonec zahájené řízení přerušila.

Text k rozhodnutí EK s odkazy na plné znění dřívějších rozhodnutí ve věci nedovolené státní podpory je k dispozici zde:

Aktuálně: Stanovisko německého mediálního regulátora:
http://www.lfm-nrw.de/presse/index.php3?id=557

Žádné komentáře: