neděle 28. září 2008

Na rádiové ticho z Kozmic se už zvyklo

Poněkud zaprášená kauza rozhlasového vysílání z poměrně výkonného vysílače Kozmice se opět po letech vrátila na scénu, ale nyní zcela bez jakéhokoliv mediálního zájmu. RRTV po dlouhých letech soudních a dalších sporů udělila licenci opět původnímu nabyvateli z roku 2002. Po celou dobu, až na krátkou výjimku v počátku, z kóty Kozmice nehraje žádné rádio. Přitom historie je plná zajímavostí, kterým se mnoho novinářů delší dobu věnovalo včetně investigace. Dnes kupodivu o mnoholeté kauze mlčí nejen televize, které tomuto tématu věnovaly mnoho času, ale i naprostá většina dalších médií včetně webu (a to i ty které se rozhlasové branži věnují podrobněji). Faktem je, že tento případ, jakkoliv je specifický, tak jen dokresluje komplikovanost dosavadního způsobu licencování, která je již v televizní branži díky digitalizaci minulostí.

Pro rozhlas je stále ve hře inovace pravidel a přirozeně liberalizace, zejména s blížícím se nástupem digitálního rozhlasu. Novela z poslanecké dílny ale bude ve Sněmovně na pořadu projednávání zřejmě až po podzimních volbách.

Více o kauze v minulosti například zde.

Žádné komentáře: