čtvrtek 18. října 2012

EK otevřela konzulatci ke změnám posuzování relevantních trhů, i případné rozšíření jejich seznamu a rozsahu

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k možnosti aktualizace dosavadního  seznamu tzv. "relevantních velkoobchodních a maloobchodních telekomunikačních trhů", které podle pravidel EU pro telekomunikace podléhají tzv. „postupu podle článku 7“. Mezi tyto trhy patří maloobchodní přístup k veřejné telefonní síti a velkoobchodní širokopásmový přístup. Jedná se o druhý přezkum doporučení Komise o relevantních trzích.

S pomocí seznamu relevantních trhů mohou  národní regulační orgány provádět  regulaci svých trhů. Při přezkumu se zohlední hlavní vývojové tendence v oblasti trhu a technologií, jako například internetové aplikace a služby, sbližování různých druhů sítí a služeb a rozvoj velmi rychlých internetových sítí a služeb.
¨
Na základě výsledků analýz  av ýsledků konzultací regulátorů a pak Komise může změnit stávající doporučení o relevantních trzích (poslední revize  byla v roce 2007).

Jde tedy o to, prověřit aktuální seznam relevantních trhů a jejich rozsah, ale i to, zda by některé trhy mohly být na seznam doplněny, včetně trhů regulovaných na celostátní úrovni a trhů nadnárodních.

Konzultace je první etapou v celém  procesu přezkumu. Na základě jejích výsledků a po konzultaci se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a s Komunikačním výborem (poradním výborem složeným ze zástupců členských států) přijme Komise přípqadné revidované doporučení.


První doporučení Komise pochází z roku 2003 a v roce 2007 prošlo revizí, která do něj zahrnula jeden maloobchodní a šest velkoobchodních trhů:

- přístup k pevné telefonní síti,
- původ volání v pevné telefonní síti,
- ukončení volání v jednotlivých pevných telefonních sítích,
- velkoobchodní přístup k účastnickému vedení,
- velkoobchodní širokopásmový přístup,
- velkoobchodní koncové segmenty pronajatých vedení a ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích.

 P.S. V roce 2007 byl mj. vyřazen vysílací trh •Broadcasting transmission (Market 18)


Veřejná konzultace je na webu EK zde . Termín pro přopmínky je stanoven do 8. ledna 2013.  


Žádné komentáře: