pátek 1. listopadu 2013

Formální příprava tendru pro digitální rozhlas

Rada ČTÚ na svém říjnovém zasedání (44. týden) odsouhlasila vydání opatření obecné povahy k části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2013-6 (pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz).

Opatření nově upravuje podmínky využívání kmitočtů především s ohledem na záměr Úřadu zahájit výběrové řízení na kmitočty pro digitální rozhlas ve I. čtvrtletí 2014.

Schválené opatření upravuje podmínky pro to, aby ČTÚ mohl efektivně výběrové řízení provést.

Aktuální verze je zde ( v PDF)

Žádné komentáře: