středa 11. listopadu 2015

„Případ digitalizace je uzavřen“


… s takovým mediálním komentářem informuje Švédská vláda Parlament . Švédská vláda předala tamnímu Parlamentu formální odpověď na dříve zveřejněný kritický Národní kontrolní audit k problematice digitalizace rozhlasového vysílání (z března 2015).

Původní plán na přechod z analogu na rozhlasový digitál v letech 2017-2022 je tak, zdá se, definitivně odmítnut a neexistují žádné další plány.  Oficiálními důvody jsou obavy s negativními dopadu konce rozhlasového analogu na telekomunikační zajištění celkového bezpečnostního a obranného systému a systém havarijní připravenosti. Dalším problémem je podle vlád problém  spokrytí území digitálním signálem -  ve srovnání se síěmi v  FM. Obavyz úst politiků  zazněly i ve vztahu k sociálně slabším skupinám obyvatel a jejich možnými potížemi při pořizování nového vybavení.

Zastavení digitalizace se projevilo i v přípravě rozpočtu na příští rok, když parlament všechny plánované "digitální" výdaje škrtl. Zvláštností zcela jistě je fakt, že některé poslední změny v procesu digitalizace se kromě veřejnoprávního rozhlasu nelíbí ani komerčním stanicím.


DAB je v éteru ve Švédsku od roku 1991, kdy v oblasti Stockholmu začalo první  testovací vysílání ve Stockholmu. Od roku 1995 vysílá digitální veřejnoprávní rozhlas, ale v roce 2005 došlo k prvnímu pozastavení vysílání v DAB. V současné době je vysílání v DABu ve formě pilotního  vysílání k dispozici cca 35% populace.  Švédsko se tak nyní připojilo k sousednímu Finsku, které také zbrzdilo přechod na novou digitální technologii.


Současná švédská menšinová vláda asi před rokem zastavila dosavadní optimisticky znějící plány v rozhlasové digitalizaci. Její mandát je platný do roku 2018, ale již teď se objevují komentáře o možných změnách ve strategii v souvislosti s přesunem politických i voličských nálad a s tím souvisejících přehodnocení přijatých změn – nejen v  mediální sféře. I mezi současnými opozičními silami je podle zdrojů ze Švédska i tak spíše pesimismus jako i jiné politické perspektivy a priority..


Mj. i  díky zablokování plánovaného přechodu k DABu  roste ve Švédsku podíl příjmu rádia prostřednictvím broadbandu, včetně mobilních systémů (4G). Ve finále ale ani samotní provozovatelé vysílání nejsou spokojeni – zejména  kvůli další fragmentaci trhu a oslabování terestrického způsobu příjmu rozhlasového vysílání.

Žádné komentáře: