středa 10. září 2008

EP volá po uspořádání konference ke spektrální politice EU.

V diskuzi nad revizí evropského regulační rámce pro oblast telekomunikací se v průběhu léta v Evropském parlamentu rozbouřila poměrně velká diskuze. Kromě řady razantních návrhů na změnu v předloženém „telekomunikačním balíčku“ od Evropské komise se diskutovalo zejména nad kompetencí a vlivem na rozhodování o využití kmitočtového spektra, jehož využívání patří nyní a zejména v budoucnosti bude patřit k poměrně významným a současně i lukrativním oborům.

Zpravodajka jednací procedury k „balíčku“ europoslankyně Catherine Trautmannová se spolu s dalšími nakonec veřejně připojila i k požadavku na uspořádání velké konference o kmitočtové dividendě za účasti zástupců všech členských zemí. V současné době je ve většině zemí EU vrcholná kompetence v této věci na vládě, která rozhoduje zpravidla na základě podkladů a iniciativy regulačních orgánů a ve spolupráci se státní správou.

V zásadě jde o pochopitelnou snahu sjednotit přístup k využití spektra na celoevropské úrovni, a to jak v dosavadních aktivitách EK, tak nyní i ze strany europoslanců ( kromě technologické otázky a obav z interferencí jde samozřejmě i podnikatelské hledisko...). Téma je předmětem výrazného lobbingu, jako tomu bylo například i před poslední světovou radiokomunikační konferencí . Poslanci navrhují uspořádat akci ale až po volbách do Evropského parlamentu v létě 2009, což by omezilo využití tohoto tématu i celé akce k nějakým předvolebním zájmům.

P.S Projekt Mangement Spectrum Park na Novém Zélandu - veřejná diskuze k využití spektra a k probíhajícm aukcím.

Žádné komentáře: