sobota 21. listopadu 2015

Spuštěna kampaň ke konci digitální terestrické televize Francii (přechod na HD/ MPEG AVC)

Ve Francii začíná informační kampaň k migraci na MPEG-4 AVC. Francouzský národní kmitočtový regulátor ANFR  (L’Agencenationale des fréquences)  zahájil svoji informační kampaň k přechodu televizní digitální platformy DVB-T z MPEG-2 na  systémMPEG-4 AVC. 

Standard MPEG-2 se po 6. dubnu 2016 již nebude používat v rámci DVB-T platformy. Odhaduje se, že 10% populace má digitální TV  přijímače, které mohou přijímat pouze obsah s MPEG-2.

Kampaň je rozdělena do 3 etap:

Listopad - prosinec  roku 2015: první fáze kampaně zaměřená na kontrolu vybavení mezi diváky, která proběhne v TV, v tisku a na internetu.

Leden - únor  2016: druhá fáze kampaně  se zaměří na technickou podporu praktického řešení přechodu na nový standard. Součástí bude i direct mailing, včetně vysvětlujícího letáku pro 25 milionů francouzských domácností.

Březen - duben 2016: „hrozící“ kampaň varující před koncem MPEG2….

Žádné komentáře: