čtvrtek 25. října 2007

Novela jde do finále.

Kromě vícestranného lobbingu a mediálních přestřelek se údajně objevily i nějaké drobné výhružky. Pozornost řady zaintersovaných subjektů se již nyní přesouvá i na další kroky a fáze.
Postupně byly prezentovány snad všechny možné pro/proti argumenty i výhrady k finální verzi digitální novely, kterou po víkendu ve finále projedná Senát. Návrh zákona jako výsledek nejen práce odborníků, ale také jako výsledek nezbytného politického kompromisu , nemůže být jistě nikdy zcela dokonalý, ale v tomto případě je jako celek zákon proveditelný a nadmíru potřebný.
Hlavní mediální vlna se pak v posledních dnech zaměřila především na otázku tzv. must carry. Toto téma zabralo v některých médiích či časopisech značné množství místa a využitý prostor by vystačil možná i na monotématické vydání. INVEX byl další příležitostí, kde však byly některé argumenty či postoje gradovány v některých případech již na celkový odpor a nesouhlas se zákonem a znovu i hrozbami žalob a ústavních stížností (zákon prošel mimořádnou revizí v Legislativní radě vlády...), a to již nad rámec nesouhlasu s „must carry“ (nikoliv však na Digitálních Milnících).
Kromě mimořádné aktivity lobbistů a různých poradců , došlo podle více zdrojů již i na nějaké osobní výhružky a vytváření resp. hledání nějaké "mediální oběti a cíle pro ataky". Ještě v posledních dnech před jednáním senátorů tak s velkou pravděpodobností vyjde v tomto duchu několik článků, pravděpodobně i v některém z celostátních deníků. Přitom již v této chvíli je celkem jasné, že řada z některých stran kritizovaných částí normy nebude v praxi až tak nepřekonatelná, a jsou již připravena řešení, jak se s nimi v praxi uspokojivě vypořádat. Stejně tak je z některých posledních událostí zřejmé, že v některých případech někdy možná ze všeho nejvíc jde spíše o nějaké poziční souboje. Již teď se navíc rýsují i jiné,a zatím nově naznačené spory, nyní však zcela mimo legislativu či politiku, ale čistě v obchodním prostředí. Příkladem je aktuální a nepříliš přehledná mediální přestřelka mezi některými subjekty v rámci satelitního vysílání.
Rozhodně tedy doba těsně před ani po rozhodnutí senátorů (věřme že pozitivní) neubere na poli české digitalizace prvky napětí a dramatických zápletek. Ostatně je to přeci jen ona forma revoluce, byť televizní... A to jsou ve výhledu i další souboje a diskuze, například o digitální dividendě, které prochází také mnoha etapami a proměnlivým „cílem určení“... ( a to navíc na mezinárodním poli).

Věřme i nadále, že největší bitva se svede o diváky a to v tom nejlepším slova smyslu.

Žádné komentáře: