čtvrtek 4. října 2012

RADIOKOMUNIKACE 2012

konference RADIOKOMUNIKACE 2012 - 31. října - 2. listopadu 2012,
Dům kultury DUKLA Pardubice

Záštitu nad konferencí převzal PhDr. Pavel Dvořák, CSc., předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Anotace:

Konference nabízí všem, kdo chtějí získat širší rozhled o vývoji a dnešním stavu radiokomunikačního oboru, možnost dozvědět se o novinkách a výhledech v digitálním televizním a rozhlasovém vysílání, o specifických metodách měření a o trendech v mobilních aplikacích a službách. Bude zmíněna i historie radiotechniky, její důležité mezníky a vazby na současnost.
Účastníci budou přehledně seznámeni se závěry Světové radiokomunikační konference WRC-12 a s jejími možnými dopady na správu rádiového spektra v ČR. Další témata budou ilustrovat pestré nasazení radiotechniky v nejrůznějších oblastech, jako jsou meteorologické radary, radiometrie, senzorové sítě a komunikace v podmínkách tísně. Samostatné příspěvky se budou týkat dohledu nad zranitelností sítí elektronických komunikací rušením a podvodným jednáním různých subjektů.
Na závěr prvního dne proběhne panelová diskuse k aktuálním otázkám digitálního vysílání a nebude chybět několik firemních prezentací.
Žádné komentáře: