neděle 28. října 2012

Podle Evropské Komise je „must carry“ netransparentní a zasluhuje pokutu – opět případ BelgieEvropská Komise ve svém oficiálním stanovisku navrhuje, aby Evropský Soudní dvůr potrestal Belgii za netransparentní používání podmínek „must carry“ v televizním vysílání. Jedním z argumentrů  je, že Belgie neakceptovala nejen předchozí doporučení (varování)  Komise, ale ani rozsudek Soudního dvora z března 2011.

Evropská komise žádá Evropský soudní dvůr (ESD) o uložení pokuty Belgii, protože nesprávné uplatňuje telekomunikační předpisy EU v otázce  "povinnosti přenosu" při televizním vysílání.  Ve smyslu předpisů o "povinnosti přenosu" musí společnosti poskytující kabelové služby nebo telekomunikační operátoři poskytovat některá  své kapacity, pokud je dostatečný počet spotřebitelů využívá jako hlavní prostředek přijímání rozhlasového nebo televizního vysílání. Pravidla pro umístění programů do „must carry“ má být transparentní a přezkoumatelné…. Povinnou nabídku zpravidla určuje regulátor s možností odvolání dotčených subjektů.

Komise navrhuje pro Belgii paušální penalizační částku vypočtenou na základě sazby 5 397 EUR / den za období mezi prvním a případným druhým rozhodnutím Soudního dvora a denní penále ve výši 31 251,20 EUR za každý den od druhého rozhodnutí soudu, dokud Belgie nezajistí soulad s rozsudkem.

P.S. Už je asi zbytečné připomínat komickou situaci na domácím poli, kdy se zástupci kabelových operátorů a lobbisté snažili  "must carry" při projednávání diginovely všemi možnými i nemožnými prostředky zrušit,  a to i podáním a žádostmi u Evropské komise, aby po letech , kdy dočasná podmínka měla skončit, naopak bojovali za její zachování v původní, dříve razantně odmítané podobě ... 


Žádné komentáře: