neděle 28. října 2012

Parlamentní podvýbor se zabýval aktuálním stavem v telekomunikacích

Podvýbor pro elektronické komunikace a ICT průmysl (pod Hospodářským výborem) se na svém zasedání v uplynulém týdnu zabýval aktuálním děním v oblasti telekomunikací. 

Kromě informace o stavu analýzy relevantních trhů, která je ve své věcné části v podstatě hotova a v další etapě bude mj. i standardně předmětem veřejného připomínkování)   zazněla informace o stavu adres v rámci přechodu na  IPv6 a také o strategii Digitální Česko  v.2.0 - kde probíhá závěrečná fáze meziresortního připomínkového řízení , na jehož konci bude rovněž vypořádání připomínek s dotčenými subjekty a poté bude materiál předložen vládě k projednání - pravděpodobně  by se to mělo stihnout ještě do konce roku.

Na aktuálním programu zasedání Poslanecké sněmovny je zařazeno (a tradičně trvale odsouváno)  projednání Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011(Sněmovní tisk 667),  což je v souladu se zákonem formalita, která nemá žádný vliv (obvykle  zprávu bere Sněmovna "na vědomí").

Žádné komentáře: