středa 19. června 2013

Španělsko musí vrátit dotaci 260 miliónů € na DVB-T

Podle rozhodnutí Evropské komise provozovatelé španělské platformy DVB-T musí vrátit státní dotaci ve výši 260 miliónů Eur, protože finanční systém podpory schválený španělskou vládou rozšířený na celé území státu je v rozporu s evropskou legislativou. Komise došla k závěru, že dotace na DVB-T je nepřípustná, protože upřednostňuje digitální terestrickou technologii na úkor jiných distribučních platforem, např. satelitu, kabelových sítí nebo internetu.

V roce 2005 se Španělsko rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 260 miliónů Eur pro přechod na DVB-T v odlehlých oblastech země s pokrytím signálem cca 2,5 % populace. Tato skutečnost nebyla oznámena Evropské komisi a prospěch z této dotace měli pouze operátoři terestrické sítě.

Lucemburská společnost SES-ASTRA přinesla případ do Evropské komise na základě toho, že opatření je diskriminační. V roce 2010 Evropská komise zahájila šetření ohledně veřejného financování infrastruktury DVB-T. Komise nyní rozhodla, že Španělsko porušuje zásady neutrality, které narušují hospodářskou soutěž mezi subjekty DVB-T a provozovateli, kteří využívají jiné technologie a zavázala operátory DVB-T, aby vrátili „neférové“ dotace.

Evropská komise také přezkoumává další dva případy digitalizace ve Španělsku. První v regionu Castilla La Mancha je obvinění z technologické diskriminace a dokonce z nekalých konkurenčních praktik mezi regionálními a místními operátory terestrické platformy. Druhý případ se týká finanční dotace poskytnuté vysílatelům na změnu šířky pásma
. (Zdroj - SATCENTRUM)
The European Commission has concluded that a Spanish €260 million scheme to finance
the digitisation and extension of the terrestrial television network in remote areas of Spain
was incompatible with EU State aid rules. The measure favours the terrestrial digital
technology to the detriment of others. The operators of terrestrial platforms received a
selective advantage over their competitors using other technologies and therefore have to
pay it back to the Spanish taxpayer.

In 2005, Spain decided to subsidise the transition to digital terrestrial television (DTT) in
remote areas of Spain, covering around 2.5% of the population. The public financing also
encompasses aid for the operation and maintenance of the DTT infrastructure. However,
those subsidies worth €260 million went exclusively to terrestrial operators. Spain did not
notify this project to the Commission.

Following a complaint from a satellite platform operator, the Commission opened in 2010
an in-depth investigation into the public financing of the DTT infrastructure (case C23/2010).
The investigation found that indeed the measure exclusively funded the
digitisation of terrestrial transmission technology. By contrast, alternative transmission
platforms like satellite, cable or the internet could not effectively benefit from those
subsidies although, for instance, the satellite platform would be available and suitable to
cover the territory. Today, many commercial TV channels are already transmitted via the
satellite platform.

In Member States that supported the digital switch-over in a technologically neutral way,
other platform operators have successfully participated in open tenders. The Spanish
measure, on the contrary, unduly distorts competition between DTT players and
operators using other technologies. The former have received an undue advantage over
their ompetitors and therefore need to return those unfair subsidies to the Spanish
taxpayer.

Žádné komentáře: