středa 24. září 2008

Europoslanec Jan Březina komentuje dnešní výsledek hlasování Evropského parlamentu o tzv. telekomunikačním balíčku

Schválená legislativa posiluje práva uživatelů v odvětví elektronických komunikací. To, že zejména poskytovatelé internetovýchslužeb získají možnost žalovat spamary, by mělo napomoci vymýtitrozmáhající se zasílání nevyžádaných emailů (tzv. spamů). Stanovenímaximální lhůty pro uskutečnění přenosu čísla na jeden pracovní denocení i čeští uživatelé mobilních telefonů, kteří dnes na vyřízenížádosti o změnu operátora čekají obvykle několik týdnů. Zavedenípovinnosti operátorů zveřejňovat srovnatelné, odpovídající a aktuálníinformace o cenách a sazbách za telekomunikační služby zvýšíprůhlednost cen ve prospěch spotřebitelů. Vítám, že se ustoupilo od původního necitlivého záměru naříditrozdělení operátorů na sítě a služby (tzv. funkční separace) arozhodnutí o případném rozdělení bude ponecháno na jednotlivýchstátech. I když by se v každém případě mohlo jednat pouze o účetní anikoli majetkové rozdělení, musím zdůraznit, že sám nejsem příznivcemtohoto postupu. Není s ním potřebná zkušenost a zavedení povinnostizpřístupnit síť pro konkurenci by jejího majitele s vysokoupravděpodobností odrazovalo od investic, a tedy potřebného rozvojesítě, z něhož by těžili zejména spotřebitelé. Z hlediska zdravéhovývoje telekomunikačního sektoru by aktivity EU měla podle mého názorusměřovat spíše k podněcování konkurence mezi jednotlivými typy sítí. Schválené oslabení pozice národních telekomunikačních úřadů veprospěch Evropské komise považuji za krok špatným směrem. To, co telekomunikační sektor potřebuje, není všemocná Evropská komise podmaňující si národní regulátory, ale pružná spolupráce národních regulátorů mezi sebou a zejména jejich důsledná kontrolní činnost na vnitrostátních trzích.

Žádné komentáře: