neděle 15. prosince 2013

ICT UNIE - Digitální Česko nemá kdo řídit, Rada vlády pro konkurenceschopnost a IS je nefunkční...

ICT UNIE na konferenci Digitální výzvy 2013

Sekce digitální ekonomiky Ministerstva průmyslu a obchodu uspořádala v pátek 6. prosince konferenci Digitální výzvy. Vystoupil na ní i prezident ICTU Svatoslav Novák. Ve své prezentaci shrnul činnost expertní skupiny v rámci ICT UNIE, která se zabývá identifikací problémů spojených s budováním vysokorychlostních přístupových sítí NGA a připravila návrhy, jak tuto výstavbu v zájmu rozšíření rychlého internetu a splnění cílů strategie Digitální Česko 2.0 usnadnit. Mezi hlavní problémy patří nejednotný výklad příslušných právních norem, nedodržování správních lhůt stavebního řízení, vysoké správní a místní poplatky, chybějící metodika výpočtu výše úhrady za omezení vlastnických práv nebo nedostatečná deklarace veřejného zájmu pro stavby elektronických komunikací. 


Svatoslav Novák upozornil na to, že tempo výstavby sítí NGA je v ČR velmi pomalé a Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, jež má při realizaci Digitálního Česka 2.0 hrát řídící a koordinační roli, je v současné době paralyzovaná a nefunkční.

Prezentaci prezidenta ICTU najdete ZDE.

Žádné komentáře: