pondělí 20. ledna 2014

Francouzi reformují regulační audiovizuální právo a tím posilují nezávislost veřejnoprávních médiíLoni na podzim  31. října 2013 přijalo Francouzské národní shromáždění nové právní předpisy týkající se posílení nezávislosti  a mechanismu fungování francouzských veřejnoprávních médií.

Hlavním cílem nové  legislativní úpravy je vrátit principy fungování veřejnoprávních médií do stavu před rokem 2009, kdy byla přijata dosud platná zákonná norma. Regulátor( Conseil Supérieur de l' Audiovisuel - CSA ) bude opět jmenovat šéfy audiovizuálních společností ve veřejném sektoru .

Podle nové právní úpravy se počet členů CSA snižuje z 9 na 7. Francouzský prezident , který dosud mohl jmenovat 3 radní , bude nyní  jmenovat jen jejího prezidenta . Předsedové Národního shromáždění a Senátu budou dále jmenovat tři členy  Rady, a to v souladu s třípětinovou většinou kulturního výboru  Parlamentu .

Nový zákon si klade za cíl také posílit ekonomickou a regulační sílu CSA v nových multimediálních tržních podmínkách. Další změnou pak je například i povinnost regulátora CSA  každoročně podávat zprávu o vývoji „koncentrace a rozmanitosti" v soukromém audiovizuálním odvětví. Návrh také reorganizuje pravomoci  CSA v oblasti správního řádu, včetně sankcí.


Žádné komentáře: